De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over een vergunningaanvraag voor een hotel in de wijk Zorgvliet. Het gaat om het huidige bedrijfsverzamelpand De Stadhouder dat eigendom is van de gemeente.

Het kantoorpand aan de Stadshouderslaan 9 is al 10 jaar een succesvol bedrijfsverzamelpand waar 60 bedrijfjes zijn gevestigd. Het gaat om creatieve en innovatieve bedrijvigheid waar we volgens de Haagse Stadspartij zuinig op moeten zijn. Raadslid Peter Bos: “Dit hotelplan moet zo snel mogelijk van tafel. De Stadhouder is een fantastisch initiatief en dat moeten we koesteren.”

Het pand is eigendom van de gemeente en zou volgens het huidige college in de toekomst samen met de naastgelegen Martelaren van Gorcumkerk herontwikkeld worden. Waar dit nieuwe hotelplan plotseling vandaan komt is onduidelijk. Peter Bos: “Ik hoop dat het college snel duidelijkheid kan geven, want dit idiote hotelplan geeft een hoop onrust. En ik hoop dat de Stadhouder als bedrijfsverzamelpand voorgoed behouden kan blijven.”

Schriftelijke vragen: Hotel in de Stadhouder?
Indieners: Peter Bos-Haagse Stadspartij

Datum: 20 september 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 14 september 2021 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van het pand Stadhouderslaan 9 tot hotel.

Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1.     Kent het college deze aanvraag?

2.     Het gaat hier om het pand waar bedrijfsverzamelgebouw De Stadhouder is gevestigd. Is dit juist?

3.     Is het pand nog steeds eigendom van de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?

4.     Het pand is door de gemeente verhuurd aan Conceptors B.V. Is dit juist en tot wanneer loopt het huurcontract?

5.     Kan het college aangeven wie de omgevingsvergunning heeft aangevraagd? Zo nee, waarom niet?

6.     De Stadhouder is sinds 2011 in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw en biedt werkgelegenheid aan 60 creatieve en innovatieve bedrijfjes. Is het college daar van op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

7.     De Stadhouder is samen met de Martelaren van Gorcumkerk een ontwikkellocatie van de gemeente. Ook zijn mbt deze locatie meerdere moties aangenomen over de planvorming en de participatie van omwonenden en belanghebbenden daarbij. Hoe staat het hiermee?

8.     Hoe kan het dat er nu al een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een nieuwe functie?

9.     Welke mogelijkheden zijn er om het huidige pand permanent als bedrijfsverzamelpand te behouden?

10.    Volgens het college zal in de nieuwe hotelvisie rekening worden gehouden met een nieuwe economische realiteit na corona en met de schaarse ruimte, ook voor betaalbare woningbouw, in onze stad. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

11.  Is het college met mij van mening dat een hotelfunctie op deze plek niet wenselijk is, aangezien het huidige gebruik als bedrijfsverzamelgebouw uitstekend functioneert en er daarnaast vooral behoefte is aan bedrijfshuisvesting, kantoren en woonruimte? Zo nee, waarom niet?

12.  Is het college voornemens om de vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

 

1 Response
  1. Helemaal mee eens. Ik ben de eigenaar van Best Western Hotel Den Haag op de Groothertoginnelaan. Den Haag heeft al een overschot aan hotelkamers. Dankzij Corona zullen de Haagse hotels de komende jaren zware tijden hebben. Geen congressen, weinig corporate markt, nauwelijks toerisme. Wel is er een enorm tekort aan starterswoningen. Laten we daar naar kijken en niet nog meer concurrentie creeeren voor de hotels in Den Haag.

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.