“Maak vertrekregeling topambtenaar openbaar”

Op 23 september 2020 vond een geheime vergadering plaats over de ontslagovereenkomst die de gemeente heeft gesloten met de topambtenaar die wegens integriteitsschendingen moest vertrekken. De raadscommissie Bestuur besprak deze zaak met wethouder Saskia Bruines (D66) achter gesloten deuren.

Het gaat om een directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling die verantwoordelijk was voor alle grote bouwprojecten in de stad. Onderzoek naar mogelijke integriteitsschending rond projecten in het Spuikwartier leidde tot zijn vertrek.

Raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij) denkt dat het goed is als de gemeente de inhoud van de vertrekregeling openbaar maakt: “Er zijn twijfels over een eventuele doofpotaffaire en dat hij met een gouden handdruk het zwijgen is opgelegd. Die geruchten kun je alleen wegnemen als bekend wordt gemaakt wat de regeling inhoudt.”

Bos verwijst onder meer naar een uitspraak van de Raad van State waarin staat dat vertrekregelingen openbaar gemaakt moeten worden, indien sprake is van “een maatschappelijke discussie over de vertrekregeling”. Openbaarmaking acht de Raad van State in dit soort gevallen van belang.

Bos: “Transparantie en integriteit zijn nog steeds moeilijke zaken voor dit college. Ondanks de goede voornemens zijn we er nog lang niet”.

 

Schriftelijke vragen: Openbaarmaking vertrekregeling topambtenaar
Indiener: Peter Bos (Haagse Stadspartij)

Datum: 9 november 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het college heeft een ontslagovereenkomst gesloten met de vanwege een onderzoek naar integriteitsschendingen vertrokken topambtenaar van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 1. Op 9 september 2020 heeft de wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening in de commissie Bestuur toegezegd om in een besloten vergadering de commissie nader te informeren over de ontslagovereenkomst en correspondentie in april 2020 tussen de gemeente en een ambtenaar. Deze besloten vergadering heeft vervolgens plaatsgevonden op 23 september 2020. Is dit juist?
 2. Is het college bereid om ook in het openbaar iets naar buiten te brengen over de inhoud van de ontslagovereenkomst? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat?
 3. Is er sprake van een transitievergoeding? Zo nee, waarom niet?
 4. Op welke datum is de ontslagovereenkomst getekend?
 5. Vanaf welke datum is de topambtenaar niet meer in dienstbetrekking met de gemeente?
 6. Is er een geheimhoudingsplicht opgenomen in de overeenkomst? Zo ja, waarover?
 7. Kent het college deze uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2013:6681) van de Raad van State over openbaarmaking van een vertrekregeling van een voormalig ambtenaar?
 8. De uitspraak van de Raad van State in deze zaak komt er op neer dat de vertrekregeling van de ambtenaar (deels) openbaar gemaakt moest worden. De Raad van State stelt: “Voor dit oordeel is van belang dat vertrekregelingen regelmatig tot een maatschappelijke discussie leiden. Het belang van openbaarmaking van dergelijke regelingen is daarom groot.” Is hier volgens het college sprake van jurisprudentie? Zo nee, waarom niet?
 9. Is de discussie rond het vertrek van de topambtenaar en de vertrekregeling een maatschappelijke discussie volgens het college? Zo nee, waarom niet?
 10. Zo ja, is het college bereid om deze jurisprudentie serieus te nemen en te toetsen welke onderdelen van de vertrekregeling openbaar gemaakt kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
 11. Is het college met mij van mening dat openbaarmaking van de vertrekregeling juist kan bijdragen aan het wegnemen van twijfels over een eventuele doofpotaffaire? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.