Inbreng bij het vierde coalitieakkoord in vijf jaar

Beste Voorzitter,  Beste collega’s

Voor de vierde keer in vijf jaar mogen we een reactie geven op een coalitieakkoord. Dat is best wel veel. Dit akkoord is beter dan de vorige keer. De scherpere randjes zijn eraf; Zo is de kapvergunning in de achtertuin weer terug van geweest; wordt er onderzoek gedaan naar renovatie Weigeliaplein en staat er in het akkoord dat de natuur leidend wordt bij de strandnota.

Toch zien we ook dat de onderhandelingen zonder de VVD onwennig moeten zijn geweest want veel VVD-beleid wordt gehandhaafd. Grote plannen voor de woningbouw, CID en Zuidwest worden niet aangepast. Of moet ik zeggen: zijn nog niet aangepast? – ( doe je best!)

De plannen in het akkoord zijn ambitieus, maar nergens wordt uitgelegd hoe het nieuwe college daar wil komen. Hoe ga je dat allemaal in 2 jaar doen met een gedegen participatieproces?

Eindelijk zijn de plannen voor de Mient definitief de prullenbak ingegaan. Weer zo’n lichtpuntje uit het akkoord. We hebben de bewoners van de Mient altijd gesteund in hun strijd voor een beter plan. Is dit een voorbode van een coalitie die gaat luisteren naar de inwoners van Den Haag? Dan zou je tot verrassende en betere plannen kunnen komen die ook nog eens zonder juridisch gekissebis kunnen worden uitgevoerd.

Ook op het gebied van onderwijs zijn de plannen ambitieus maar niet concreet genoeg uitgewerkt. Voor onze fractie is de aanpak van ongelijkheid in het onderwijs van groot belang. Dus de plannen tegen stagediscriminatie en onderadvisering zien we met grote interesse tegemoet. Net als de uitnodiging voor de feestelijke start van het schooljaar 24/25 op de Havo/VWO school in zuidwest.

Er komt geen extra geld voor leerlingenvervoer. Terwijl dagelijks kinderen thuis zitten omdat hun vervoer niet komt opdagen. En dat terwijl deze coalitie wel geld vrijmaakt om gewonde duiven bij wijze van spreken met een elektrische Rolls Royce naar de JUISTE opvang te brengen. Dat valt toch niet uit te leggen?

Extra geld voor vergroening en verbetering van de oude wijken vinden wij meer dan terecht. We gaan er vanuit dat dit – gezien de Mient – ook in goed overleg en met betrokkenheid van bewoners worden uitgevoerd. Ook kan hier de invoering van 30 km/u veel slachtoffers schelen. Voor ons kan die invoering niet snel genoeg gaan. Want elk slachtoffer is er eentje te veel. Wij kijken dan ook uit naar de exacte plannen.

Helaas zien we ook schaduwkanten in het akkoord. Het is uiterste pijnlijk om te zien dat deze coalitie nog steeds van plan lijkt te zijn raamsekswerk te sluiten. Voorzitter, Ramen geven de sekswerker de beste kans om controle te hebben over het hoe, wanneer, en hoeveel. Gezien de nieuwe verhoudingen in de coalitie, met een uitgesproken voorstander van raamsekswerk,  hadden wij een duidelijk ander standpunt verwacht.

Dat de coalitie het Haagse Stembusakkoord Anti-Racisme als uitgangspunt voor het beleid is een goed begin, maar het halve werk. Want ook hier missen we urgentie en uitwerking. En is onze vrees dat het, zoals bij de vorige vier coalities, bij goede bedoelingen blijft.

Een andere schaduwkant is kunst en cultuur. Er komt geld bij, maar niet zoveel als de sector zelf heeft aangegeven nodig te hebben voor een gezond en aantrekkelijk kunstklimaat. Ook zien we dat het geld met name naar de mainstream gaat. Dat kan, wat ons betreft, beter naar tegen- en subculturen gaan die door het huidige beleid dreigen te verdwijnen, zoals de Samenscholing al eerder ten onder ging. Als het aan de nieuwe coalitie ligt blijft de vrijplaats een uitgestorven diersoort ( in de vierde stad van Nederland).

Al met al lijkt het akkoord iets meer naar links opgeschoven, dat kunnen wij waarderen. Maar dat moet zich nog wel bewijzen in de uitwerking van alle plannen. En daar zal onze fractie kritisch naar kijken.

Tot slot: mijn fractie wenst de coalitie veel succes en wijsheid in de komende twee jaar.

Lees hier het akkoord zelf: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/881095?parent_event=1154156