Laan van Meerdervoort mag niet hoger

In het kader van de structuurvisie is bepaald dat langs doorgaande wegen vijflaagse bebouwing mag komen. Zoals bijvoorbeeld bij de karakteristieke Laan van Meerdervoort. Met man macht probeert de gemeente nu bezwaarmakers uit te schakelen.

 

De gemeente wil in het bestemmingsplan van de Bloemenbuurt opnemen dat langs doorgaande wegen in de toekomst 5-laags hoge bebouwing mag komen.
Dat was al in de structuurvisie vastgelegd. Dit houdt in dat bovenop de 3-laagse herenhuizen langs de Laan van Meerdervoort een opbouw van nog eens 2 lagen geplaatst mag worden. Dat zal zeer ingrijpende gevolgen hebben voor het gevelbeeld van de LvM. Maar ook voor de tuinen van de achterliggende huizen. Daar zal vrijwel geen zon meer in schijnen.

Architect Otto Das uit de Bloemenbuurt vreest dat deze maatregel een Laan van Meerdervoort met rommelige rafelranden tot gevolg zal hebben, en heeft hier tegen bezwaar aangetekend. Hij wordt hierin ondersteund door 71 bewoners en het wijkberaad van de Bloemenbuurt. Zijn zaak kwam op 11 januari j.l. voor bij de Raad van State. Een team Bouwinspecteurs en juristen van de gemeente (maar liefst 11 personen!) heeft eerst getracht om dhr. Das niet ontvankelijk te laten verklaren. Want Otto Das woont op 129 meter van de Laan van Meerdervoort. Gelukkig kan hij vanuit zijn ramen de huizen aan de LvM zien, zodat er nog hoop is dat zijn bezwaar ontvankelijk is. Vervolgens kreeg dhr. Das ook nog te horen dat hij zelf in zijn beroepspraktijk ook geslaagde opbouwen heeft ontworpen.

De gemeente bracht opnieuw naar voren dat zij niet verwacht dat er eerste komende tien jaar gebruik gemaakt gaat worden van het recht om 5 lagen hoog (op) te bouwen. Otto Das en de bewoners van de Bloemenbuurt zijn er niet gerust op. Want waarom moet het het dan zo hoognodig in het bestemmingsplan opgenomen worden?
De uitspraak volgt nog!

Vijf hoog mag van Raad niet

DEN HAAG – Er mag aan de Laan van Meerdervoort bij de Bloemenbuurt niet vijf hoog worden gebouwd. Dat heeft de Raad van State vorige week bepaald.

De Haagse architect Otto Das, die zelf in de Bloemenbuurt woont, heeft hiermee gelijk gekregen van de hoogste bestuursrechter van Nederland. De gemeente Den Haag wilde in het nieuwe bestemmingsplan bewoners de gelegenheid bieden om de eengezinswoningen van de Nieuwe Haagse School aan de Laan van Meerdervoort op te hogen tot vijf bouwlagen of te vervangen door nieuwbouw in vijf lagen.
Deze beslissing kwam voort uit de gemeentelijke Structuurvisie, waarin staat dat bebouwing
langs doorgaande wegen na herstructurering tenminste vijf lagen hoog moet zijn. Otto Das heeft met succes aangetoond dat de formulering die de gemeente in het bestemmingsplan hanteert, zal leiden tot een ernstige aantasting van het gevelbeeld. Zo is de formulering ‘minimaal vijf lagen na herstructurering’ uit de Structuurvisie in het bestemmingsplan vervangen door ‘maximaal vijf lagen’, zonder dat daar veel voorwaarden aan verbonden waren. Ook bood het plan onvoldoende garanties voor de bezonning van achtergelegen tuinen. Volgens Otto Das zou het bestemmingsplan niet zo zeer hebben geleid tot verdichting, maar tot een wildgroei van opbouwen die een, twee of zelfs drie lagen hoog kunnen zijn.