Kappuh met racisme en onveiligheid in de Haagse Horeca

Het wordt hoog tijd dat de Haagse gemeenteraad gaat handelen op het verminderen van discriminatie in de Haagse horeca- en uitgaansgelegenheden. De afgelopen maanden zijn er heel wat meldingen van discriminatie binnen gekomen.

Fatima Faïd: ”Het gaat onder andere over queerfobie en racisme. Dit past natuurlijk niet in het beeld van een veilig en inclusief nachtleven van Den Haag”. Daarom zal de Haagse Stadspartij een motie indienen voor een preventieve maatregel die horeca- en uitgaansgelegenheden er op aansturen om actief te voorkomen dat discriminatie plaats zal vinden. De motie pleit voor een three strikes out regeling. Dit zal in praktijk inhouden dat na drie terechte meldingen van discriminatie, de ondernemersvergunning tijdelijk wordt opgeschort. Fatima Faïd: “Dit klinkt hard, maar blijkbaar is deze motivatie nodig. En wat is nou een betere motivatie dan voorkomen dat je hard in je eigen portemonnee geraakt wordt?”

Om de motie te ondersteunen starten we vandaag ook een online petitie. Teken ook om te laten weten dat het tijd is voor actie!

petitie oproep Kappuh met racisme in de horeca

Teken hier: https://actie.haagsestadspartij.nl/petitions/kappen-met-racisme-in-de-horeca

Teken en blijf op de hoogte van onze actie op het gebied van een veilige en toegankelijke horeca voor iedereen! Mocht je verhalen hebben die je wilt delen, neem dan contact op via social media of via hsp@denhaag.nl

 

 

Motie:Three strikes out (discriminatie in het uitgaansleven)

Indiener:Fatima Faïd, Haagse Stadspartij  

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op ​Klik hier als u tekst wilt invoeren.​, ter bespreking van ​Klik hier als u tekst wilt invoeren.​. 

 Constaterende, dat:

  • ​​ Verschillende partijen en het college er op geattendeerd zijn dat er discriminatie in de horeca- en uitgaansleven plaatsvindt. 
  • Deze signalen al jaren binnenkomen en er tot nu toe geen constructieve preventiemethode is gevonden;

Van oordeel, dat:

  • Elke vorm van discriminatie dus ook  in het uitgaansleven niet getolereerd mag worden; 
  • ​Er strenge sancties moeten komen om dit onaanvaardbare gedrag te ontmoedigen en zo preventief in te zetten op het verminderen van discriminatie en onveiligheid.  

  Verzoekt het college:

  • ​​​Om een three strikes out regeling op te stellen, waarbij na drie meldingen van discriminatie die als terecht worden bevonden, de ondernemersvergunning  tijdelijk wordt opgeschort;
  • ​De raad hierover te informeren. 

 En gaat over tot de orde van de dag.