Verscholen achter de Erasmusweg ligt een voormalig agrarisch gebied. De boerderij Vliethoeve herinnert nog aan de tijd dat hier schapen graasden en boeren en tuinders het beeld bepaalden. De eigenaar van de voormalige boerderij aan de Martinus Nijhoffweg 1-3 heeft vergevorderde plannen voor een kleinschalig recreatiepark. De Haagse Stadspartij heeft hier grote bedenkingen bij.

Het plan is op 11 november besproken in de raadscommissie Ruimte. Bij de bespreking moest wethouder Balster (PvdA) toegeven dat de omwonenden nog niet waren geïnformeerd. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij is geschrokken: “Pal tegenover het toekomstige recreatiepark ligt een woonwijk. Hoe is het mogelijk dat de buurtbewoners nog niet betrokken zijn bij dit plan?”.

Op Vliethoeve Park komen 13 nieuwe recreatiewoningen en een parkeerterrein met 28 parkeerplaatsen. De omgevingsvergunning om te kunnen bouwen is al in behandeling en het college wil daar goedkeuring aan verlenen. Peter Bos: “De groene schaapsweide wordt straks een parkeerterrein. Dit is nu nog een prachtige groene buffer tussen de woonwijk en de boerderij.”

De Haagse Stadspartij wilde graag horen hoe de buurtbewoners denken over de plannen van Vliethoeve Park en heeft zelf de buurt per brief geïnformeerd. De reacties waren negatief. De gemeenteraad had op 25 november nog een laatste kans om het plan aan te passen of te stoppen. Dit is niet gelukt, de meerderheid van de raad steunde het plan. Wel is een motie van Peter Bos aangenomen over participatie. De Haagse Stadspartij vindt dat participatie en draagvlak bij ruimtelijke ontwikkelingen het uitgangspunt moeten zijn. Met de aangenomen motie moet er voortaan op toe worden gezien dat bewoners en belanghebbenden tijdig (en dus voordat een ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd) worden betrokken.

3 Responses
 1. Ellen Sommer

  Nou zo leuk vind ik het niet dat er 28 geparkeerde auto’s voor me deur staan.
  Is geen leuk uitzicht, woon hier al 16 jaar lekker rustig. Is in één klap weg.
  Tekening goed bekeken, er komt niet eens een omheiing er om heen.
  En dat wij het op het laatst pas weten, nou sorry hoor, ik heb er geen woorden voor.
  Ben er woest over.