Gemeenteraad steunt voorstel voor “three strikes out” bij discriminatie in de Haagse horeca!

We zijn blij dat de burgemeester en de gemeenteraad de problemen met racisme in het uitgaansleven serieus neemt. Het aannemen van onze motie om hard in te grijpen bij zaken waar er voortdurend klachten zijn is een eerste stap. Fatima Faïd: “Gelukkig ziet de burgemeester in dat dit probleem heel veel jongeren in de stad raakt. We wachten de afdoening niet af”.

”Het gaat onder andere over queerfobie en racisme. Dit past natuurlijk niet in het beeld van een veilig en inclusief nachtleven van Den Haag” zegt fractievoorzitter Fatima Faïd. Daarom zijn we ook een petitie gestart en zullen we samen met de ondertekenaars en andere ervaringsdeskundigen uit de stad hier continue aandacht aan blijven geven. 

Heb je iets meegemaakt? Wil je meehelpen of meedenken? Neem contact met ons op via social media of via hsp@denhaag.nl!

De petitie staat hier: 

screenshot van de petitie website.

Teken hier: https://actie.haagsestadspartij.nl/petitions/kappen-met-racisme-in-de-horeca

———————————————————————————————————————————————-

De aangenomen motie: 

Motie:Three strikes out (discriminatie in het uitgaansleven)

Indiener:Fatima Faïd, Haagse Stadspartij  

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op ​Klik hier als u tekst wilt invoeren.​, ter bespreking van ​Klik hier als u tekst wilt invoeren.​. 

 Constaterende, dat:

  • ​​ Verschillende partijen en het college er op geattendeerd zijn dat er discriminatie in de horeca- en uitgaansleven plaatsvindt. 
  • Deze signalen al jaren binnenkomen en er tot nu toe geen constructieve preventiemethode is gevonden;

Van oordeel, dat:

  • Elke vorm van discriminatie dus ook  in het uitgaansleven niet getolereerd mag worden; 
  • ​Er strenge sancties moeten komen om dit onaanvaardbare gedrag te ontmoedigen en zo preventief in te zetten op het verminderen van discriminatie en onveiligheid.  

  Verzoekt het college:

  • ​​​Om een three strikes out regeling op te stellen, waarbij na drie meldingen van discriminatie die als terecht worden bevonden, de ondernemersvergunning  tijdelijk wordt opgeschort;
  • ​De raad hierover te informeren. 

 En gaat over tot de orde van de dag.