De Haagse gemeenteraad heeft met een motie opgeroepen om de verkrotting van de panden op de hoek van de Harstenhoekweg en Badhuisweg in Scheveningen te stoppen. De motie was een initiatief van de Haagse Stadspartij en werd door alle partijen – behalve de PVV – gesteund.

Fractievoorzitter Peter Bos: ‘De motie roept het college op om werk te maken van het herstel van de panden met respect voor de cultuur-historische en stedenbouwkundige kwaliteit. Het verval heeft nu lang genoeg geduurd en met deze motie wordt het college opgeroepen om actie te ondernemen‘.

Eerdere plannen van eigenaar Bewi Vastgoed om hier nieuwbouw neer te zetten sneuvelden keer op keer. Buurtbewoners en de bewonersorganisatie hebben schoon genoeg van de voortgaande verkrotting.

Peter Bos: ‘We zijn er nog niet, maar ik heb goede hoop dat er nu een renovatieplan gaat komen. En een plan dat ook draagvlak heeft in de buurt‘.