Haagse Stadspartij zoekt twee beleidsmedewerkers (20 uur)

De Haagse Stadspartij is een lokale partij die zich inzet voor een groene, creatieve, gezonde en sociale stad. We zijn op zoek naar twee nieuwe beleidsmedewerkers om ons sterk gegroeide team bestaande uit 5 raadsleden, 1 beleidsmedewerker en 1 fractie-medewerker te versterken. De beleidsmedewerker houdt zich vooral bezig met de voorbereiding en ontwikkeling van de inhoudelijke standpuntbepaling van de fractie.

Het gaat om de volgende vacatures:

 

*Beleidsmedewerker Sociaal en Zorg Domein (20 uur)

Beleidsterreinen o.a. Sociale Zaken, Armoedebeleid, Onderwijs, Decentralisaties Zorg, Welzijn, Emancipatie, Integratiebeleid.

 

*Beleidsmedewerker Fysiek en Financieel-economisch Domein (20 uur)

Beleidsterreinen o.a. Financiën, Economie, Citymarketing, Volkshuisvesting, Wonen, Leefomgeving, Ruimtelijke Ordening, Verkeer.

 

Het takenpakket van de beleidsmedewerker:

*Inbreng commissievergaderingen en raadsdebatten van de raadsleden voorbereiden.

*Overleggen met andere politieke partijen, wethouders en ambtenaren.

*Actualiteiten en media volgen en indien nodig in overleg met de fractie direct politieke actie ondernemen.

*Ontwikkelingen op het gebied van toegewezen beleidsterreinen nauwgezet volgen.

*Activiteiten buiten de raad organiseren en coördineren zoals politieke cafés, acties, enquêtes, enz.

*Netwerk opbouwen en onderhouden met leden, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

*E-mails, brieven en telefoontjes beantwoorden.

*Dossiers bijhouden.

*Onderzoek doen en notities opstellen.

*Schrijven van initiatiefvoorstellen, moties en amendementen.

*Schrijven van persberichten, websiteberichten en onderhouden van contacten met media.

 

*Je bent praktisch, geen 9-5 mentaliteit, bestand tegen kritiek, zeer flexibel, stressbestendig.
*Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk), teamspeler (maar ook zelfstandig), en je staat stevig in je schoenen.
*Aantoonbare affiniteit met lokale politiek en de stad Den Haag.

*Gevoel voor humor en creatief.

*Strategisch kunnen denken.

 

 

*Vacature is in principe voor 20 uur per week.

*Salaris en arbeidsvoorwaarden in overleg.

*Bij voorkeur een hoog (academisch) denk- en werkniveau.

*Relevante werkervaring op genoemde terreinen strekt tot aanbeveling.

*Hetzelfde geldt voor (politieke) ervaring al dan niet in de HSP of in een maatschappelijke organisatie.

*Het onderschrijven van het HSP gedachtegoed is een pré.

 

Sollicitaties met CV s.v.p. sturen naar:

 

Fractie Haagse Stadspartij

Kamer A03.19

Spui 70

2511 BT Den Haag.

 

of naar: hsp@denhaag.nl

 

De reactietermijn eindigt op 29 juli. Graag aangeven of en wanneer je op vakantie bent, dan kunnen we daar bij de verdere procedure rekening mee houden.

 

Voor meer informatie: Gerwin van Vulpen (vice-fractievoorzitter) 06-42271033 gerwinvanvulpen@gmail.com