Einde eigen bijdrage dagbesteding: ‘Zorg is een recht, geen luxeproduct’

Mooi resultaat uit de raad van 21 september. Initiatiefvoorstel van de PvdA gesteund door de Haagse Stadspartij om eigen bijdrage in de dagbesteding en begeleiding af te schaffen is aangenomen. De Haagse Stadspartij is blij met deze belangrijke stap in de strijd voor een toegankelijke zorg voor iedereen.
In het aangenomen initiatiefvoorstel wordt het college tevens gevraagd om te onderzoeken op welke manier de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp kan worden verlaagd.

Raadslid Fatima Faïd: ‘Zorg is een mensenrecht en geen luxeproduct. Wij zijn tegen elke financiële drempel die ervoor zorgt dat mensen afzien van noodzakelijke zorg‘.

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Nederlanders gestopt is met zorg of besloten heeft minder zorg af te nemen vanwege de eigen bijdrage voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-voorzieningen. Door het aangenomen initiatiefvoorstel verdwijnt de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding – in het kader van de Wmo-voorzieningen – tot 1 januari 2017.

Fatima Faïd: ‘Of de eigen bijdrage permanent verdwijnt hangt af van de uitslag van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De Haagse Stadspartij zal zich ook na de gemeenteraadsverkiezingen blijven inzetten tegen alle financiële drempels in de zorg‘.