kerstbomen

Kerkhof blijkt lusthof

Antwoord op de vragen over het kerstbomenkerkhof. Aan de meest gruwelijke dingen weet dit college toch altijd weer een positieve draai te geven.

Kerstbomen op Spuiplein niet ‘achterlijk’
(AD/Haagsche Courant, 13 jan 2010)
De gemeente Den Haag zette begin december 117 naaldbomen met wenskaarten van kinderen neer op het Spuiplein en de Turfmarkt voor een groener Den Haag, zo schrijfven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. De bomen hebben 20 euro per stuk gekost en het transport 500 euro. Bij elkaar kostte de operatie dus bijna 3000 euro. Het college is het niet eens met Wijsmuller dat het een ‘achterlijk’ signaal afgaf door respect voor bomen en groen te vragen en daarvoor 117 bomen te laten kappen. ‘Deze bomen zijn speciaal gekweekt om in 2009 als kerstboom te worden gebruikt. De groei van de bomen had een gunstig effect op het milieu,’ laat het college in reactie weten. Op 29 december zijn de bomen afgevoerd en vervolgens versnipperd en gecomposteerd.

Gemeente Den Haag
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller
12 januari 2010
Inzake: gekapte kerstbomen Spuiplein

De gemeenteraad
Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller (Haagse Stadspartij) heeft op 9 december 2009 een brief met daarin 8 vragen over de kerstbomen op het Spuiplein aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

Naast het stadhuis op het Spuiplein en op de Turfmarkt zijn door de gemeente tientallen naaldbomen zonder kluit neergezet met daarin honderden zelfgemaakte kaarten met wensen van schoolkinderen voor een groener Den Haag. Op veel van de wenskaarten roepen kinderen de gemeente op om meer bomen in Den Haag te planten en zuinig te zijn op het groen.

1. Hoeveel naaldbomen zijn geplaatst door de gemeente?

In totaal zijn er 117 naaldbomen geplaatst door de gemeente. Op de Turfmarkt stonden 11 naaldbomen en op het Spui stonden er 106. De meeste bomen op het Spui maakten onderdeel uit van de grote kerstboompiramide.

2. Zijn deze bomen bij een plaatselijke kerstbomenhandel gekocht? Zo nee, waar dan?

De bomen zijn via het Groenbedrijf Den Haag gekocht bij de groothandelsafdeling van een tuincentrum in Wassenaar.

3. Hoeveel kosten deze bomen per stuk en wat zijn de transport- en plaatsingskosten?

De kosten voor de naaldbomen kwamen neer op ongeveer € 20,00 per stuk. De totale transportkosten bedroegen € 500,00.

4. Hoe lang blijven de bomen staan?

De bomen stonden tot 29 december 2009.

5. Het gaat om gekapte bomen. Worden deze bomen tijdens oud- en nieuw op een brandstapel in Den Haag verbrand? Zo nee, hoe worden ze dan afgevoerd?

Op 29 december 2009 is op het Spui een éénmalig inleverpunt gemaakt voor de vuurwerk – afvalcampagne. Kinderen konden de bomen daar inleveren en meedoen aan de spaaractie die onderdeel was van deze campage. Het Groenbedrijf Den Haag heeft de bomen dezelfde dag nog afgevoerd, waarna ze zijn versnipperd en gecomposteerd.

6. Wat is de bedoeling van dit project?

Het project was bedoeld als afsluiting van het Groenjaar 2009. Gelet op de tijd van het jaar is als thema voor het project gekozen voor kerstbomen, aangezien deze traditie voor bijna iedereen herkenbaar is. Haagse basisscholen zijn gevraagd wensen voor het Haagse groen te maken, die in de bomen zijn gehangen. Op deze manier beoogden we dat mensen gaan nadenken over het belang van de aanwezigheid van groen in de stad.

7. Vindt het college het niet achterlijk om respect voor het groen, de bomen en het milieu te vragen door tientallen bomen te laten kappen? Zo nee, waarom niet?

De naaldbomen die voor dit project zijn gebruikt, zijn speciaal gekweekt om het jaar 2009 als kerstboom te worden gebruikt. De groei van deze bomen had een gunstig effect op het milieu. Op deze manier worden de kerstbomen nog waardevoller ingezet om zo extra aandacht voor het belang van groen te genereren.

8. Hoe gaat u dit uitleggen aan de kinderen die een groene wens hebben ingediend?

Uitgaande van het antwoord op vraag 7 is dit ook goed uit te leggen aan de kinderen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen