Wijsmuller: “Stad bloedt door Structuurvisie”
Wethouder Norder heeft een evaluatie van de structuurvisie opgesteld en
komt tot de conclusie dat de gemeente keurig op schema ligt. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, schampert: “Marnix de Slager keurt zijn eigen vlees, wat een belachelijke goed-nieuws-show van de wethouder.”

De structuurvisie 2020 is opgesteld in 2005 en anno 2012 zijn er inderdaad
meer woningen, banen en inwoners bij gekomen. Deze groei heeft
plaatsgevonden in de periode tot 2009. Maar toen sloeg de crisis toe.
Vrijwel alle Masterplannen die als uitwerking van de Structuurvisie zijn
opgesteld liggen stil. De verliezen op bouwgrond zijn tot recordhoogte gestegen, waardoor de gemeente ongekend hard moet bezuinigen op vrijwel alle terreinen. De werkloosheid en de faillissementen nemen dagelijks toe. Het aantal achterstandwijken groeit, net als de armoede.

De structuurvisie is in de visie van de Haagse Stadspartij een speculatief
plan dat de stad naar de rand van de afgrond heeft gebracht. Het
bijna religieuze groeidenken van Norder heeft tot gevolg dat de gemeente
op tientallen bouwgrondexploitaties nu grote verliezen moet incalculeren.
De structuurvisie heeft weliswaar kortstondig tot groei geleid, maar die
groei bleek niet duurzaam. De stadsontwikkeling heeft ons al 200 miljoen
gekost en het einde is nog niet in zicht. Met het Spuiforum en Scheveningen Haven dreigt opnieuw voor honderden miljoen speculatief geïnvesteerd te worden. De sociale gevolgen hiervan, zoals het snijden in club- en buurthuizen, bibliotheken, armoedezorg en cultuur zijn pijnlijk voor de stad.

Op het gebied van groen en milieu zijn de gevolgen van de structuurvisie
evenmin positief. De fijnstofproblematiek en de CO2-uitstoot zijn
toegenomen. De toegenomen dichtheid heeft geleid tot minder groen en de biodiversiteit is verder afgenomen.

Joris Wijsmuller: “De structuurvisie is een groeivisie, maar nu het crisis is heb je er niets aan. Sterker nog, de visie gaat ten koste van de stad, haar voorzieningen en haar inwoners. De stad bloeit niet, maar bloedt, we boeten op alle fronten aan kwaliteit in. Investeringen richten zich voornamelijk op Scheveningen Haven en het centrum, de rest van de stad wordt aan haar lot overgelaten”.

Reacties:

1. Op 2012-10-25 16:59:44 schreef peter drijver:

wij van WC eend adviseren WC eend

2. Op 2012-10-27 00:51:00 schreef Hans Ruitenberg:

Norder is echt een RAMP voor de stad Den Haag!