Wethouder Smit van Verkeer heeft op vragen van raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij in de commissie leefomgeving eindelijk toegezegd dat hij een overleg gaat opstarten met bewoners rond de Anemoonstraat en supermarkt Jumbo. Ook zal hij de Jumbo er op aanspreken dat ze moeten wachten met tijdelijke inrichting van het braakliggend terrein.

 

Opvallend was zijn uitspraak dat hij zelf ook verkeersproblemen ziet bij de
aansluiting van de Anemoonstraat op de Goudsbloemlaan. De bewoners hadden
bij het inspreken vooraf ook al nadrukkelijk aangegeven dat de geplande
parkeerplaats veel verkeersoverlast zal opleveren in de smalle
Anemoonstraat. Ook vroegen de insprekers wie er in de toekomst nou precies
verantwoordelijk zal zijn voor deze overlast. De concepttekening die
Ingenieursbureau van de gemeente heeft gemaakt heeft namelijk 12
parkeerplaatsen op gemeentegrond geprojecteerd. Bewoners noemen dat
opmerkelijk. Is deze grond geschonken of ter beschikking gesteld aan de
Jumbo? In ruil voor iets anders?
Om hun verzoeken kracht bij te zetten overhandigde de eerste inspreekster
meer dan 500 handtekeningen van boze en bezorgde Bloemenbuurtbewoners. In januari 2011 zal de wethouder antwoord geven op de vragen die Groen Links
heeft gesteld over de verwachte parkeeroverlast op de Anemoonstraat. Joris
Wijsmuller wil bij die gelegenheid wethouder Smit aan de tand voelen over de
rol die de gemeente heeft gespeeld bij de tot standkoming van het
conceptplan dat de Jumbo op eigen houtje heeft laten maken. Wordt
vervolgd…

Uit het ingewikkelde en breedsprakige betoog van de wethouder is op te maken
dat er een overleg opgestart wordt, de Jumbo gevraagd zal worden om af te
zien van tijdelijke bestrating, en dat de Anemoonstraat nu al
verkeersonveilig is. Kijk en luister mee:

http://griffie.residentie.net/public-access/messenger?question=view&kind=meeting&uuid=bfff7bc8-3480-0900-1c5c-7bfd3c264489#start=11967

Actiegroep: http://www.anemoonstraatautovrij.nl

Gemeente laat bewoners Bloemenbuurt in de kou staan

(HaagWestNieuws, 16 dec 2010)

Afgelopen week hebben buurtbewoners een voorlichtingsavond
georganiseerd over het nieuwe parkeerterrein van de Jumbo aan de
Anemoonstraat. Pas op het eind van de voorlichtingsavond kwam de aap uit
mouw. “We gooien er een paar Stelconplaten in, zodat er voor de Kerst al
op geparkeerd kan worden”, liet Frank Jansen van het hoofdkantoor van de
Jumbo weten. Daarmee geeft de Jumbo duidelijk aan geen brood te zien in
tijdrovende inspraakprocedures met bewoners.
De bewoners van de Bloemenbuurt hadden juist zelf het initiatief
genomen om een voorlichtingsavond te organiseren, om te onderzoeken wat
er mis is gegaan in de procedure, en om te bekijken of constructief
overleg met de Jumbo nog mogelijk is.
De Jumbo heeft zich de woede van omwonenden op de hals gehaald door
vorige week, zonder overleg, de muur en opstallen van het voormalig
politieterrein aan Anemoonstraat te slopen. Met de bedoeling er een
parkeerplaats voor vijftig auto’s van te maken. In grote getale waren de
buurtbewoners naar de voorlichtingsavond gekomen om uiting te geven aan
hun zorgen rond de nieuwe situatie. De bewoners vrezen een onacceptabele
toename van geluid- en stankoverlast, en vinden dat de Jumbo totaal geen
oog heeft voor hun zorgen. Op de vraag of de Jumbo de bewoners niet
vooraf had moeten informeren over de aanleg van de parkeerplaatsen
antwoordde Frank Jansen: “Er was tegenstand te verwachten met dit plan,
dan gaan we toch zeker niet de buurt informeren?”
Grote afwezige op deze voorlichtingsavond was de gemeente Den Haag. De
bewoners zijn van mening dat de gemeente in de eerste plaats hoort toe
te zien op het feit dat de inspraakprocedure correct doorlopen wordt, en
daarnaast dat de parkeerplaats van de Jumbo geen onveilige
verkeerssituaties, of overlast op het gebied van leefbaarheid en milieu
oplevert voor omwonenden. Een week van te voren was aan drie betrokken
wethouders, Peter Smit van verkeer, Marnix Norder van ruimtelijk
ordening, en Sander Dekker als stadsdeelwethouder gevraagd om iemand te
sturen die uitleg kon geven over de gang van zaken. Een paar uur voor de
avond begon bleek dat niemand van de gemeente kwam, omdat het hier om
een plan van een particulier (de Jumbo) gaat dat binnen het
bestemmingsplan past. Dat is opmerkelijk want tijdens de
voorlichtingsavond bleek dat de gemeente een cruciale rol speelt in de
ontwikkeling van de parkeerplaats. De Jumbo heeft namelijk al jaren
plannen voor een parkeerplaats aan de Anemoonstraat, maar dit paste
indertijd niet binnen het bestemmingsplan. In 2008 is er een nieuw
bestemmingsplan voor de Bloemenbuurt goedgekeurd waarin de gemeente twee
kleine v’tjes op het bewuste terrein heeft geplaatst. Die staan voor
‘verblijf en vervoer’, waardoor, zonder dat buurtbewoners er erg in
hadden, op planologisch vlak zo’n beetje alles mogelijk werd. Deze
v’tjes hebben de gemeente een aardige winst opgeleverd. “Kort daarop
werd ons de grond opnieuw aangeboden”, legt Frank Jansen uit. “Voor,
alles bij elkaar, een half miljoen euro is Jumbo in 2009 de eigenaar
geworden.” Opmerkelijk is ook dat in het conceptplan, dat de Jumbo door
het ingenieursbureau van de gemeente heeft laten tekenen 12 van de 47
parkeerplaatsen op openbare weg oftewel gemeentegrond liggen. “Heel
bedenkelijk!”, vindt raadslid Joris Wijsmuller. “Dat roept vragen op
over de rol van de gemeente Den Haag in de hele procedure. De gemeente
laat op deze manier de buurtbewoners in de kou staan!” Wijsmuller zal
over deze kwestie vragen gaan stellen aan de betrokken wethouder.