logo

‘Meedoen is bij ons beslist geen holle kreet’

In iedere Stadskrant laat de Haagse gemeenteraad van zich horen op de raadspagina. De fracties verzorgen het hoofdartikel van deze pagina. In de Stadskrant van 17 december was het de beurt aan de fractie van de Haagse Stadspartij.

 

De Haagse Stadspartij is met 1 zetel één van de kleinste fracties in de gemeenteraad, maar bereikt veel. Neem bijvoorbeeld onze aangenomen voorstellen bij de begroting: de gemeente gaat straatmuziek en een straattheaterfestival in Den Haag stimuleren, de eerste stap voor een klimaatcentrum in Den Haag is gezet, we hebben 250.000 euro voor een overdekte skatehal geregeld, muziekensemble Loos krijgt een nieuwe kans op structureel geld, het festival Langweiligkeit krijgt ondersteuning en samen met SP en ChristenUnie-SGP is geld geregeld om de koeien op de stadsboerderijen te bevrijden van de ketting.

Andere successen van het afgelopen jaar: het behoud van de laatste historische visrokerij in Scheveningen, de havennota en een natuurspeeltuin in Mariahoeve. Met de Haagse Stadspartij meer en beter leven in de Haagse brouwerij!

Daarnaast is de Haagse Stadspartij een echte luis in de pels. Of het nu het achterhouden van informatie over ADO betreft, het plan uit de hoge hoed voor een nieuwe tramtunnel, het wegsmeltende geld in IJsland of het ontbreken van een stadsecoloog die over het groen in de stad waakt; wij zetten onze tanden erin. De
Haagse Stadspartij zit in de oppositie en ontmaskert holle kreten als ‘Wereldstad aan Zee’ en ‘de Olympische Spelen naar Den Haag’. Deze kreten worden vooral gebruikt om grootschalige bouwplannen er doorheen te drukken en de ambtenaren van werk te verzekeren.

Zo is de Dienst Stedelijke Ontwikkeling uitgegroeid tot een log machtsblok met meer dan 1000 formatieplaatsen. Maar de jaarrekeningen worden jaar na jaar afgekeurd en het overleg met de inwoners van deze stad is volledig verstoord. Tientallen bewonersorganisaties en duizenden burgers hebben zich door de schijninspraak afgekeerd van de gemeente. Maar het motto van dit college was toch ‘Meedoen’??!

Het college van PvdA, VVD en GroenLinks wil graag studenten, expats, bedrijven en instellingen van buiten de stad aantrekken, doch verkwanselt de belangen van de huidige inwoners. De Haagse Stadspartij kiest voor de huidige inwoners: zij willen groen, cultuur, betaalbaar wonen, geschikt werk en leefbaarheid. De bewoners willen wat maken van deze stad, of het nu volkstuinders in Erasmusveld, bewoners rond de NoordWestelijke Hoofdroute, ondernemers in de Binckhorst, sporters in de VINEX-wijken, ouderen in serviceflat Arendsdorp, Loosduiners, Scheveningers, of kunstenaars in broedplaatsen zijn.