Arbeidsbeperkten verdienen een toekomst met werk!

Donderdagavond 21 september werd er in de raad gesproken over de toekomst van de Haeghe Groep. De Haeghe groep is het sociaalwerkbedrijf van Den Haag waar circa 2.000 mensen met een arbeidsbeperking een volwaardige baan hebben waar zij veel voldoening uit halen. Door de invoering van de landelijke Participatiewet staat de toekomst van dit Haagse sociaalwerkbedrijf onder druk.

Raadslid Sanne van der Gaag: “De landelijke overheid denkt dat de markt al deze mensen wel gaat aannemen en daarom mag er sinds de invoering van de Participatiewet niemand met een sociale werkplaats indicatie meer instromen. Dit is een knap staaltje wensdenken van de regering want in de praktijk zien we nu al dat dit helemaal niet van de grond komt. Behalve dat jonge arbeidsbeperkten hierdoor het risico lopen op de bank te belanden, heeft dit ook grote gevolgen voor de toekomst van sociale werkbedrijven. Wanneer er geen nieuwe medewerkers meer instromen gaat het werk dat zij voor de doelgroep binnenhalen namelijk verloren. Als er niets gebeurt sterft het sociaalwerkbedrijf een langzame dood”.

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidshandicap zo volwaardig mogelijk kunnen meedraaien in het werkende leven en pleit daarom al tijden voor het behoud van de kennis, kunde en expertise van het sociaal werkbedrijf. Collegeplannen om de infrastructuur van de Haeghe Groep te behouden en onder te brengen in een nieuw te vormen gemeentelijk werkbedrijf steunt de Haagse Stadspartij daarom ook.

Wel wil de Haagse Stadspartij meer garanties voor de werkgelegenheid voor de doelgroep met een arbeidsbeperking. Daarom heeft raadslid Sanne van der Gaag donderdag 21 september een motie ingediend waarin zij het college oproept te zorgen voor voldoende instroom bij het werk in schoon en groen om zo deze werkgelegenheid voor de doelgroep te behouden. Ook zijn er zorgen om jongeren met een arbeidshandicap die van de Praktijkschool en het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen. Is er straks nog wel een plekje voor hen op de arbeidsmarkt of vallen zij tussen wal en schip? De Haagse Stadspartij wil hier graag de vinger aan de pols houden en vroeg in een motie om de arbeidsmarktpositie van deze schoolverlaters te monitoren. Sanne van der Gaag: ‘”Hagenaars met een arbeidshandicap mogen niet buiten spel komen te staan”.

Beide moties zijn donderdagnacht 21 september aangenomen.