Op initiatief van de Haagse Stadspartij zijn raadsvragen ingediend over de mogelijke verhuizing van Parkpop naar het Malieveld. Samen met de raadsleden Det Regts van de VVD en Bülent Aydin van de PvdA zet Peter Bos van de Haagse Stadspartij grote vraagtekens bij de plannen.

Peter Bos: “Parkpop hoort in het Zuiderpark en moet je niet verplaatsen naar het veel kleinere Malieveld. Het prachtige Zuiderpark zit Parkpop als een jas, er is veel ruimte, de sfeer is onbetaalbaar en valt op het Malieveld gewoon niet te evenaren. Bovendien kun je daar hooguit 80.000 bezoekers kwijt en dan nog is het krap.”

De drie raadsleden willen o.a. weten waarom de gemeenteraad nog niet geïnformeerd is, hoe het zit met de gemeentelijke subsidie, of Parkpop gratis blijft, hoe buurtbewoners van het Malieveld betrokken worden, hoe het college aankijkt tegen de weerstand in de stad en nog veel meer.

Peter Bos: “Ik vind het een waardeloos plan. Parkpop zonder het Zuiderpark is geen Parkpop meer. Het komt er op neer dat Parkpop wordt afgeschaft en er een totaal ander festival komt. Voor de honderdduizenden bezoekers, waaronder heel veel Hagenaars, is het Malieveld geen serieuze optie, integendeel. Ik vrees dat de commerciële partijen achter Parkpop zich laten leiden door financiële motieven en een ander publiek en verdienmodel willen. Wat mij betreft gaan we er alles aan doen om Parkpop in het Zuiderpark te houden”.

Inmiddels is er een petitie gestart om Parkpop in het Zuiderpark te houden:

https://parkpopinzuiderpark.petities.nl

Schriftelijke vragen: Parkpop op Malieveld
Indieners: Peter Bos (Haagse Stadspartij), Det Regts (VVD), Bülent Aydin (PvdA).

Datum: 25 november 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Deze week werd bekend dat de organisatie van Parkpop het voornemen heeft om het festival voortaan op het Malieveld te houden en niet meer in het Zuiderpark. Hierover stellen wij overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. In de media heeft de wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening gesteld dat de verhuizing van Parkpop naar het Malieveld past in de ambitie van

de gemeente om die locatie te positioneren als dé landelijke locatie voor grootschalige evenementen. Is dit juist?

2. Is er met het college overlegd over de gewenste verhuizing?

3. Zijn hier besluiten over genomen door het college en welke besluiten dienen hier nog over genomen te worden door het college?

4. Heeft Parkpop al een evenementenvergunning voor 2021 ingediend?

5. Parkpop werd de laatste jaren voorafgegaan door Saturday In the Park en Parkpop Downtown in de binnenstad. Welk concept heeft Parkpop voor ogen voor 2021?

6. Waarom heeft het college de gemeenteraad hier nog niet over geïnformeerd?

7. Het college heeft eerder besloten om Parkpop voor meerjarige financiële ondersteuning (2019 – 2022) in aanmerking te laten komen. De subsidie bedraagt 350.000,- per jaar. Is dit juist?

8. Achter de organisatie van Parkpop zitten commerciële partijen als Parkpop B.V. en Mojo Concerts B.V. Is bij het verstrekken van € 350.000,- subsidie per jaar getoetst of sprake is van staatssteun? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe groot (in m2) is het totale festivalterrein in het Zuiderpark dat door Parkpop wordt gebruikt en hoeveel m2 is op het Malieveld beschikbaar?

10. Parkpop heeft in de loop der jaren tussen de 200.000 en 500.000 bezoekers getrokken. In de pers wordt gesproken over een capaciteit van het Malieveld van 80.000 bezoekers. Hoe denkt het college de bezoekersaantallen die Parkpop in het Zuiderpark trok te kunnen faciliteren op het Malieveld?

11. Kan het college aangeven wat de verhuizing betekent voor het karakter van het festival? Blijft het een onderscheidend Haags festival, vooral ook voor de Hagenaars? Zo nee, waarom niet?

12. En hoe denkt het college dat de familiaire en relaxte festivalsfeer van Parkpop op het veel krappere Malieveld gegarandeerd kan worden?

13. In de pers wordt gesproken over zes podia op het Malieveld. Is dit volgens het college realistisch?

14. Blijft Parkpop gratis toegankelijk? Zo nee, waarom niet?

15. Het aantal evenementen en manifestaties op het Malieveld lijkt toe te nemen: zijn het geen demonstraties, dan wel weer een extra festival. Is er een grens aan het aantal evenementen dat plaats mag en kan vinden op het Malieveld?

16. Is het college op de hoogte van het feit dat buurtbewoners van het Malieveld al langer klachten hebben over overlast van festivals op het Malieveld? Zo nee, waarom niet?

17. Naast geluidsoverlast, ervaren omwonenden ook overlast van bijvoorbeeld verkeer en afval. Wat doet het college om de overlast van bijv. verkeer en afval zo veel mogelijk te beperken voor de omwonenden?

18. In hoeverre worden de bewoners betrokken bij dit soort besluiten? Is er overlegd met aangrenzende buurtbewoners van het Malieveld? Zo nee, waarom niet?

19. Welke festivals en manifestaties hebben er in 2017, 2018 en 2019 naast Parkpop plaatsgevonden in het Zuiderpark?

20. Is het college met ons van mening dat Parkpop op het Malieveld een totaal andere beleving zal zijn dan Parkpop in het Zuiderpark? Zo nee, waarom niet?

21. Is het college er van op de hoogte dat het voornemen om Parkpop na 40 jaar te verhuizen naar het Malieveld op veel weerstand stuit in de stad?

22. Welke instrumenten heeft het college om Parkpop in het Zuiderpark te houden?

Peter Bos                     Det Regts          Bülent Aydin
Haagse Stadspartij    VVD                   PvdA

1 Response

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.