Maak groene parels van populieren

Komende vijf jaar worden 800 Haagse populieren vervangen. Een deel van deze populieren is beeldbepalend voor de stad. Zo waren de populieren aan de President Kennedylaan karakteristiek voor deze laan en had het kappen van deze populieren grote gevolgen voor het straatbeeld.
De gemeente Den Haag kent een programma voor beeldbepalende bomen, de zogenoemde groene parels. Deze groene parels zijn verschillende waardevolle bomen die een intensievere vorm van beheer kunnen krijgen. Er is extra geld uitgetrokken voor deze extra zorg.
Populieren komen echter niet in aanmerking om een groene parel te worden. De Haagse Stadspartij vindt dat hier snel verandering in moet komen. Juist populieren kunnen door intensiever beheer in sommige gevallen langer behouden blijven.
“Lawaaibomen’ vond een voormalig wethouder. Maar niets is minder waar! Populieren zijn hele mooie en nuttige bomen,” volgens raadslid Gerwin van Vulpen. “Ze groeien snel en nemen bijvoorbeeld meer water op dan andere bomen. Waardoor ze van groot belang zijn voor een klimaatbestendige stad!”
Komend jaar wordt er 1,4 miljoen extra geld uitgetrokken voor het beheer van groen, een deel van dit geld kan gebruikt worden om ook van populieren groene parels te maken op beeldbepalende locaties. De Haagse Stadspartij zal daarom morgen tijdens de begrotingsbehandeling in een motie vragen geld vrij te maken om beeldbepalende populieren te behouden door intensiever beheer.