Tijdens de rechtszaak vandaag die het actiecomité LdLdL had aangespannen tegen de gemeente Den Haag vanwege de kap van 196 bomen aan de Laan van Meerdervoort waren twee zaken van belang; horen de bomenrijen op de Laan van Meerdervoort nu wel of niet bij de Stedelijk Groene Hoofdstructuur (SGH)? En kloppen de tellingen van de gemeente?

 

Volgens de bewoners zijn de bomenrijen beschreven als onderdeel van de SGH in het beleidsplan ‘Groen Kleurt de Stad’. Daarbij is in het uitvoeringsprogramma opgenomen dat om deze bomenrijen duurzaam in stand te houden de bomen als groen/ecologie in het bestemmingsplan opgenomen dienen te worden. Dat is ondanks nadrukkelijk verzoek niet gebeurd. De gemeente bracht daar tegenin dat het zo niet op de plankaart van het bestemmingsplan ingetekend staat. En dat is nu eenmaal leidend. Dan is natuurlijk de vraag wat de juridische status is van het beleidsplan. Ach, beleidsregels spelen een rol bij de planvorming laat de jurist van de gemeente weten.

De rechter noemde ook de berekening van de parkeerdruk de kern van het probleem. Hij vroeg zich af waarom de berekeningen van de gemeente een tekort laten zien, terwijl het onderzoeksrapport van bureau MaS van de bewoners juist een overschot laat zien. Uit de vragen van de rechter bleek dat de gemeente op basis van een tijdelijk parkeerregime besloten had om de parkeercapaciteit aan de zeekant van de Laan van Meedervoort niet mee te tellen. “Die plaatsen horen bij de Bloemenbuurt!” Maar men heeft wel de zeekant betrokken bij het bepalen van het aantal auto’s in de Vruchtenbuurt. Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij, vond het een onthutsende vertoning: “Als je op die manier met cijfers mag goochelen loopt het tekort flink op! De herinrichting is specifiek voor het parkeerprobleem van de Vruchtenbuurt bedoeld, daar staat de Bloemenbuurt los van.”

Dan is de vraag of de werkzaamheden een spoedeisend karakter hebben. De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met kappen want in november is het groeiseizoen voor de bomen klaar. En om ruimte te maken voor het verplanten van 33 iepen moeten alle bomen gekapt zijn. De jurist van de bewoners stelde dat in een brief aan de raad de werkzaamheden voor maart 2014 gepland staan, dus dan kan er in februari nog gekapt worden. Op 20 september doet de rechter een uitspraak.