HSP en SP stellen vragen over Grondexploitatie Spuikwartier

Naar aanleiding van het accountantsrapport over de jaarrekening 2019 van de gemeente Den Haag stellen de raadsleden Peter Bos (Haagse Stadspartij) en Lesley Arp (SP) vragen aan het college over de grondexploitatie van het Spuikwartier.

De twee raadsleden willen weten waarom in 2019 een bedrag van 785.000 euro is gefactureerd voor kosten van asbestsanering bij de gronduitgifte van kavels in het Spuikwartier. Volgens de Gemeentelijke Accountantsdienst GAD zou sprake zijn van “een kostenverrekening overeenkomstig een contractuele afspraak van het college”.

De GAD heeft de juistheid van deze facturering niet kunnen vaststellen als gevolg van het ontbreken van afdoende brondocumenten. Dit roept bij de twee raadsleden verschillende vragen op.

De laatste jaren is er veel rumoer rond de projecten Amare en Sonate, waaronder recent de kwestie rond de vertrokken topambtenaar.

Schriftelijke vragen: Asbestsanering en projectmanagement Spuikwartier en Amare
Indieners: Peter Bos en Lesley Arp

Datum: 20 mei 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het Accountantsrapport van 8 mei 2020 (RIS305224) bij de programmarekening 2019 zijn een aantal zaken met betrekking tot Amare en het Spuikwartier naar voren gebracht.

Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Bij de controles van de GAD zijn fouten en onzekerheden inzake de rechtmatigheid naar voren gekomen. In de bijlage bij dit rapport zijn de bevindingen in detail weergegeven. Bij bevinding nr. 17 in bijlage 2 gaat het om de facturering van een gronduitgifte van € 0,785 mln. aan kosten asbestsanering die zou zijn verrekend overeenkomstig contractuele afspraak door het college. De GAD heeft de juistheid van deze verrekening, als gevolg van het ontbreken van afdoende brondocumentatie, niet kunnen vaststellen. In antwoord op technische vragen hierover stelt de GAD: “Dit betreft gronduitgiften van zogenoemde kavels A en B van grondexploitatieproject Spuikwartier.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Wat wordt precies bedoeld met de kavels A en B?

3. Zijn dit kavels die betrekking hebben op het project Sonate? Zo nee, waarom niet?

4. Om welke contractuele afspraak van het college gaat het hier en van welke datum is deze afspraak?

5. Om welke asbestsanering van welke gebouwen gaat het hier?

6. Welk bedrijf heeft de asbestsanering uitgevoerd?

7. Door wie is gefactureerd en wanneer?

8. Waarom is er geen afdoende brondocumentatie geleverd door het college?

9. Volgens het Accountantsrapport is bij het project Amare de inhuur projectmanagement 2018 niet Europees aanbesteed. Waarom is deze inhuur niet Europees aanbesteed?

10. Is voor het project Spuikwartier ook projectmanagement ingehuurd en is dit Europees aanbesteed? Zo nee, waarom niet?

11. Bij welk bedrijf of partij is projectmanagement ingehuurd en om hoeveel mensen gaat het?

12. Onder welk mandaat is deze externe inhuur aangesteld?

13. Welke maatregelen worden er genomen om te zorgen dat externe inhuur Europees wordt aanbesteed?

Peter Bos                       Lesley Arp
Haagse Stadspartij      SP

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.