Historisch moment voor Haagse Stadspartij

Nieuw college

‘Nieuw college luistert naar de stad’

De leden moeten nog instemmen, maar de fractie van de Haagse Stadspartij is er uit. Unaniem is ingestemd met het akkoord van het beoogde nieuwe college. Fractievoorzitter en beoogd wethouder Joris Wijsmuller bij de presentatie van het concept-akkoord in de Caballerofabriek: “Onze belangrijkste speerpunten worden gerealiseerd en de stad gaat merken dat er een andere wind gaat waaien. Met de Haagse Stadspartij in het college komt er een stadsbestuur dat zich open en dienstbaar gaat opstellen en gelooft in de kracht van de stad.”

 

De Haagse Stadspartij is in 1997 opgericht met het doel om op te komen voor de belangen van de stad en haar inwoners. Het jaar daarop debuteerde de Stadspartij met een zetel in de raad en sindsdien zet de Haagse Stadspartij zich in voor meer invloed voor bewoners, meer openheid, en een groener, creatiever en socialer Den Haag. Met de extra zetel die werd behaald in 2010 steeg de invloed en rol van de Haagse Stadspartij. In 2014, na 16 jaar oppositievoeren, behaalde de lokale partij een grote verkiezingsoverwinning met vijf zetels en werd daarmee de vierde partij van de stad. Joris Wijsmuller: “We hebben campagne gevoerd met de leus “Hart voor Den Haag” en uitgesproken dat we bestuursverantwoordelijkheid willen dragen in een college dat samenwerkt met- en luistert naar de stad. Dat sprak mensen aan en mede daardoor hebben we veel kiezers gewonnen. Met die gedachte zijn we de collegevorming ingegaan en hebben op de inhoud onderhandeld. Met succes! Het is ongekend dat reeds genomen besluiten zoals over het Spuiforum, de bomenkap Laan van Meerdervoort en de hotelhoogbouw in de haven worden teruggedraaid. Ook is er in dit akkoord veel geld en aandacht voor de enorme sociale opgave (zorg, armoede, werkeloosheid) waar de stad voor staat. Dat is grote winst. Wij gaan nu met de stad, met alle partijen in de raad en met dit college samenwerken om die grote opgave uit te voeren en vooral die open bestuurscultuur verder vorm te gaan geven.”

 

De belangrijkste speerpunten van de Haagse Stadspartij die zijn binnengehaald:

 

 •  Het Spuiforum is van de baan
 •  Een open bestuurscultuur
 • Extra geld voor de zorg om de grote decentralisaties op te vangen
 • Het Stille Strand blijft stil (geen hoteltoren en geen oeververbinding)
 • De bomen van de Laan van Meerdervoort blijven staan
 • Een actieplan tegen kinderarmoede en extra geld voor armoedebestrijding

 

Andere belangrijke punten die dankzij de Haagse Stadspartij met extra geld in het akkoord staan zijn:

 

 • Duurzaamheid
 • Aanpak luchtkwaliteit
 • Openbaar vervoer en fiets
 • Cultuur en broedplaatsen
 • Creatieve stad en maakindustrie
 • Meer betaalbare huisvesting
 • Aanpak leegstand

Het volledige akkoord is hier te lezen

Het akkoord zal op 17 juni aan de leden van de Haagse Stadspartij worden voorgelegd.

1 Response
 1. Joop ten Velden

  Complimenten! Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen. Den Haag zal er van opknappen.