Haagse Stadspartij wil dynamische informatie over fietsparkeren rond stations

Nog steeds moeten fietsers langs de volle rekken op het Koningin Julianaplein
wanhopig op zoek naar een vrij plekje terwijl hun trein op het punt staat om te
vertrekken. De capaciteit mag dan recent uitgebreid zijn, maar het feit dat de
laatste beschikbare parkeerplekjes vaak verdeeld zijn over verschillende locaties
maakt het er niet overzichtelijker op. Als je je fiets ten einde raad achterlaat op
een plek waar die niet mag staan, dan kost je dat 25 euro aan boete.
De Haagse Stadspartij krijgt veel klachten hierover binnen en vraagt met andere
politieke partijen aan het college of de fietser, net als de automobilist, geïnformeerd kan worden
over het aantal beschikbare parkeerplekken op locaties in de omgeving. “We willen
het gebruik van de fiets stimuleren. Dan moeten we het fietsparkeren bij de stations  aantrekkelijker maken! We denken aan borden met actuele informatie en
rode en groene indicatielampjes boven de stallingsrekken, zodat je snel een plekje
vindt.” Veel mensen kunnen bovendien op de grote fietsparkeerlocaties hun fiets na
afloop moeilijk terugvinden doordat de gangpaden te veel op elkaar lijken. “Met een
beetje creativiteit is daar ook wat aan te doen,” vindt van Vulpen. Hij heeft samen
met de PvdA, D66, CDA, SP en GroenLinks vragen hierover gesteld aan wethouder Tom de
Bruijn.

 

Den Haag, 24 juli 2014

Betreft:  Fietsparkeren kan aantrekkelijker

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

Den Haag wil het fietsen in de stad stimuleren door de aanleg van aantrekkelijke veilige fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen rond de stations en winkelcentra. Ook na uitbreiding van de parkeercapaciteit zullen veel fietsers rond stations en het centrum problemen ondervinden met het zoeken naar een vrije plek en terugvinden van hun fiets na afloop. Dat kan aantrekkelijker.
Veel fietsers moeten rond Centraal Station en Hollands Spoor onder tijdsdruk een beschikbare en veilige parkeerplek vinden. Zie het artikel in de Telegraaf van 23 juli jl. (zie bijlage). Bij de grote stations zijn de beschikbare parkeerplekken verdeeld over verschillende locaties. Voor het CS zijn dat de open parkeerrekken op het Koningin Julianaplein en de fietsflat aan de Lekstraat. De parkeerrekken aan het KJ-plein zitten als eerste vol omdat onder tijdsdruk drie etages met fietsenrekken doorzoeken op een vrij plekje niet echt een aantrekkelijke optie is. Fietsers die hun fiets daar buiten de rekken parkeren worden geconfronteerd met het feit dat hun fiets bij terugkomst in beslag genomen is.
Voor beide locaties geldt dat fietsers te lang moeten zoeken naar een vrije plek en bij terugkomst vaak moeilijk hun fiets terug kunnen vinden. Andere steden gaan veel vriendelijker om met het fietsparkeren rond stations en wijzen fietsers actief op vrije parkeerplaatsen.

 

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen:

 

  1.  Is het college met ons van mening dat het fietsparkeren bij de treinstations en rond de Grote Marktstraat in Den Haag aantrekkelijker gemaakt kan worden?

 

  1.  Is het college bereid om op grote fietsparkeerlocaties voor gangpaden en etages een herkenbaar markeringssysteem te ontwikkelen waardoor fietsers makkelijk hun fiets terug kunnen vinden? Zo nee, waarom niet?

 

  1.  Is het college bereid om voor de grote parkeerlocaties met groene en rode lichtjes boven de rekken te plaatsen waarop in een oogopslag duidelijk is of er nog plekken vrij zijn? Zo nee, waarom niet?

 

  1.  En kunnen de locaties en het aantal vrije fietsparkeerplaatsen, net als voor auto’s, op strategische plekken langs de aanrijroutes op borden aangegeven worden? Zo nee, waarom niet?

 

Ook worden aan de relingen van de Randstadrailhaltes vaak fietsen vastgemaakt. Dat kan problemen opleveren voor de bereikbaarheid van haltes en onveilige situaties opleveren voor passagiers van de Randstadrail. Goede en veilige fietsparkeerplekken bij Randstadrail- en Tophaltes zullen de aantrekkelijkheid van de combinatie fiets en openbaar vervoer vergroten.

 

  1.  Kan het college zorgen voor voldoende veilige fietsparkeerplekken bij Tophaltes en andere strategische (Randstadrail)haltes? Zo nee, waarom niet?

Gerwin van Vulpen                           Lobke Zandstra                   Rachid Guernaoui
HSP                                                      PvdA                                     D66

Michel Rogier                                     Bart van Kent                     Inge Vianen
CDA                                                      SP                                          GroenLinks

 

 

Stations voeren strijd tegen foute fietsen op

de Telegraaf, 23 jul 2014

 

door Robbert Blokland ROTTERDAM/DEN HAAG, woensdag De strijd tegen fout geparkeerde fietsen bij Rotterdam en Den Haag Centraal wordt fors opgevoerd. Rotterdam gaat nog intensiever controleren en weinig subtiel neergekwakte rijwielen zonder pardon afvoeren; Den Haag probeert het met de plaatsing van duizenden extra ‘officiële’ fietsenrekken. –

Stadstoezicht Rotterdam heeft vier maanden na de opening van het nieuwe hoofdstation nog steeds de handen vol aan het verwijderen van verkeerd geplaatste tweewielers. “De tijd van ludieke acties is voorbij”, stelt woordvoerder Fred Marree. “We hebben rond de opening van het nieuwe gebouw met spandoeken gestaan en vrolijke informatiebutlers ingezet. Maar ondanks al deze handreikingen blijven te veel Rotterdammers heel koppig hun fietsen aan bomen vastzetten.” Vooral aan de zijde van het Groothandelsgebouw is het doorlopend raak en worden met grote slijptollen wekelijks tussen de 100 en 150 voertuigen losgeslepen en daarna afgevoerd.

Stadstoezicht gaat komende maand over op een nieuwe, hardere aanpak. “We gaan vaker en op andere tijden controleren”, legt Marree uit. “Je merkt dat mensen nu precies weten wanneer we komen en daar hun clandestiene stallen op afstemmen.” Hij bevestigt overigens wel dat het wildparkeren van rijwielen flink is afgenomen na de opening van het nieuwe Centraal. “Maar het blijft ons een doorn in het oog. Het is zeer slecht voor de jonge boompjes. En vijf meter verder bevindt zich een prachtige ondergrondse stalling met duizenden gratis plekken. Die zijn er niet voor niets.” Er komen ook grotere informatieborden waarop wordt uitgelegd waar de fietsen wel gestald moeten worden.

Den Haag De problemen met fout geparkeerde fietsen beperken zich overigens niet tot Rotterdam. Ook in Den Haag woekert de strijd tegen wildparkeren bij de stations al jaren voort.

Het tekort aan stallingen bij vooral het Centraal Station levert elke ochtend veel vloekende forenzen en tegen muren en bomen gekwakte rijwielen op, zeker sinds de extra stalling op het KJ-plein een half jaar terug werd opgeheven. De oppositie in de gemeenteraad heeft zich hier al heel vaak druk over gemaakt.

De gemeente Den Haag gaat deze problemen te lijf door de capaciteit voor de officiële stallingen bij de stations de komende jaren flink op te voeren. Het aantal plekken op CS (5100) en Hollands Spoor (2300) moet binnen een paar jaar verdubbelen. Zo moet er in 2016 een nieuwe stalling bij de Anna van Buerenstraat worden geopend, naast winkelcentrum New Babylon. Ook bij het stadhuis en de bibliotheek aan het Spui wil het college op korte termijn extra fietsenrekken realiseren.