Duizenden satéprikkers, vele reisjes naar China en 17 miljoen verder wordt duidelijk dat wethouder Henk Kool zich in de luren heeft laten leggen door een oplichter. Het Chinees handelscentrum is failliet en dreigt Henk Kool in zijn val mee te slepen.

 

Gemeente ging in zee met handelaar in satéprikkers
(Den Haag Centraal, 9 dec 2010)

Door Jan van der Ven

Soms komt het gelijk pas achteraf. Zoals in het geval van het voormalig
raadslid Wim van der Velden (eerst LPF, later Groep van der Velden). Hij
moet een vooruitziende blik hebben gehad toen hij in november 2007 in de
raad een motie indiende waarin stond dat de gemeenteraad vooraf
geïnformeerd had willen worden over de lening van 1,5 miljoen voor de
oprichting van het Europe China Trade Centre (ECTC).
Hij kreeg die avond geen steun voor zijn oproep, de motie werd verworpen!
Anderhalf jaar later werd het handelscentrum met veel officieel vertoon
geopend, eind november van dit jaar ging het centrum failliet.
Verantwoordelijk wethouder Henk Kool (PvdA) probeert intussen de politieke
schade zoveel mogelijk te beperken, maar vindt een kritische oppositie
tegenover zich. Die beschuldigt de wethouder er van de gemeenteraad
verkeerd dan wel onvolledig te hebben geïnformeerd over de gang van zaken
rond het faillissement.
Van der Velden, gepensioneerd zakenman, ging in 2007 toen hij hoorde van
de gemeentelijke lening voor een commercieel project direct op speurtocht.
Via bevriende relaties kwam hij er na het nodige speurwerk achter dat de
Chinese partner van het Haagse handelscentrum, Yang, vooral veel lucht
verkocht toen hij de gemeente verzocht de lening te verstrekken. Het
bedrijf van Yang in Barendrecht bleek weinig om het lijf te hebben. In het
betreffende pand was een groothandel in Chinese kalenders, plastic bakjes
en saféprikkers gevestigd. Het importbedrijfje had, tegen de wettelijke
regels in, gedurende vier jaar geen jaarcijfers bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd, zag Van der Velden toen hij officiële documenten
doorbladerde.

Satéprikkers
De ondernemer Yang roemde in die tijd ook de steun die hij vanuit China
verwierf voor de oprichting van het handelscentrum aan het Zichtenburg. Zo
zou een commerciële dochter van de Chinese handelsorganisatie CCPIT
betrokken zijn bij het handelscentrum in Den Haag, beweerde Yang. Ook
memoreerde Yang dat hij werkte met zakelijke relaties uit Hongkong. Yang
gebruikte de steun vanuit China om de gemeente ervan te overtuigen dat de
lening van 1,5 miljoen euro welbesteed was.
De werkelijkheid bleek ook hier anders. Van der Velden boorde persoonlijke
relaties in Hongkong en Beijing aan. Vanuit Hongkong bereikte hem een fax
met het bericht dat Yang schermde met bv’s die iedereen die dollars bezit
daar kan oprichten. “Het waren dus gewoon brievenbusmaatschappijen”,
herinnert Van der Velden zich. Niet veel later bleek dat het commercieel
bedrijf uit Beijing een onderdeel van de Chinese Kamer van Koophandel was.
Van der Velden zegt: “Het was dus geen commercieel bedrijf”.
Intussen is het winter 2010. Het gebouw van het handelscentrum aan het
Zichtenburg, 30.000 vierkante meter waarin veel marmer is verwerkt, staat
ondanks de vele reizen van wethouder Kool naar China al lange tijd
goeddeels leeg. De beloofde banen zijn er nooit gekomen. Yang vraagt een
faillissement van het handelscentrum aan. Dat wordt eind november
uitgesproken. Het handelscentrum laat een schuld na van naar schatting 17
miljoen euro. De gemeente Den Haag kan bijna zeker fluiten naar de 1,5
miljoen omdat in de documenten de gemeente geen voorkeursbehandeling heeft
vastgelegd bij een eventueel faillissement (verstrekker van de derde
hypotheek).
Wethouder Kool is inmiddels twee keer in de gemeenteraad op het matje
geroepen. Tijdens een debat op 1 december komt hij met de onthulling dat
hij, enkele weken voordat het faillissement werd uitgesproken, ervan wist
dat de Deutsche Bank (de grootste schuldeiser) op eigen houtje het
handelscentrum wilde verkopen aan geïnteresseerde partijen. Een week
eerder, toen Kool de gemeenteraad meldde dat het handelscentrum failliet
was verklaard, repte hij hier met geen woord over. Kool verweerde zich
hier later tegen met de opmerking dat hem daarover niets was gevraagd. Dat
hem alleen was gevraagd of het bericht in deze krant klopte dat het
faillissement was aangevraagd.

Onderhands
De Haagse Stads Partij oordeelt dat wethouder Kool de gemeenteraad in
andere gevallen, zoals het naderend faillissement van de Stadsomroep, al
in een vroeg stadium over het naderend onheil had geïnformeerd. Waarom
deze keer niet, vroeg de partij zich af? GroenLinks beschuldigt de
wethouder er in dit verband van de gemeenteraad onvolledig te hebben
geinformeerd doordat hij zweeg over de pogingen van de Deutsche Bank het
handelscentrum onderhands te verkopen. En de SP, die de wethouder in de
raad ter verantwoording had geroepen, beet de wethouder toe dat hij het
doet voorkomen alsof de SP hem onzinnige vragen had gesteld over het
faillissement.
Het faillissement van het Chinese handelscentrum krijgt hoe dan ook een
vervolg voor wethouder Kool. Eind deze week stuurt hij de gemeenteraad een
gedetailleerd overzicht waarin hij, stap voor stap, verantwoording aflegt
voor het faillissement. De kans is groot dat de raad aan de hand hiervan
volgende week een debat houdt.

Raad noemt optreden Kool ‘rommelig’

DEN HAAG – De Haagse gemeenteraad noemt het optreden van wethouder Kool
rond het faillissement van het Chinees Groothandelscentrum ‘rommelig’. Dat
werd woensdag duidelijk tijdens een commissievergadering.

Oppositiepartijen SP, GroenLinks, de Haagse Stadspartij en de PVV zetten
zelfs vraagtekens bij de betrouwbaarheid van Kool omdat hij de raad
gebrekkig zou hebben geïnformeerd. Aanleiding hiervoor is dat Kool erkende
dat hij al begin november duidelijke signalen had dat het Chinees
Groothandelscentrum er financieel slecht voor stond.

Dit kwam bovenop een incident van twee weken geleden waarbij de wethouder
in eerste instantie ontkende dat het bedrijf failliet was, terwijl dit wel
het geval bleek te zijn. Wethouder Kool gaat de gemeenteraad een
reconstructie sturen van de gebeurtenissen.

Door het faillissement is de gemeente Den Haag waarschijnlijk een lening
van 1,5 miljoen euro kwijt.

Bron: RTVWest

Kritiek op wethouder Kool na faillissement handelscentrum
(Den Haag Centraal, 28 jan 2011)

Door Jan van der Ven

PvdA-wethouder Kool (Economische Zaken) heeft deze week zware kritiek
te verduren gekregen vanuit de gemeenteraad over zijn optreden rond het
faillissement van het Europe China Trade Centre (ECTC). Zijn eigen
partij vindt dat Kool de gemeenteraad eerder had moeten informeren.
“Desnoods via een tussenrapportage”, aldus het PvdA-raadslid Mustafa
Okcuoglu.
De gemeenteraad besprak woensdagmiddag het dossier over het
faillissement van het Chinees handelscentrum op het bedrijventerrein
Zichtenburg. Oppositiepartij SP stelde dat de raad te lang buiten spel
heeft gestaan. Volgens het SP-raadslid Ingrid Gyömörei is sprake geweest
van Haagse gretigheid in combinatie met onkunde. Zij refereerde in dit
verband aan het mislukken van de komst van de redactie van NRC
Handelsblad naar Den Haag. Wethouder Kool juichte uitbundig, maar
uiteindelijkbleek dat NRC Handelsblad zich in Amsterdam gaat vestigen.
Wijsmuller (Haagse Stadspartij) oordeelde dat wethouder Kool in het
dossier van het handelscentrum ontzettend naïef heeft geopereerd. Ook
hij was van mening dat Kool de gemeenteraad actiever bij het proces had
moeten betrekken. “We moesten uit de media vernemen dat het
handelscentrum failliet was gegaan”, aldus Wijsmuller.
Volgens wethouder Kool is er niets dubieus gebeurd. De 1,5 miljoen die
de gemeente leende, is volgens hem niet verloren gegaan, want er staat
nu een goed te verhuren gebouw. Kool bestreed dat de Chinese partner in
het project, Yang, onbetrouwbaar was.

Knullig
De fractie van de VVD blijft moeite houden met het optreden van
PvdA-wethouder Kool in dit dossier. Het VVD-raadslid lbo Gülsen mist
iedere vorm van zelfkritiek. “De wethouder verschuilt zich erg makkelijk
achter de mening van de andere partners in dit project. Ik bespeur geen
spoor van een eigen mening over de haalbaarheid van het handelscentrum.
Wat heeft hij er van geleerd?”, aldus Gülsen. De VVD’er vroeg zich ook
af wat de toegevoegde waarde van de miljoenen kostende verbouwing is
geweest, nu blijkt dat het pand voor evenveel indeboeken staat als toen
het indertijd werd aangekocht: 5,5 miljoen euro.
GroenLinks vindt dat de gemeente knullig heeft geopereerd. “Er zijn
knullige onderhandelingen gevoerd met marktpartijen die tot een zeer
negatief resultaat hebben geleid”, aldus het GroenLinksraadslid Vianen.
D66 vindt het tijd worden de spelregels, die het college van B en W de
vrijheid geven in dit soort zaken zelfstandig op te treden, aan te
scherpen. De PVV sprak van een ‘Koolgate’.
Het handelscentrum ging in november failliet. Het voormalige
distributiecentrum van V&D kreeg nooit de gewenste en gehoopte functie
van springplank voor Chinese (handels)bedrijven. De 30.000 vierkante
meter bleef nagenoeg leeg, op een enkele winkel na. Het beloofde aantal
van 600 banen werd niet gerealiseerd.
De gemeente Den Haag stopte in 2007 anderhalf miljoen euro in het
project. Na een miljoenen kostende verbouwing werd het handelscentrum op
28 april officieel geopend. Vorige week maakte wethouder Kool bekend dat
een groep Chinese investeerders uit Dubai het handelscentrum heeft
opgekocht, zodat een doorstart mogelijk wordt. De wethouder gaf toe dat
het, met de kennis van nu, beter was geweest de gemeenteraad vorig jaar
zomer bij de problemen rond het handelscentrum te betrekken.