Leden Haagse Stadspartij enthousiast over coalitieakkoord

Op een drukbezochte ledenvergadering is op 17 juni ingestemd met het coalitieakkoord. De vergadering werd geopend door voorzitter Hubert Jehee waarna Joris Wijsmuller uitleg gaf over het onderhandelproces en over het bereikte akkoord. Vervolgens werd uitgebreid ingegaan op de vele vragen vanuit de zaal. Na de pauze was er gelegenheid om moties in te dienen. De moties die werden aangenomen riepen de fractie op om de komende jaren te zorgen voor voldoende geld en rust voor groen en natuur, voor behoud van vrijplaats de Vloek, voor betere communicatie over het Wijnhavenplan en te zorgen voor een nieuwe naam voor dit plan. Op punten was er kritiek, maar over het algemeen was er bij de leden veel waardering voor wat de partij uit de onderhandelingen had gesleept en veel enthousiasme over de nieuwe wind die mede dankzij de Haagse Stadspartij gaat waaien in Den Haag.

Uiteindelijk werd gestemd over het coalitieakkoord. De overgrote meerderheid van de leden stemde hier mee in, waarop beoogd wethouder Joris Wijsmuller de leden bedankte voor het geschonken vertrouwen. Daarna volgde nog een geanimeerde borrel met een hapje.

De komende periode gaan we ons vol enthousiasme inzetten voor deze nieuwe uitdaging. Samen met bewoners en organisaties, en kritisch waar nodig.

Het nieuwe college wordt op donderdag 26 juni geinstalleerd.