‘Koekenbakkers slopen pannenkoekenboerderij Meyendel”

De Haagse Stadspartij heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders opnieuw opgeroepen om alles in het werk te stellen om de sloop van de pannenkoekenboerderij in Meyendel te voorkomen.

Update: De vragen zijn beantwoord, de boerderij gaat toch plat.

 

De gemeente Den Haag is grootaandeelhouder van de eigenaar Duinwaterbedrijf Dunea. De gemeenteraad heeft Dunea al in 2006 opgeroepen om de boerderij niet te slopen via een aangenomen motie van Koen Baart (PvdA) en Joris Wijsmuller (HSP). Ook de VVD heeft indertijd campagne gevoerd voor het behoud van de Pannenkoekenboerderij. Wijsmuller stelde hierover vragen aan het college: “Welke pannenkoek van Dunea heeft besloten om dit sloopplan opnieuw van stal te halen?”

Het college van B&W is echter niet onder de indruk en laat Dunea begaan. De pannenkoekenboerderij gaat dus plat. Wijsmuller: “Ik ga de zaak nu agenderen in de raadscommissie, het lijkt wel of ik in een pot stroop zit roeren, wat een stelletje koekenbakkers”.

Handen af van pannenkoekenboerderij
(De Posthoorn, 09 okt 2012)

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij heeft het Haagse college opgeroepen om
alles in het werk te stellen om de sloop van de pannenkoekenboerderij in
Meyendel te voorkomen. De gemeente is grootaandeelhouder van de eigenaar
Duinwaterbedrijf Dunea. De gemeenteraad heeft deze oproep eerder al
gedaan in 2006 via een aangenomen motie van Koen Baart (PvdA) en Joris
Wijsmuller (HSP). Wijsmuller is verbaasd: “Welke pannenkoek van Dunea
heeft besloten om dit sloopplan opnieuw van stal te halen?”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 13 november 2012

Inzake: Pannenkoekenboerderij Meyendel

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 8 oktober 2012 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kent het college het artikel “Meyendel gaat op de schop”uit Den Haag Centraal van 4
oktober 2012?

Ja.

2. In het artikel wordt gesteld dat de bekende pannenkoekenboerderij in het duingebied Meyendel op de schop gaat. Duinwaterbedrijf Dunea, eigenaar van het gebouw, wil de boerderij in de herfst van volgend jaar slopen en er een geheel nieuw gebouw voor in de plaats zetten. Ken het college deze plannen?

Ja.

3. De gemeente Den Haag is grootaandeelhouder van Dunea, de eigenaar van Meyendel. Ruim zes jaar geleden heb ik samen met Koen Baart (PvdA) een motie ingediend die het college opriep om alles in het werk te stellen om de sloop van dit pannenkoekenhuis te voorkomen. De sloopplannen zorgden destijds voor veel commotie. De motie is aangenomen. Herinnert het college zich deze motie?

Ja.

4. Per brief van 21 februari 2006 heeft het college de mening van de gemeenteraad aan Dunea overgebracht dat alles in het werk diende te worden gesteld om de voorgenomen sloop te voorkomen. Wat was de reactie van Dunea op deze brief?

Dunea heeft in haar brief van 27 februari 2006 aangegeven bij de besluitvorming over sloop dan wel nieuwbouw van de pannenkoekenboerderij Meijendel het standpunt van de gemeenteraad Den Haag te zullen meenemen.

5. In een blog van 19 maart 2007 van de website van de VVD Den Haag schrijft wethouder Else van Dijk dat zij met Sander Dekker en Bert Ooms, de toenmalige VVD-lijsttrekkers van Den Haag respectievelijk Wassenaar, op bezoek was geweest bij de pannenkoekenboerderij Meijendel. De wethouder schrijft:
Deze Wassenaarse pannenkoekenboerdeij aan de rand van Den Haag, waar jaarlijks
duizenden Hagenaars een hapje eten, stond op de nominatie voor de sloop. Dit tot groot verdriet van vele Hagenaars, van mijn gastheren en natuurlijk van mij. Ik – en ik denk vele bewoners van Wassenaar en Den Haag met mij – hebben nostalgische herinneringen aan lange winterse wandelingen door de duinen die steevast afgesloten werden met een kop warme chocolade of erwtensoep bij de open haard in de pannenkoekenboerderij. Als de pannenkoekenboerderij van de kaart zou verdwijnen, zou dit allemaal passé zijn. Gelukkig lees ik vandaag in de AD Haagsche Courant dat het pannenkoekenrestaurant definitief gered is. De Wassenaarse wethouder Alkemade sprak maandag het bevrijdende woord. Het pannenkoekenhuis komt op de gemeentelijke monumentenlijst. Ik ben blij dat mijn inspanningen voor het behoud van het pannenkoekenhuis geen verspilde moeite zijn geweest.
Kent het college dit blogartikel en is de informatie correct?

Het college kent dit blogartikel en de informatie is correct.

6. Hoe kan het dat Dunea nu alsnog na alle commotie en verwikkelingen opnieuw met een sloopplan komt aanzetten?

Zie het antwoord bij vraag 7.

7. Is het college bereid om opheldering te vragen, Dunea te wijzen op de eerder uitgesproken bezwaren van de Haagse gemeenteraad tegen sloop, en opnieuw alles in het werk te stellen om sloop te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

De plannen vallen onder de bevoegdheid van de directie. Als aandeelhouder vertrouwt het college erop dat de directie een wel afgewogen beslissing neemt. Het college heeft de directie wel gevraagd om een toelichting op de voornemens rond de pannenkoekenboerderij. De directie geeft aan dat de boerderij aan een grondige opknapbeurt toe is. Ook de exploitant is overtuigd van de noodzaak om te komen tot nieuwbouw. Daarbij streeft Dunea er naar het huidige karakter en sfeer van het gebouw ook in de nieuwbouw zoveel mogelijk gestalte te geven. Leden van de gemeenteraad van Wassenaar zijn eveneens geïnformeerd over het nieuwe plan en de portefeuillehouder Monumenten van Wassenaar is enthousiast, Het college ziet, gezien deze toelichting, geen reden voor nadere actie richting Dunea.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Meyendel gaat op de schop
(Den Haag Centraal, 4 okt 2012)

De bekende pannenkoekenboerderij in het duingebied Meyendel gaat op de
schop. Duinwaterbedrijf Dunea, eigenaar van het gebouw, wil de boerderij
in de herfst van volgend jaar slopen en er een geheel nieuw gebouw voor in
de plaats zetten.

De huidige pannenkoekenboerderij staat er al sinds 1976. Sindsdien zijn er
wel kleine aanpassingen geweest, maar de huiskamerachtige sfeer is vele
tientallen jaren vrijwel onveranderd gebleven. Het restaurant met
uitgebreide terrassen, een altijd brandend haardvuur en een simpele kaart
is voor ontelbare bezoekers van het duingebied een vertrouwde
pleisterplaats. Voor honden stonden er altijd aanlokkelijke waterbakken
klaar.

Niettemin was de boerderij aan een grondige opknapbeurt toe. Volgens Dunea
was verbouw daarbij geen reële mogelijkheid. Het bedrijf wil er wel naar
streven het huidige karakter ook in de nieuwbouw zoveel mogelijk gestalte
te geven. Ook de huidige exploitant wil de sfeer van de boerderij zo goed
mogelijk handhaven. Tijdens de bouw komt er een tijdelijke voorziening,
omdat, zo laat Dunea weten, ‘er zoveel bezoekers in het duingebied komen,
die wat willen eten en drinken, en die willen we niet teleurstellen’.

Zes jaar geleden was dit aktueel:

’Kans groot dat pannenkoekenhuis niet wordt gesloopt’ (Haagsche Courant, 3-2-06)

DEN HAAG – De kans is groot dat pannenkoekenhuis annex theeschenkerij
Meyendel in Wassenaar niet wordt gesloopt, maar wordt gerestaureerd.

Dat zei de Haagse wethouder Van Dijk (VVD, financiën) donderdag 2 februari
tijdens de gemeenteraadsvergadering. Vrijwel de complete Haagse raad
steunde een motie van de PvdA’er Baart en zijn collega Wijsmuller (Haagse
Stadspartij) die stelde dat ‘alles in het werk’ moet worden gesteld om
sloop van de uitspanning te voorkomen.

Den Haag is grootaandeelhouder van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH), de eigenaar van Meyendel. Twee wethouders zijn er commissaris. Het
bedrijf had eerder laten weten het pannenkoekenhuis te willen slopen.
Volgens Wijsmuller moest Den Haag ‘klip en klaar’ aan de directie laten
weten tegen de sloop te zijn. CDA en ChristenUnie-SGP zagen echter geen
rol voor de Haagse raad weggelegd. De Raad van Commissarissen werkt voor
het bedrijf zelf en is er niet om te oordelen over de sloop van een
pannenkoekenhuis, is hun oordeel. De andere partijen vonden echter dat er
wel eens een uitzondering op die regel mag worden gemaakt.

Dus moet wethouder Van Dijk nu laten weten dat Den Haag tegen de sloop is.
Dat doet ze, alhoewel volgens haar nog helemaal niet is besloten dat de
uitspanning verdwijnt.

Reacties:

1. Op 2012-10-09 14:29:17 schreef jm van baars:

de boerderij moet blijven!

2. Op 2012-10-09 14:55:47 schreef coby:

Deze unieke plek mag niet verdwijnen want wat is er nou heerlijker dan een wandeling door de duinen/duinbos af te sluiten met een heerlijke pannenkoek zoals wij dat al tientallen jaren hebben kunnen doen?

3. Op 2012-10-09 16:53:22 schreef jack du Pon:

Het is te gek om waar te zijn……natuurlijk moet Meijendel blijven…..puur van de natuur genieten en nagenieten tijdens het nuttigen van een pannenkoek…Dat is dus dubbel genieten !
Sloop rotzooi die echt gesloopt moet worden,of zelfs al gedeeltelijk gesloopt is en als anti reclame voor onze regio uitblinkt?

4. Op 2012-10-10 14:55:55 schreef Daman:

Ik lees in het originele perbericht van Dunea dat de huidige pannenkoekenboerderij wordt vernieuwd. Hij gaat dus niet weg! Da’s een opluchting. Dat ze wat aan het gebouw gaan doen snap ik wel. Rot aan alle kanten.

5. Op 2012-10-11 09:40:31 schreef Bart van Engeldorp Gastelaars (Dunea):

Even voor de duidelijkheid: Dunea is absuluut niet van plan om deze plek te laten verdwijnen. Integendeel zelfs! We weten dat veel van de bezoekers van Meijendel deze plek hoog in het vaandel hebben staan. Zelf eet ik er ook regelmatig een pannenkoek.

Aangezien het gebouw fysiek ‘op’ is willen we samen met de ondernemers van de pannenkoekenboerderij dit gebouw opwaarderen. Het gebouw en de sfeer wordt door heel veel mensen gewaardeerd. Daarom willen we zoveel mogelijk van deze elementen terug laten komen, zoals bijv. de open haard of het gebruik van hout. In de komende maanden gaan we onze plannen toetsen bij alle belanghebbenden, zoals de Belangenraad Meijendel en de bezoekers van Meijendel. Meer info volgt snel op www.dunea.nl

6. Op 2012-10-24 11:16:11 schreef willem van ekeren:

Gisteren nog heerlijk met de kinderen daar buiten een fantastische pannekoek aan het eten toen een van de waitresses zei dat ze Dunea toch wil slopen en er een zelfbedieningstoko van wil maken? Wat blijft er dan nog over van de authentieke sfeer? Mijn hoela!

7. Op 2012-11-26 17:14:42 schreef VOORT:

LAAT IN GODSNAAM MEYENDEL MET PANNENKOEKHUIS EN NIET ZO,N ZIELIGE ZELFBEDIENIGSRESTAURANT. WAT IS DAT VOOR EEN GEMEENTERAAD?

8. Op 2013-01-07 22:43:39 schreef Majel:

Alsjeblieft sloop pannenkoekenboerderij Meijendel niet. En laat het alsjeblieft geen modern zelfservice restaurant/kantine worden.
Ik kom er al mijn hele leven met zo veel plezier.
Alleen de keuken en wc’s moeten aangepakt worden (ook volgens het personeel zelf)dat is toch geen reden om het helemaal tegen de vlakte te gooien?!

9. Op 2013-06-21 14:47:01 schreef E.m.verhoogt:

Laat als ze het gaan slopen de sfeer terugkomen. Wij gingen met onze kinderen en onze kinderen gaan ook weer met hun kinderen. Stel ze niet teleur want de natuur is prachtig en als je een flinke wandeling hebt gemaakt is het goed toeven in de gezellige boerderij waar de honden welkom zijn en de kinderen met vulle kleren rond kunnen lopen.