Het dit jaar opgeleverde huurappartementencomplex Harvest aan de Oude Haagweg beschikt over een prachtige moestuin met een gemeenschappelijke schuur. Het is een onmisbare ontmoetingsplek geworden waar de bewoners van de 184 appartementen en omliggende buurtbewoners elkaar steeds beter leren kennen, waardoor de sociale cohesie nu al sterk is. Onlangs heeft projectontwikkelaar Van der Vorm Vastgoed laten weten dat de moestuin moet verdwijnen voor de bouw van nog eens 29 woningen. De bewoners zijn hier furieus over. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, neemt het op voor de bewoners en heeft samen met SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 schriftelijke vragen gesteld.

Peter Bos: “De huurders zijn op een walgelijke manier om de tuin geleid door de projectontwikkelaar. In allerlei brochures en publicaties van de projectontwikkelaar zijn de huurders van de vrije sectorwoningen gelokt met het Urban Farming concept met een groene moestuin. Voor veel huurders was dit een doorslaggevende reden om hier te gaan wonen. Ook is de huurders steeds verzekerd dat de moestuin zou blijven bestaan.”

In schriftelijke vragen met daarbij bewijzen van de verkooppraktijken van Van der Vorm Vastgoed en makelaar Frisia heeft Peter Bos aan het college gevraagd om er voor te zorgen dat het Urban Farming project kan blijven.

Peter Bos: “De huurders voelen zich zwaar belazerd nu de moestuin en de schuur dreigen te verdwijnen. We willen allemaal dat Den Haag een groene stad blijft, dat stadslandbouw gestimuleerd wordt en de sociale cohesie in wijken en buurten verbeterd wordt. Ik hoop echt dat de projectontwikkelaar zich aan z’n belofte houdt en het onzalige plan om de moestuin vol te bouwen intrekt”.

Schriftelijke vragen: Bedreigde moestuin Harvest Oude Haagweg
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Datum: 30 september 2019
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 september 2019 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 29 woningen op het adres Nieuw Rozenburgstraat ongenummerd. Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. In hoeverre past het plan voor de 29 woningen in het “Projectdocument Nieuw Rozenburgstraat 8 en 10 en uitgangspunten herontwikkeling Oude Haagweg” (RIS137875)?

2. Welke onderdelen van het projectdocument en de uitgangspunten zijn inmiddels gerealiseerd en welke onderdelen moeten nog worden gerealiseerd?

3. In hoeverre past het plan voor de 29 woningen in het vigerende bestemmingsplan?

4. In hoeverre en op welke wijze is de grond van het plangebied Oude Haagweg gesaneerd en welk gedeelte moet nog gesaneerd worden?

5. De 29 woningen wil de ontwikkelaar gaan bouwen op het binnenterrein van het appartementencomplex Harvest. Dit complex met 184 huurwoningen is begin 2019 opgeleverd. De ontwikkelaar van de 29 woningen is dezelfde als de ontwikkelaar van de 184 huurwoningen, namelijk Van der Vorm Vastgoed. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

6. Sinds de start van de bouw in 2017 is het project Harvest in de markt gezet met de belofte aan potentiële huurders dat sprake zou zijn van een Urban Farming concept. Op de bouwplaats werd een moestuin met schuur gerealiseerd die direct door omwonenden, toekomstige bewoners en bouwvakkers in gebruik werd genomen. In plaats van het slaan van een eerste paal, werd een eerste fruitboom geplant. Omwonenden, toekomstige bewoners en bouwvakkers kregen de sleutel van de schuur. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

7. In een persbericht (zie bijlage 1) verklaarde Simon IJsselstein, manager Onderhoud en Ontwikkeling bij Van der Vorm Vastgoed het volgende: “Ons doel is het creëren van een community, een gemeenschap. We willen van de bestaande industriële omgeving, die vroeger voor veel overlast zorgde, iets groens en positiefs maken. Het idee van een moestuin, met grote kas, ontstond. Hier is het mogelijk gezamenlijk groente en fruit te verbouwen. Dit fenomeen wordt ook wel ‘urban farming’ genoemd. (..) De moestuin blijft voor hen, na de oplevering van Harvest, gewoon beschikbaar. We willen dat iedereen deze nieuwe plek gaat omarmen en duidelijk maken dat iedereen welkom is.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

8. De moestuin en de schuur hebben zich ontwikkeld tot een onmisbare sociale en groene ontmoetingsplek. Het zorgt voor veel sociale cohesie en de nieuwe huurders en buurtbewoners hebben er erg veel plezier van. Met de bouw van de 29 woningen op het binnenterrein dreigt de moestuin met schuur te verdwijnen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

9. In het coalitieakkoord is het volgende vastgelegd: “We gaan op zoek naar mogelijkheden om moes- en volkstuinen zoveel mogelijk te behouden en uit te breiden.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

10. Ontwikkelaar Van der Vorm en makelaar Frisia hebben het project nadrukkelijk in de markt gezet met het Urban Farming concept. Van der Vorm (zie bijlage 2): “Harvest biedt voor haar bewoners en voor de buurtbewoners, de mogelijkheid van zelfvoorzienend wonen door moestuinen in een gemeenschappelijk stadstuin. Frisia (zie bijlage 3): “Uniek aan Harvest is dat de appartementen beschikken over een eigen moestuin waar je heerlijk kunt ontspannen na een week hard werken. Een ideale plek voor Urban Farming en elkaar te ontmoeten! Naast deze tuin beschikt Harvest ook nog over een mooi aangelegde daktuin op de derde verdieping.” Door deze beloftes hebben veel huurders zich laten verleiden om hier te gaan wonen. Ook het in het complex opgenomen Groepswonenproject heeft zich hierdoor laten leiden. De huurders voelen zich belazerd nu de moestuin en de schuur dreigen te verdwijnen. Begrijpt het college de gevoelens van de bewoners en is het college bereid om actie te ondernemen om er voor te zorgen dat de moestuin en de schuur behouden blijven? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Lesley Arp
SP

Marielle Vavier
GroenLinks

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Daniel Scheper
D66

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.