Monumentenplatform pleit voor behoud Maakhaven

Het Haags Monumentenplatform is unaniem in zijn steun aan het behoud van ‘Maakhaven’. Het pand in Laakhaven is nu nog in gebruik als ateliercomplex en culturele broedplaats, maar dreigt gesloopt te worden.

 

De Haagse Stadsparij is blij met de steun van de voltallige Haagse monumentenwereld. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Dit is een geweldige ondersteuning van het initiatiefvoorstel dat we samen met GroenLinks hebben ingediend”. Wethouder Norder wil Maakhaven slopen om vervolgens de grond in kavels te verkopen aan particulieren. Wijsmuller: “Een levend stuk stad platgooien om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen is dom. Er zijn nog zoveel braakliggende plekken in de stad waar de gemeente kavels kan wegzetten. Bovendien gaat het hier om zeldzaam industrieel erfgoed, dat moeten we koesteren.” Het pand stamt uit 1929 en is destijds in opdracht van Shell gebouwd om te fungeren als Centrale Werkplaats voor het wagenpark en de benzinepompen van het olieconcern.

In het Haags Monumentenplatform zijn vertegenwoordigd:

Stichting Monumentenfonds Den Haag e. o., Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o., BewoondBewaard-Vereniging van
eigenaren/bewoners van monumenten, Bond Heemschut Zuid-Holland, De Haagse Koepel, Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, N.V. Stadsherstel Den Haag e. o., Stichting Behoud Waardevol Erfgoed, Stichting Binnenstad, Stichting Haags Industrieel Erfgoed, Vereniging Vrienden van Den Haag.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag

Postbus 12600

2500 DJ Den Haag

(*In afschrift aan voorzitter en leden van de Commissie Ruimte van de
Haagse Gemeenteraad, per E-mail*)

Den Haag, 6 december 2013

Onderwerp: behoud van het pand ‘Maakhaven’

Zeer geacht College,

Door deze vraagt het Haags Monumentenplatform uw aandacht voor het gebouw
op de kruising van de 1e Lulofsdwarsstraat en de Calandkade – ontworpen
door J.D. Postma en thans aangeduid als ‘Maakhaven’- dat stamt uit 1929 en
dat een zeer karakteristieke en authentieke uitstraling heeft. Postma
geniet faam als architect van industriële complexen.

Het gaat bij dit gebouw om schaars industrieel erfgoed met een lange
geschiedenis als Centrale Werkplaats van Shell. Het gebouw is een laatste
herinnering aan het rijke industriële verleden van de Laakhaven, een van de
eerste als zodanig ontworpen industriehavens van Nederland. Het pand dat
tot 1975 in gebruik is geweest bij Shell is anno 2013 nog dicht bij de
oorspronkelijke staat.

Aan de 1e Lulofsdwarsstraat bevindt zich de ingang naar hoge industriële
hallen met zaagtanddak (sheddak) voor optimale lichtinval. Aan de
Calandkade bevindt zich een in de stijl van de Nieuwe Haagse School gebouwd
gedeelte van twee bouwlagen.

Het industriële complex aan de Lulofsdwarsstraat/Calandkade uit de
beginperiode van dit deel van de Laakhaven is één van de laatste echte
industriële overblijfselen van dit voormalige industriegebied. Bovendien
heeft het complex een imposante architectuur met zijn aaneengeschakelde
langgerekte sheddaken die uit deze periode in Den Haag niet op een
dergelijke schaal meer voorkomen. Een kappenstructuur in geklonken staal en
uit die tijd is niet meer voor handen in Den Haag. Het geheel is daardoor
cultuurhistorisch interessant. Omdat het gaat om een vestiging van Shell,
een onderneming van internationaal belang met haar hoofdkantoor in Den
Haag, is de locatie historisch gezien van grote betekenis. Het complex is
gerelateerd aan de nabijgelegen Petroleumhaven, een stuk industriële
geschiedenis van Den Haag die vrijwel geheel is verdwenen.

Bovenstaande aspecten geven het Haags Monumenten Platform reden om te
pleiten voor behoud van dit unieke Haagse complex. De ‘Maakhaven’ heeft een
sterke identiteit in een gebied waar bijna alle leven is verdwenen. Door
behoud kan de huidige creatieve bestemming van het gebouw een volwaardige
status krijgen, hetgeen de omgeving van het gebouw – nu en in de toekomst –
zeer ten goede komt.

Hoogachtend,

W.F. Vader, voorzitter