Joris Wijsmuller geeft lezing over bouwdrift

De Haagse Mug nodigt iedereen uit om op dinsdag 15 januari 2013 de
lezing ‘Haagse bouwdrift laat de stad bloeden – Norder’s religieuze
groeidenken’ bij te wonen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij)
zal dan de gevolgen van de Structuurvisie 2020 analyseren en becommentariëren.

 

De gemeente Den Haag heeft in 2005 de Structuurvisie vastgesteld. De structuurvisie Den Haag 2020 beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de stad en de ruimtelijke veranderingen die nodig zijn om dat te bereiken. Wethouder Norder noemde de Structuurvisie onlangs een groot succes.
Volgens Wijsmuller is de invloed ervan echter beperkt terwijl de
gevolgen zeer negatief zijn. De lezing gaat over de grote verliezen die
de stad lijdt door de gemeentelijke grondexploitaties, over de voorgekookte plannen voor o.a. prestigeprojecten, over het overschot aan leegstaande kantoren
tegenover het tekort aan betaalbare woningen, over de aantasting van
groen, voorzieningen en cultuurhistorie, en meer.

Hebben de projectontwikkelaars in Den Haag de vrije hand en staan de
bewoners buitenspel?

Locatie: Plaats: Panderbar, Binnendoor 32. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
(zaal open: 19.30 uur).