HSP bezorgd om opvang van psychiatrische patienten zonder verzekering

Vandaag  heeft Elly Burgering, raadslid van de Haage Stadspartij, vragen gesteld aan het college over het gebrek aan opvang voor psychiatrische patienten en de overlast die daardoor ontstaat. Hun aantal stijgt omdat zij vaak onverzekerd zijn en dus niet in aanmerking komen voor behandeling.

 

Den Haag: 25  juli 2014

Gisteren bracht Omroep West het nieuws dat uit onderzoek van LocalFocus is gebleken dat de overlast van psychiatrische patiënten het afgelopen jaar fors is toegenomen. Uit dit bericht: Landelijk is een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar geconstateerd. Volgens een manager van Parnassia zou deze stijging worden veroorzaakt doordat patiënten die geen zorgpremie betalen niet meer worden behandeld. De overlastgevers bezorgen de politie handenvol werk. Vaak treffen agenten dezelfde verwarde personen bij een incident en zijn hier uren mee bezig, signaleert een woordvoerder. Volgens de Parnassiamanager moeten lokale overheden en instanties ‘de koppen bij elkaar steken’ om het probleem op te lossen.

  1. Is het college bekend met dit nieuwsbericht?
  2. Is u bekend of een dergelijke toename ook ik Den Haag is gemeten? Zo nee, waarom niet?
  3. Het bericht gaat niet in op de oorzaak van de overlast, maar suggereert wel dat het aantal mensen met psychiatrische problemen op straat toeneemt. Dit is naar voor de mensen die de overlast ervaren, vervelend voor de politie die hier de handen aan vol heeft terwijl wij liever zien dat zij criminaliteit aanpakken, maar vooral erg naar voor de patiënten zelf, die in gevaarlijke situaties belanden. Maakt u zich net als wij grote zorgen over deze toename?
  4. De manager van Parnassia suggereert dat het mensen betreft die hun zorgpremie niet hebben betaald. Maar mogelijk zijn de toenemende extramuralisering en bezuinigingen bij Parnassia mede debet aan deze toename. Mensen met een lagere indicatie krijgen minder zorg van Parnassia. Bent u het met mij eens dat er iets moet gebeuren om de oorzaak van deze overlast goed uit te zoeken en vervolgens aan te pakken. Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wanneer blijkt dat deze mensen eigenlijk in aanmerking komen voor voorzieningen uit de WMO – kennelijk zijn zij niet in staat om zonder voorzieningen goed mee te doen in de samenleving – bent u dan bereid om deze verantwoordelijkheid op u te nemen? Zo ja, hoe gaat u dat doen en met wie? Zo nee, waarom niet? En wie moet dit volgens u dan gaan doen?
  6. Het gaat om een toenemend probleem en een zeer onwenselijke situatie. Wat zijn uw concrete plannen voor de doelgroep psychiatrische patiënten voor de langere termijn, zodat deze toename niet verder doorzet, of liever nog, zelfs afneemt?

Met vriendelijke groet, Elly Burgering