Noordwal

HSP: “Behoud kunst, kerk en boom Noordwal”

 • De Haagse Stadspartij wil graag meer weten over de toekomst van Noordwal 117. Het markante oude schoolgebouw -het vroegere clubhuis ‘t Anker- is alweer 6 jaar in gebruik als ateliercomplex en broedplaats. De kunstenaars organiseren er ook steeds meer publieksactiviteiten. De gemeente overweegt momenteel of het pand gesloopt of verbouwd kan worden tot woningen. Dat is wat de Haagse Stadspartij betreft geen goede optie. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: “Den Haag kachelt economisch en cultureel hard achteruit en moet dit soort plekken juist koesteren.” Ook het naastgelegen Bulgaarse kerkje en het pleintje met de eeuwenoude monumentale boom dreigen te sneuvelen. Met schriftelijke vragen heeft de Haagse Stadspartij om opheldering gevraagd.
 • Aan de voorzitter van de gemeenteraad
 • Den Haag, 28 mei 2014
 • Betreft: Toekomst Noordwal 117 Geachte voorzitter,
 • Het ateliercomplex Noordwal 117 is sinds 1 januari 2008 in gebruik als werk- en projectruimte voor ruim 10 kunstenaars en culturele ondernemers. Ook worden er steeds meer culturele evenementen georganiseerd en doet men in toenemende mate aan kunsteducatie. In verband met onduidelijkheid over de toekomstplannen voor het gebouw leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, de volgende vragen aan het college voor.
 • Het ateliercomplex is in gebruik genomen na de sluiting van buurthuis ’t Anker wat oorspronkelijk is gebouwd als school. Is het juist dat het complex als school is gebouwd en dateert uit 1865? Zo nee, waarom niet?
 1. Wat is er bekend over de geschiedenis van het pand en is het pand nog in goede historische staat? Zo nee, waarom niet?
 1. Sinds buurthuis ‘t Anker gesloten werd is er sprake geweest van plannen voor het gebied en het pand. Kunt u een schets geven van de geschiedenis van de planontwikkeling?
 1. Op het aangrenzende terrein bevindt zich ook de Bulgaarse kerk en een monumentale boom. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de planontwikkeling voor dit gebied?
 1. De gebruikers van Noordwal 117 hebben een plan ingediend bij de gemeente. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?
 1. Welke gemeentelijke dienst is verantwoordelijk voor het pand?
 1. Is het college met mij van mening dat het versterken van een creatief-innovatief klimaat met voorzieningen als Noordwal 117 van groot belang is voor de stad? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller