Het KJ-plein verdient zoveel beter

De raadscommissie Ruimte debatteerde op 9 september 2015 over het KJ-plein. Hieronder de tekst van raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij):

Voor de fractie van de Haagse Stadspartij is het van groot belang dat het Koningin Julianaplein voor het Centraal Station een fantastisch plein wordt. Een plein waar de 200.000 reizigers en passanten die hier dagelijks bivakkeren zich welkom voelen. Waar toeristen en bezoekers van Den Haag zich verwelkomd weten, waar omwonenden van genieten, waar ondernemers en organisaties rond het plein profijt van hebben, en waar de hele stad trots op is. Ook moet het plein straks plek gaan bieden aan 10.000 fietsen om het nijpende tekort aan stallingsruimte op te lossen.

De aanpak van het KJ-plein is het sluitstuk van de jarenlange verbouwing van het Centraal Station en omgeving. Er is de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd en er is veel verbeterd. Alleen al de verbouwing van de OV-terminal van Den Haag Centraal heeft 120 miljoen aan overheidsgeld gekost. De aanpak is onderdeel van de landelijke aanpak om alle stations van de hogesnelheidstrein en waar een reizigersgroei wordt voorspeld toekomstbestendig te maken. Naast Den Haag Centraal gaat het om de stations Amsterdam Zuid, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Arnhem Centraal en Breda. In al deze steden is besloten om ook de stationsgebieden aan te pakken. Mijn fractie is vooral gecharmeerd van het nieuwe stationsplein van Rotterdam Centraal. Een prachtige open ruimte met groen, zitplekken en uitnodigende toegangen voor de fietsenstalling. De openbare ruimte vloeit in Rotterdam naadloos over in de stationshal.

De wethouder wil ik bedanken voor het uitwerken van een drietal scenario’s voor het KJ-plein. Dat is waar de raadscommissie ook om heeft gevraagd. Als ik met Rotterdam in het achterhoofd kijk naar de varianten die er nu liggen ben ik teleurgesteld. Bij alle drie varianten is sprake van een op zichzelf staande ontwikkeling van het KJ-plein, al dan niet met bebouwing. Ik vind dat jammer en vind echt dat we tijd moeten nemen om een integraal plan te ontwikkelen. Een plan dat stedenbouwkundig en architectonisch subliem in elkaar zit en waarbij de openbare ruimte van uitstekende kwaliteit is. En waar voldoende draagvlak voor is in de stad en de omgeving.

Mijn wens is dat de gevel van gebouw Stichthage wordt aangepakt, er zo weinig mogelijk bebouwing komt, en dat het plein een fantastische verblijfskwaliteit krijgt. Het initiatiefplan van de Partij voor de Dieren is sympathiek en heeft aantrekkelijke kanten. Als ik kijk naar de drie scenario’s die het college heeft geschetst dan vind ik de voorkeursoptie niet de beste. Met name de bebouwing voor New Babylon en de stationsingang vind ik geen verbetering. De verblijfskwaliteit wordt door deze bebouwing slechter, ook is er veel kritiek vanuit de omwonenden, bedrijven en organisaties. De variant zonder bebouwing biedt wél een aanzet tot een goed plan, maar meer ook niet.

Indien geen bebouwing wordt gerealiseerd op het KJ-plein zal een bedrag aan beoogde grondopbrengsten moeten worden afgeboekt. Dat is eerder becijferd op 19 miljoen euro. Wat betekent het financieel als we meer tijd nemen voor een goede planvorming? Volgens de grondexploitatie is de ontwikkeling van het KJ-plein pas voorzien in 2019. Er is dus tijd.

Ik vind het jammer dat de inrichting van het plein betaald moet worden uit de grondexploitatie. Dat beperkt ons om een goed plan te maken. We investeren wél 20 miljoen in het nieuwe busplatform en 16 miljoen in de Laakhavenzijde van station Holland Spoor. Maar voor het KJ-plein is er nauwelijks budget. Ik vind dan ook dat de financiële erfenis die op dit plan rust niet doorslaggevend moet zijn in de discussie over de richting die we met dit gebied op willen. Aantrekkelijke grote steden onderscheiden zich vaak met twee zaken: Ten eerste uitstekende culturele voorzieningen en ten tweede een voortreffelijke openbare ruimte. Dat laatste is voor het KJ-plein van groot belang. Het is de plek waar veel nieuwe bezoekers voor het eerst arriveren in Den Haag. Het is de eerste indruk voor miljoenen mensen die de komende jaren naar Den Haag zullen komen. Niet alleen voor treinreizigers, maar ook voor mensen die met Randstadrail of de tram Den Haag binnenkomen, de buspassagiers en zelfs mensen die vanuit Schiphol met de trein naar Den Haag reizen. Den Haag Nieuw Centraal met de nieuwe OV-terminal is bijna af en ziet er prachtig uit, nu nog het plein.

Bijna alle partijen droegen wethouder Revis op om zijn plannen aan te passen. De toekomst van het KJ-plein gaat dus de goede kant op.