Joris Wijsmuller: “Sterke oppositie in 2013”

2014 is met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg een belangrijk jaar. De fractie van de Haagse Stadspartij staat te popelen om er tegenaan te gaan, maar legt eerst verantwoording af over het afgelopen jaar.

 

Jaarverslag Fractie Haagse Stadspartij

2014 wordt met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg een belangrijk jaar voor de Haagse Stadspartij. Wij staan als fractie te popelen om er ook dit jaar weer stevig tegen aan te gaan, maar willen eerst nog even stil staan bij wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

Eerst wat cijfers: 110 artikelen geplaatst op onze website over acties van de Haagse Stadspartij, 47 moties en 29 amendementen ingediend (waarvan 30% aangenomen), 64 schriftelijke vragen ingediend, 2 initiatiefvoorstellen ingediend en 1 second opinion. Ook al zegt het niet alles: Met deze cijfers staan de twee raadsleden van de HSP in de Top 6 van meest actieve raadsleden: Joris Wijsmuller op 2 en Gerwin van Vulpen op 6.

Vier onderwerpen hebben het hele jaar veel aandacht opgeëist: het Spuiforum, de bomenkap aan de Laan van Meerdervoort, de plannen voor Scheveningen Haven en de uitgeprocedeerde asielzoekers. De Haagse Stadspartij was bij al deze onderwerpen steeds prominent aanwezig, zowel in de raad, in de media, als in de samenwerking met betrokkenen. Zo werken wij nauw samen met het platforum Spuiforum Krankjorum (met de architecten van de Dooievaar). Ook hebben we het verzet van de bewoners tegen de bomenkap aan de Laan van Meerdervoort ondersteund met onder meer rapporten en onderzoek en daarmee actief bijgedragen aan het oordeel van de rechter om de bomenkap uit te stellen. En de groep uitgeprocedeerde asielzoekers hebben we het hele jaar door ondersteund en o.a. gezorgd dat een ontruiming van hun tijdelijk verblijf in broedplaats de Vloek is voorkomen en zij direct in contact met de burgemeester zijn gekomen. Voorbeelden die laten zien dat geen andere partij zo goed en zo consequent met bewoners en belanghebbenden samenwerkt als de Haagse Stadspartij!

De NRC schreef het al: “De Haagse Stadspartij leidt de oppositie tegen het Spuiforum”. Met een in onze opdracht opgestelde second opinion hebben we aangetoond dat het project tientallen miljoenen duurder wordt, en op ons initiatief werd een door de voltallige oppositie gesteunde motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Norder, vanwege de ongeloofwaardige financiële onderbouwing van het Spuiforumplan.
Dat de Haagse Stadspartij de veelkoppige en versplinterde oppositie (11 fracties van linkse tot rechtse signatuur) aanvoert en geregeld laat samenwerken is op zichzelf al een opzienbarende prestatie, maar ook een must. Een stadsbestuur dat met zijn rug naar de bewoners staat verdient messcherpe en keiharde oppositie. Het is vooralsnog niet gelukt om de vele omstreden plannen van dit college te keren. Of het nu om bovengenoemde dossiers gaat, de sluiting van bibliotheken, het ambitieloze duurzaamheidscentrum of bijvoorbeeld de Rotterdamsebaan, steeds weer stemde een meerderheid van de volgzame, ruggengraatloze coalitiefracties morrend, maar gedwee in. Dit was ook duidelijk zichtbaar bij het bestemmingsplan Scheveningen Haven, waar 3 van de 4 collegepartijen tegen hun zin instemden met de zeer omstreden hoogbouwplannen van Marnix Norder. Het enige voorstel van de oppositie dat het toen wel haalde was overigens van… de Haagse Stadspartij (een amendement om de hoogte van een omstreden bouwplan naast de Rokerij voor de helft te reduceren).

Prominent aanwezig in de debatten over de grote dossiers en de nodige succesjes, zo laat 2013 zich voor de Haagse Stadspartij samenvatten. Successen met name op het gebied van schone lucht (uitbreiding milieuzone, aanpak Schenkviaduct), groen en duurzaamheid (bomen park Oosterbeek gered, energie opwekken in VVE-verband, aandacht voor de mus), cultuur (nieuwe broedplaatsennota, steun voor surfdorp FAST), zorg (uitbreiding opvangcapaciteit dakloze gezinnen, geld voor het ouderenfonds) en participatie (structurele ondersteuning FunX, betrokkenheid huurders bij WOM ZuidWest, betrokkenheid bewoners bij plannen Noord Boulevard, geen forse huurverhoging voor sportverenigingen). Ook werd afgelopen jaar ons initiatiefvoorstel Eco-Schools aangenomen en de Rokerij in Scheveningen op ons voorstel op de monumentenlijst geplaatst. Ook buiten de raad waren we actief: We presenteerden in de Electriciteitsfabriek de Haagse Stadspartij-verjaarskalender ‘Den Haag is sóóóóóóóóóóóó veranderd…’ en in Zaal 3 hielden we een Stadsgesprek over stadslandbouw en armoede.

Nog een opmerkelijk en tegelijk twijfelachtig succes: dankzij vragen van de Haagse Stadspartij is aan het licht gekomen dat meer dan 800 vergunningen door een fout in het systeem niet gepubliceerd bleken te zijn (en daardoor belanghebbenden geen bezwaar konden aantekenen).

Zie hier in het kort het jaarverslag van een vitale, actieve tweemansfractie die dankzij een sterk ondersteunend team tot veel in staat is. Politiek gezien kijken we met gemengde gevoelens terug op 2013; een jaar waarin de coalitie met veel omstreden plannen krakend en steunend op machtspolitiek ternauwernood stand wist te houden. Gelukkig is het op 19 maart a.s. aan de kiezer om een stadsbestuur te kiezen dat niet met zichzelf, maar met de stad bezig is en wél luistert naar de bewoners.

Hartelijke groeten van de fractie,

Joris Wijsmuller (fractievoorzitter), Gerwin van Vulpen (raadslid), Fatima Faïd (fractievertegenwoordiger), Anne Spruit (fractieassistent), Jan de Leeuw (PR-medewerker), Nic Timmerman (beleidsmedewerker) en Peter Bos (beleidsmedewerker).