De Haagse Stadspartij heeft tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2009 hard gevochten voor behoud van de tramhalte op het Spui. Helaas gaat de halte toch verdwijnen.

 

Halte op het Spui verdwijnt toch
(Den Haag Centraal, 13 mrt 2009)

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met het verwijderen van de halte Spui. Ondanks protesten van ondernemers en culturele instellingen en een amendement van de Haagse Stadspartij, ging een meerderheid akkoord met de verwijdering. Saskia Kriekhaus, directeur van de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater, was één van de insprekers aan het begin van de raadsvergadering. Zij is bang dat er minder bezoekers komen als de halte verdwijnt. Ook ondernemers uit de buurt zijn bang voor verlies aan bezoekers, bijvoorbeeld in Chinatown. Volgens wethouder Peter Smit (Verkeer, Binckhorst en Milieu) wordt de doorstroming beter als de halte verdwijnt. Bovendien verandert het gebied dusdanig, dat de looproute van het station naar de culturele instellingen aan het Spuiplein een stuk aantrekkelijker wordt. Een tramhalte zou eerder een barrière zijn. De oppositie was het niet met hem eens. De SP wees op de 9000 bezoekers aan de halte per dag, de Haagse Stadspartij wees net als de insprekers op de minder valide bezoekers die dan verder moeten reizen om bij het Spuiplein te komen, volgens het CDA roept de sluiting veel emoties op. De coalitie steunde de wethouder volledig in het besluit. Volgens de VVD komt de boulevard Spui/Hofweg nu dichterbij. PvdA’ er Koen Baart wees op de alternatieve haltes Bierkade, Kalvermarkt en Centrum die ook op loopafstand zijn. GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening verweet de oppositie dat ze de situatie problematiseren. “We doen alsof het gebied verloedert, maar het is alleen iets langer lopen”. Zij vindt het een kans voor mooiere wandelroutes in de stad. Het voorontwerp voor de herinrichting van het Spui, inclusief het verdwijnen van de halte, werd door een raadsmeerderheid aangenomen.

AMENDEMENT

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 maart 2009 ter bespreking van het RV 28 inzake vaststelling definitief Voorontwerp Spui;

Besluit:

Dictum onder I. te vervangen door:

In te stemmen met het voorontwerp Spui bestaand uit de plantoelichting en de ontwerptekening, met dien verstande dat de tramhalte Spuiplein op de huidige locatie wordt gehandhaafd en in een aparte strook en haltering voor de bus wordt voorzien.

Toelichting: Door het uitgangspunt los te laten om trams en bussen op dezelfde halte te laten halteren, is handhaving van de Spuihalte technisch goed mogelijk. In de nadere uitwerking kunnen bijzondere oplossingen en materialisering, zoals bijvoorbeeld op het Buitenhof, worden toegepast die recht doen aan de ambitie om van het Spuiplein het culturele hart te maken. Deze ambitie, de bijzondere bestemmingen in de omgeving en de grote aantallen reizigers die nu al gebruik maken van de halte, rechtvaardigen 3 haltes op een afstand van 500 meter. Het bezoek aan de binnenstad zal evenals het OV naar verwachting verder groeien. Het draagvlak voor handhaving van deze halte is derhalve zeer groot, getuige ook de pleidooien van de culturele instellingen, de omliggende bewonersorganisaties, de ondernemers van de Markthof en in Chinatown en de Kamer van Koophandel.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Willemijne Moes
SP

Wim Pijl
ChristenUnie-SGP