Haagse Stadspartij in actie voor Andy

Andy Ploeg

Burgemeester van Aartsen gaat aan de slag om de functie van ID-er Andy Ploeg op andere wijze voort te zetten. Dat zegde hij toe in antwoord op mondelinge vragen van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Andy is beheerder van de speeltuin aan de Schapenlaan in Schilderswijk West, en is al 15 jaar een belangrijke spil in Schilderswijk West.
Door zijn functie en betrokkenheid kent hij de jeugd van jong tot oud, helpt hij Streetcare bij het contacten leggen met jongeren, en biedt met de bewaakte speeltuin een veilige plek voor de jonge kinderen in de buurt.

Maar net als alle andere ID-banen geldt ook voor Andy dat zijn functie vanaf 1 januari
2010 stopt.

 

Buurt als 1 man achter Andy en ‘zijn’ speeltuin

Als actiecomité Schilderswijk-West Voor Elkaar gaan we ons aanstaande donderdag om 18.30 uur tijdens de gemeenteraadsvergadering hard maken voor een bijzondere man die op het punt staat kil te worden wegbezuinigd.

De ras Hagenees Andy Ploeg runt als ID’er/WIW’er al bijna vijftien jaar met hart en
ziel een speeltuin aan de Schapenlaan. Zijn baan als toezichthouder is ons inziens
van een soms onderschat belang, zeker in een buurt als deze (de Schilderswijk) met
veel criminaliteit. En met het hoogste percentage kinderen. Andy’s altijd geduldige
omgang met kinderen en de manier waarop hij de speeltuin als middel gebruikt om
iedereen te laten samenkomen, is uniek.

Dat betaalt zich ook op een andere manier uit. Sinds enkele maanden is Andy (als
vrijwilliger) onderdeel van ons Buurt Interventie Team (BIT). Op straat kent hij
iedereen en iedereen kent hem. Ook de vaak gevreesde handjongeren, die heeft hij
immers ook ooit begeleidt in ‘zijn’ speeltuin, respecteren hem. Andy is als persoon
een voorbeeld voor het BIT en de hele buurt. Hij laat zien dat er passie is voor de
wijk en al haar inwoners. Precies wat de Schilderswijk nodig heeft.

De gemeente Den Haag heeft vaak de mond vol van misstanden in de Schilderswijk. Wij gaan donderdag duidelijk maken dat je dan juist dergelijke banen niet van de kaart moet vegen. Blijven investeren in Andy, is blijven investeren in een complete wijk.

Schilderswijk-West Voor Elkaar maakt donderdag gebruik van het spreekrecht en neemt een grote groep ontstelde buurtbewoners met zich mee.

Joris Wijsmuller hield in de raadsvergadering het volgende betoog:

Begin dit jaar is door de bewoners in Schilderswijk West de alarmbel geluid om de
inbrakengolf, overlast en onveiligheid in die buurt aan te pakken. De burgemeester
heeft dit goed opgepakt, is daar op bezoek gegaan, heeft afspraken gemaakt en is
samen met bewoners en professioneel betrokkenen aan de slag gegaan. Dit heeft onder meer geresulteerd in het convenant voor het Buurtpreventieteam, en de bewoners voelen zich gigantisch geholpen door de gemeente.

Het is een tijd van bezuinigen, maar dit college bezuinigt niet op veiligheid. Er
wordt wel bezuinigd op andere zaken, zoals de pijnlijke afbouw van ID-banen, en daar
is in raadscommissies de afgelopen week veel over gesproken. Centraal daarbij stond
de positie van de ID-ers, hun toekomstperspectief, de gevolgen voor het waardevolle
werk dat zij doen, de Buurtbeheerbedrijven, en het schoonhouden van de stad. Minder
aandacht was er voor de gevolgen die deze bezuinigingen hebben voor andere
beleidsterreinen, zoals de gevolgen voor de veiligheid.

Andy Ploeg is een ID-er in dienst bij welzijnsorganisatie Zebra, hij is de beheerder
van de bewaakte speeltuin aan de Schapenlaan, zeer betrokken bij de buurt en actief
in allerlei overlegvormen. Hij is al 15 jaar een spil in Schilderswijk West, geniet
respect en vertrouwen en vervult een belangrijke rol voor het Buurtpreventieteam.
Door zijn functie en betrokkenheid kent hij de jeugd goed van jong tot oud, hij
helpt Streetcare bij het contacten leggen met jongeren, en biedt met de bewaakte
speeltuin een veilige plek voor de jonge kinderen in de buurt.

Maar net als voor andere ID-ers geldt ook voor Andy dat zijn functie vanaf 1 januari
2010 stopt. Daardoor kan hij niet langer zijn belangrijke rol voor de veiligheid in
de buurt te vervullen. Met het vertrek van de beheerder staat tevens een veilige
speelplek voor jongeren op het spel. En we weten allemaal dat veel jonge kinderen
het op straat moeten uitzoeken, dat onbeheerde speelplaatsen gedomineerd worden door oudere jongeren, en jonge kinderen zo eerder in contact komen met slechte invloeden. Kortom, er dreigt voor de nog prille maar succesvolle veiligheidsaanpak in Schilderswijk West een terugval. En daarom wil ik de burgemeester de volgende vragen voorleggen:

1. Erkend het college dat de afbouw van ID-banen gevolgen kan hebben voor de
veiligheid?

2. Is de burgemeester met mij van mening dat het wegvallen van (de functie van) Andy
Ploeg negatieve gevolgen heeft voor het in het verbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid zoals wordt nagestreefd in het convenant?

3. Is het college bereid om samen met Zebra en andere betrokkenen op zeer korte
termijn te bekijken op welke wijze Andy Ploeg zijn huidige functie kan blijven
vervullen, en de raad hierover begin 2011 te rapporteren?

De burgemeester beantwoordde alle vragen met een volmondig ja!!