Mooie successen bij begrotingsraad!

Op 4 november 2021 behandelde de Haagse gemeenteraad de begroting voor 2022. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Fatima Faid van de Haagse Stadspartij met een overzicht van alle moties.

Voorzitter,

Dit is de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode. En ook de laatste mogelijkheid om nog iets goed te maken van deze desastreus verlopen raadsperiode. Ik zou graag positief vooruit willen blikken, maar dat is best lastig met alle uitdagingen waar we mee te kampen hebben. Het Coronavirus dat blijft rondspoken, de klimaatverandering en energietransitie, de wooncrisis, het politiegeweld, de verharding in de maatschappij. We zien dat de tegenstellingen groter en groter worden en dat is zorgelijk. In de ogen van de Haagse Stadspartij moet nu echt afscheid genomen worden van het neoliberale marktdenken dat veel ellende heeft veroorzaakt en mensen tegen elkaar opzet. Het is tijd voor radicale linkse, sociale, groene, en intersectionele veranderingen. De bal ligt vooral bij de internationale en nationale politiek, maar ook in onze stad kunnen we veel doen. En juist ook de mensen in de stad zullen de nodige veranderingen verder moeten aanjagen. De Haagse Stadspartij is als vanouds een partij die naast de vele actiegroepen en activisten van deze stad staat en strijdt voor deze o zo nodige veranderingen en dit op de politieke agenda probeert te krijgen.

Tijdens de Algemene Beschouwingen ben ik al ingegaan op de begroting van dit college. Een college dat gehavend naar de finish strompelt. Maar liefst vier van de acht wethouders en een burgemeester zijn deze raadsperiode met de staart tussen de benen vertrokken. Met enige weemoed kijk ik terug op de raadsperiode toen de Haagse Stadspartij nog in het college zat en de hele ploeg na vier jaar hard werken ongeschonden de eindstreep haalde. Die stabiele factor ontbrak deze raadsperiode en dat hebben we geweten ook.

Maar nu even serieus. We gaan moties indienen. Serieuze moties.

Cliëntondersteuner bij onderadvisering

Onderadvisering van kinderen uit arme gezinnen en poc kinderen is een groot probleem. Een van de oorzaken is dat docenten niet de juiste tools krijgen om vooroordelen te doorbreken. Dat ouders, die bij onderadvisering tegen het advies van de school ingaan, een maatschappelijk werker krijgen, is onwenselijk. Hierdoor wordt het een hulpverleningsvraagstuk en problematiseer je ouders die voor de rechten van hun kind opkomen. Het is verstandiger en goedkoper om een cliëntondersteuner in te zetten, omdat die samen met de ouders en de school tot een goede oplossing kan komen.

 Aangenomen

 

Huisvesting voor statushouders

De huisvesting van statushouders is nog steeds niet goed geregeld. Aan de taakstelling wordt niet voldaan. Daarnaast moeten wij als stad ook bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen uit Afghanistan.

Weggestemd

 

Onderzoek naar algoritmes sociale dienst

Iedereen is geschokt door het criminele gedrag van de belastingdienst in de toeslagenaffaire. Amnesty International heeft geconcludeerd dat de algoritmes die hierbij gebruikt zijn racistisch zijn en dat medewerkers die met de algoritmes werken niet genoeg kennis hadden. Of dat bij de gemeente Den Haag ook aan de orde is, weten we niet.

Door ons aangehouden

 

Maak Haags architectuurbeleid

Voorzitter, er wordt druk gebouwd in deze stad. Daarover zou ik een aantal moties willen indienen. De eerste gaat over architectuur. Over de kwaliteit van wat er gebouwd wordt is veel discussie. Het ontbreekt in Den Haag aan architectuurbeleid, zodat we meer kunnen sturen op kwaliteit, vernieuwing en samenhang.

Unaniem Aangenomen

 

Maak kwaliteit op het strand

Ook langs de kust wordt gebouwd en binnenkort zelfs op het strand. Er komen twee permanente hulpposten en we zouden graag zien dat daar een goed ontwerp voor wordt gemaakt, passend in het Natura2000 gebied.

Aangenomen

 

Short Stay Stop

We wachten al lange tijd op de nieuwe hotelnota. Daarin komt hopelijk te staan dat we minder hotels gaan toestaan. Ook hopen we dat de groei van short stay appartementen wordt ingeperkt. Want woningen hebben we nodig en niet zo zuinig ook. In de tussentijd willen we een tijdelijke stop op short stay, omdat er nu geen beleid is.

Weggestemd

 

Voer zelfbewoningsplicht en verhuurdersvergunning in hele stad in

We zijn heel blij met het voornemen van het college om per 1 januari een zelfbewoningsplicht in te voeren. Maar wij willen graag dat dit voor de hele stad geldt en ook gelijk een verhuurdersvergunning verplicht wordt.

Door ons aangehouden

 

Pak braakliggende grond aan met erfpachtvoorwaarden

Dan de braakliggende gronden op de Harstenhoekweg, de Tarwekamp en de Tesselsestraat. Hoe vaak hebben we het college hier niet voor gewaarschuwd? En hoeveel jaar moeten we nog wachten voordat deze schandplekken aangepakt worden? We bieden het college met een motie een nieuwe instrument aan, namelijk de erfpachtvoorwaarden.

Unaniem Aangenomen

 

Hou Parkpop aan meerjarige afspraak Zuiderpark

De raad heeft eerder aangegeven dat Parkpop in het Zuiderpark hoort en niet naar het Malieveld zou moeten verhuizen. De wethouder is daarop in gesprek gegaan met de organisatie, maar dat heeft niets opgeleverd. We roepen het college op om deze kwestie nu echt stevig aan te pakken. Er is jaarlijks 350.000,- euro beschikbaar voor het festival in het Zuiderpark. Dat is gemeenschapsgeld en geen automatisch cadeautje voor Parkpop.

Stemmen gestaakt (21/21) dus volgende raadsvergadering opnieuw stemmen

 

Transparantie over alle geldstromen van politieke partijen

Integriteit en transparantie staan sterk in de aandacht na alle affaires die we in Den Haag hebben gehad. Er zijn stappen gezet als het gaat om de integriteit van het college en in het stadhuis. Maar ook wij, de politieke partijen in de raad, moeten laten zien dat we niets te verbergen hebben. Daarom een motie om ook openheid te geven over de Clubs van 100, de giftenstichtingen, die gelieerd zijn aan politieke partijen.

Aangenomen

 

Minder handhaving fietsen, meer op zwerfafval

De rotzooi in Haagse straten is inmiddels landelijk nieuws geworden. Het probleem is in de kern een gedragsprobleem, maar wordt versterkt omdat de gemeente de basis niet op orde heeft. Voldoende capaciteit, goed werkende containers, adequate ophaal, en directe actie bij zwerfvuil ontbreken. Dit speelt overal, maar met name in de dichtbevolkte wijken zoals Laak. Ook adequate handhaving ontbreekt. Die handhaving is er gek genoeg wel fout gestalde fietsen. Jaarlijks haalt diezelfde gemeente maar liefst 39.000 fietsen per jaar van de straat. MEER DAN 100 fietsen PER DAG.

Weggestemd

 

Wormenhotel bij Haagse Markt

Met afval kun je trouwens ook nuttige dingen doen, en daarom dien ik de motie Wormenhotel voor de Haagse Markt in. Ook hier kan je composteren.

Weggestemd

 

Transitieplan OV alleen na raadpleging bewoner

Het OV heeft nog steeds te kampen met teruggeschroefde frequenties van veel tramlijnen. En nu wil de MRDH ook nog eens 15 HTM-halten in Den Haag tijdelijk opheffen. Het ergste is nog wel dat dit nog niet eens in de raad is besproken, en de bewoners niet op de hoogte zijn.

Aangenomen

 

In beroep op provinciebesluit Warmtelinq

Zaterdag gaan we misschien wel de grootste klimaatdemo in NL meemaken. Loopt het college ook mee? De Warmtelinq, die smeerpijp van de fossiele industrie is een van de heikele punten in de stad. Ondanks het feit dat wethouder Van Tongeren bij de provincie glashelder heeft betoogd dat dit voor Den Haag onacceptabel is, blijft de provincie doordrammen. Dan rest ons niets anders dan het juridische gevecht aan te gaan.

Door ons aangehouden

 

Verjaardag van Den Haag

Ik wil vrolijk en positief eindigen want de Haagse Stadspartij is deze week in een zeer feestelijke stemming. Gisteren was de Godfather van de Haagse Stadspartij jarig, namelijk de grote Joris Wijsmuller, die inmiddels alweer 23 jaar in deze raadzaal rondloopt. Het toeval wil dat de partij morgen precies 24 jaar bestaat. We bedachten dat het ook een aardig idee kan zijn om de verjaardag van onze stad jaarlijks te gaan vieren. Want deze stad is wat ons allen bindt en Den Haag, de stad der steden, mag best jaarlijks gehuldigd worden voor het feit dat hij weer een jaartje ouder is geworden. Zo’n viering is niet alleen leuk, maar herinnert ons er ook aan dat ondanks alle tegenspoed de stad er altijd weer bovenop komt. Van pestepidemie tot coronapandemie en van middeleeuwse dijkdoorbraken tot razendsnelle klimaatverandering. Laat deze motie ons inspireren om ook in deze moeilijke tijden hoop te houden en hard te werken aan positieve veranderingen en uitdagingen.

Aangenomen