‘Huisvesting Polen valse concurrentie’

De Haagse Stadspartij is zeer verbaasd over de gemeentelijke steun aan het uitzendbureau Jobcenter. De gemeente wil het voormalige tennispark aan de Lozerlaan gratis in bruikleen geven aan Jobcenter, zodat zij Poolse uitzendkrachten naar Nederland kan halen en daar goedkoop kan onderbrengen.

UPDATE: De schriftelijke vragen van de Haagse Stadspartij zijn inmiddels beantwoord en de raadscommissie Ruimte heeft uitgebreid gesproken over de plannen. Of het Polenhotel doorgaat is nog maar de vraag, de meer dan 1000 buurtbewoners zijn tegen en de gemeenteraad is nog niet overtuigd.

 

Woede om gratis gebruik oud tenniscomplex
Norder geeft verblijf cadeau

door Inge Lengton

DEN HAAG – Een uitzendbureau heeft een voormalig tennispark cadeau
gekregen van woonwethouder Marnix Norder. Op de grond dat het commerciële
bedrijf ten minste vijf jaar lang gratis mag gebruiken worden zo’n 360
slaapplaatsen gecreëerd voor in het Westland werkende Oost-Europeanen.

De Haagse Stadspartij is ziedend. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller
betitelt de afspraak tussen de gemeente en uitzendbureau Jobcenter als
‘valse concurrentie’. “Dit is ongeoorloofde staatssteun”, vindt hij.

Het voormalige tenniscomplex van de Haagsche tennisvereniging heeft nu nog
negentien verslonsde banen. De lap grond die door de gemeente is
aangekocht ligt aan de Lozerlaan, vlak bij de Uithof. De directeur Mumin
Gezici van Jobcenter wil er binnen een half jaar een paar grote, simpele
bouwunits op zetten waarin plek is voor 362 bedden. “We willen ook één van
de tennisbanen behouden”, zegt hij. De Oost-Europeaanse arbeidsmigranten
moeten straks tien euro per nacht betalen om in het tehuis van Jobcenter
te mogen slapen.

Gezici ziet de bruikleendeal met het Haagse stadsbestuur niet als gift.
“Gratis?”, snuift hij. “De bouw van het complex komt toch echt voor onze
rekening.”

Fantastisch

De gemeenteraad moet het collegevoorstel nog goedkeuren. Bouwwethouder
Norder (PvdA) vindt de deal fantastisch. “Vaak zijn arbeidsmigranten op
een illegale en gevaarlijke manier gehuisvest”, legt hij uit. “Tijdelijke
huisvestingsprojecten, zoals de Lozerlaan, creëren in Den Haag
woongelegenheid die beheersbaar, veilig en legaal is.”

De Haagse Stadspartij vreest echter dat de goedkope slaapplekken een nóg
grotere golf aan Poolse en Bulgaarse werknemers zal opleveren. “Zeker met
het oog op de toenemende werkloosheid door de kredietcrisis lijkt het niet
verstandig om mensen uit het buitenland te lokken met goede huisvesting”,
aldus de fractievoorzitter.

Volgens uitzendbureau Jobcenter is het tegenwoordig ondoenlijk om zelf
huisvesting voor hun werknemers te vinden. “Zodra huisbazen weten dat er
een Pool in komt, schieten de prijzen omhoog”, meent Gezici. “Buren willen
ook geen Polen in de straat. Ze denken dat het zuiplappen zijn, maar het
zijn gewoon normale mensen.”

Het oude clubhuis van de al acht jaar opgedoekte tennisvereniging blijkt
overigens gekraakt. Een groepje van ongeveer acht personen heeft in het
oude pand zijn intrek genomen. De krakers zijn niet van plan om hun
onderkomen zonder enige slag of stoot op te geven. “We zijn bezig met een
kort geding”, zegt één van hen. “De gemeente moet wel een heel goede reden
hebben om ons hier weg te krijgen.”

Telegraaf 10-09-2010

‘Geen Polen aan de Lozerlaan’

DEN HAAG – Het plan om Polen te huisvesten op een voormalig tennispark aan
de Lozerlaan in Den Haag, stuit op verzet van omwonenden.

De gemeente wil het gekraakte terrein in bruikleen geven aan een
uitzendbureau, dat daar dan vijf jaar lang zo’n 360 in het Westland
werkende Oost-Europeanen mag onderbrengen. Omwonenden vrezen dat dit voor
overlast zal zorgen.

De bewoners zullen hun bezwaren woensdagochtend aan de gemeente laten
horen, tijdens een commissievergadering waarin de plannen aan de orde
komen.

Bron: http://www.westonline.nl/nieuwsitem/44564 Met audio

Bewoners vrezen Bulgaren
(AD/Haagsche Courant, 23 sep 2010)

DEN HAAG De tijdelijke huisvesting van 350 Polen, Bulgaren en Roemenen aan
de Lozerlaan hoeft niet te leiden tot overlast voor de omwonenden.

Het Westlandse uitzendbureau Jobcenter, dat de Oost-Europeanen
onderbrengt, gaat een huismeester aanstellen die een goede gang van zaken
moet garanderen. Met een streng regime: een keer een waarschuwing, bij een
tweede keer ga je eruit en dan ben je ook je baan kwijt, aldus de Haagse
wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling) gisteren in het debat
over het plaatsen van vooral Polen, Bulgaren en Roemenen in een tijdelijke
huisvesting op het tennispark.

Bovendien heeft volgens hem de politie weliswaar nog vragen, maar ziet ze
ook positieve kanten.

Omwonenden maakten tijdens de commissievergadering ernstig bezwaar tegen
de tijdelijke huisvesting. Zij vinden dat ze eerder hadden moeten worden
gehoord en voelen zich overvallen door de komst ervan. De bewoners vrezen
onder meer overlast en parkeerproblemen. Volgens Norder was het wel
degelijk de bedoeling dat er met hen zou worden gesproken. Maar in een
later stadium, als meer duidelijk zou zijn over de precieze inrichting van
het complex.

Tijdens de discussie kwam wethouder Norder hard in aanvaring met vooral
PVV er Bart Brands. Het raadslid verweet hem dat hij veel te weinig oog
heeft voor de belangen van de Hagenaars die nu al aan de Lozerlaan wonen
en noemde de tijdelijke huisvesting een stal. Norder: Ik zou het willen
omdraaien. Die mensen komen uit een stal. Ik kom vaak in huizen waar deze
mensen nu wonen, en daar zou je je vee nog niet in willen onderbrengen.

Ook waren er vragen van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij over de
financiering van het geheel. Hij stelt dat Jobcenter staatssteun krijgt
omdat de gemeente het terrein gratis ter beschikking stelt. Volgens de
wethouder is er juist sprake van een goede deal: Jobcenter kan het
huisvesten van de arbeidsmigranten veel goedkoper uitvoeren dan
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties.

Volgens de wethouder is het dringend noodzakelijk dat er goede huisvesting
voor de Polen, Bulgaren en Roemenen komt, omdat ze anders in vaak
mensonterende omstandigheden in de oude wijken komen te wonen en daar veel
overlast veroorzaken. Ik schat in dat er straks minder overlast is in de
stad dan nu het geval is.

Op dit moment staan er in Den Haag 10.000 mensen uit Midden- en
Oost-Europa ingeschreven. Nog eens 10.000 mensen hebben zich niet laten
registreren. Dat worden er nog meer, aldus de wethouder. Ik weet niet waar
de grens ligt.

De raad velde gisteren nog geen definitief oordeel, dat volgt later na
meer schriftelijke informatie.

En op RTVWest met reacties: http://www.westonline.nl/nieuwsitem/44583

Krakers mogen nog even op terrein ‘Polenhotel’ blijven
(AD/Haagsche Courant, 29 sep 2010)

DEN HAAG • De krakers die bezit hebben genomen van het tennisterrein HTC
aan de Jaap Edenweg mogen er voorlopig blijven.
Dat is de uitkomst van een kort geding die de gemeente Den Haag gisteren
had aangespannen tegen de krakers.
Drie krakers bewonen met een camper het HTC-terrein, dat door de gemeente
Den Haag is bestemd voor de huisvesting van Oost-Europese seizoenswerkers.
Het uitzendbureau Jobcenter uit het Westland mag op het terrein een
tijdelijke woonvoorziening voor mensen uit vooral Polen, Bulgarije en
Roemenie neerzetten.
Vorige week, tijdens een commissievergadering in het stadhuis, bleek al
dat de omwonenden daar veel moeite mee hebben. Zij vrezen overlast door de
komst van de arbeiders uit de nieuwe Europese lidstaten.
Maar wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling) beloofde dat er
maatregelen worden genomen om dit te voorkomen. Zo komt er een conciërge
die de boel nauwlettend in de gaten houdt, zei hij.
De gemeente wilde met het kort geding bereiken dat de krakers van het
terrein vertrekken, zodat kan worden begonnen met de bouw van het
zogenaamde Polenhotel.
Tijdens de zitting gisteren beloofden de krakers dat ze de voorbereidende
werkzaamheden niet gaan verhinderen. Omdat de bouwvergunning voor het
hotel nog niet is afgegeven, zullen de eigenlijke bouwwerkzaamheden voor 1
november zeker nog niet starten. De gemeente wil daarom de drie krakers
tot die datum nog wel op het terrein tolereren.
Op 1 oktober gaat de nieuwe antikraakwet van kracht, die het voor
gemeenten mogelijk maakt om krakers zonder tussenkomst van de rechter te
verwijderen. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zei gisteren dat
die wet voorlopig nog niet in stelling wordt gebracht tegen de krakers van
het HTC-terrein of andere krakers.
Eerst gaan burgemeester en wethouders de raad nog een brief sturen over
het kraakbeleid.

Woede om barakken voor uitzendkrachten
(De Telegraaf, 2 nov 2010)

Van onze Haagse redactie DEN HAAG, dinsdag Omwonenden van een tehuis voor Oost-Europese uitzendkrachten in Den Haag slaan alarm over de erbarmelijke omstandigheden waaronder de arbeidsmigranten zullen worden gehuisvest. –
“Binnen het met hekken afgeschermde en met camera’s beveiligde terrein worden 360 mensen gehuisvest in twaalf verschillende golfplatenbarakken”, foetert Frances van Rijn van bewonerscommissie Lozerlaanflats. “Elk van deze barakken bestaat uit vijf wooneenheden, elke wooneenheid dient zes mensen te huisvesten, wat neerkomt op minder dan tien vierkante meter per persoon. Mensonwaardige omstandigheden.”

Van Rijn, die ook namens het wijkberaad Vrederust spreekt, vindt het onbegrijpelijk dat woonwethouder Marnix Norder (PvdA) toestemming heeft gegeven voor het overvolle Polenkamp.

Volgens de bestuurder is er niks aan de hand. “Het Polenhotel is getoetst en voldoet aan ons bouwbesluit.”

Voorlopig geen wooncomplex voor Polen
(RTVWest-17 maart 2011)

DEN HAAG – Het wooncomplex voor 360 Oost-Europeanen aan de Lozerlaan in
Den Haag komt er voorlopig niet. Volgens een woordvoerder van de gemeente
Den Haag start de bouw van de tijdelijke woonunits voor voornamelijk Polen
zeker niet voor de zomer.

Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van het uitzendbureau Jobcenter dat
het complex wil exploiteren is nog niet afgerond. Ook als de
bouwvergunning wordt toegewezen verwacht de gemeente vertraging doordat
bewoners bezwaar zullen maken.

Omwonenden verwachten overlast door de komst van het wooncomplex op het
voormalig tennispark aan de Lozerlaan. Den Haag verwacht dat dit mee zal
vallen omdat er toezichthouders worden aangesteld.

De gemeente wil de bouw toestaan omdat het problemen zoals overbewoning in
de Haagse binnenstad zou kunnen oplossen. Het wooncomplex voor Polen zal
vijf jaar blijven.

Uit het persbericht vd Haagse Stadspartij:

Joris Wijsmuller: “Jobcenter is een commercieel bedrijf en het is van de gekke dat de gemeente deze organisatie gratis huisvesting aanbiedt. Het is niet in het belang van de stad om Polen die in het Westland werken hier te gaan huisvesten.”
Verder vraagt de Haagse Stadspartij zich af of de buurt wel geinformeerd is over de komst van mogelijk 350 arbeidsmigranten. Joris Wijsmuller: “Het is belangrijk dat er in de stad goedkope accomodatie komt voor tijdelijke arbeidsmigranten en jonge toeristen. Maar niet exclusief voor uitzendkrachten van Jobcenter.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 28 september 2010

Inzake: huisvesting arbeidsmigranten/Lozerlaan

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 26 augustus 2010 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Is het juist dat het college op 29 juni 2010 heeft besloten om de grond en de gebouwen van het Tennispark Lozerlaan gratis in bruikleen te geven aan uitzendbureau Jobcenter voor de huisvesting van 350 Poolse uitzendkrachten? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit besluit is te vinden onder nummer 173755 van het Raad Informatie Systeem (RIS).

2. Sinds wanneer is de gemeente eigenaar van het Tennispark en hoeveel bedroeg de aankoopsom van het complex?

De gemeente is sinds jaar en dag eigenaar van het tennispark. De gemeente (Dienst OCW) heeft de grond gedurende een periode van 25 jaar, 1 april 1982 tot 1 april 2007, verhuurd voor het stichten en exploiteren van een tenniscomplex. Na ommekomst van deze periode is de huurovereenkomst op 1 april 2007 beëindigd. Langdurige verlenging van de huurovereenkomst was niet wenselijk, omdat de locatie onderdeel uitmaakt van de ontwikkelzone Lozerlaan, onderdeel van de Structuurvisie. Het perceel is op 1 maart 2010 overgedragen aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

3. Om welke reden is het tennispark aangekocht?

Zie antwoord op vraag 2.

4. Is het college bekend met het feit dat Jobcenter een commercieel bedrijf is, gespecialiseerd in het aanbieden van in Polen geselecteerde arbeiders voor werk in de agrarische sector in het Westland?

Ja.

5. Met de realisering van huisvesting in het Tennispark kan Jobcenter nog meer uitzendkrachten uit Polen over laten komen en nog meer winst maken. Is het college met mij van mening dat door het gratis aanbieden van het tennispark aan deze commerciële organisatie sprake is van ongeoorloofde staatssteun? Zo nee, waarom niet?

Het creëren van huisvesting voor arbeidsmigranten is een kostbare zaak, gezien de in de markt gangbare huurprijzen per bed per dag. Alleen door het beschikbaar stellen van de locatie ‘om niet’ voor vijf jaar was voor Jobcenter een sluitende exploitatie te bewerkstelligen. Deze berekeningen zijn door het Grondbedrijf van DSO gecontroleerd. Jobcenter is verantwoordelijk voor de exploitatie en draagt hier zelf de risico’s van. Andere marktpartijen zagen geen kans om binnen de gestelde termijn van 5 jaar huisvesting te realiseren. Dit was aanleiding voor een geldelijke bijdrage. Er is geen sprake van ongeoorloofde staatssteun want de bijdrage is kleiner dan € 200.000,00 en derhalve valt de bijdrage onder de z.g. “de minimus” regeling.

6. In 2007 heeft de gemeente het convenant “Short stay huisvesting voor arbeidsmigranten” afgesloten met arbeidsbemiddelaars. Daarbij is afgesproken dat arbeidsbemiddelaars zelf verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van hun personeel. In hoeverre past de bruikleenovereenkomst met Jobcenter binnen de afspraken van het convenant? En is Jobcenter lid van de in het convenant genoemde VIA, de vereniging van experts in Internationale Arbeidsbemiddeling? Zo nee, waarom doet de gemeente dan toch zaken met Jobcenter?

Het convenant, gesloten met de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA), staat geheel buiten dit project. Het convenant had een looptijd van twee jaar (2007-2009) en behelsde realisatie van kamerbewoning in woningen, waar hier geen sprake van is. Jobcenter is geen lid van VIA, maar wel een gecertificeerde onderneming (VRO en NEN 4400-1) en aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU.

7. In de brief aan de raadscommissie van 29 juni 2010 over de huisvesting van arbeidsmigranten stelt wethouder Norder dat arbeidsmigranten vaak op een illegale en gevaarlijke manier zijn gehuisvest. Een initiatief als het Tennispark Lozerlaan zou dit probleem kunnen terugdringen. Echter de uitzendkrachten van Jobcenter zijn niet de illegaal en gevaarlijk gehuisveste migranten. De Poolse werknemers van Jobcenter worden in Polen geselecteerd en komen pas naar Nederland als de huisvesting legaal is geregeld. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is hiervan op de hoogte. Door voldoende aanbod van legale en goede huisvesting worden, in combinatie met handhaving op illegale huisvesting, malafide werkgevers en slechte huisvesting verdrongen.

8. Hoe vaak komt het voor dat de Haagse Pandbrigade illegaal of gevaarlijk gehuisveste Polen aantreft?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de Haagse Pandbrigade illegaal en / of gevaarlijk gehuisveste Polen aantreft. Etniciteit wordt niet systematisch geregistreerd bij handhaving. Meestal worden echter wel de gegevens uit een paspoort in een verslag geregistreerd ten behoeve van bewijslast tegen een overtreder. Doordat er geen systematische registratie van etniciteit plaatsvindt is deze vraag niet goed te beantwoorden.

9. Hoe gaat de huisvesting geregeld worden voor alle andere illegaal en gevaarlijk gehuisveste mensen in de stad?

Door voldoende aanbod van legale en goede huisvesting worden, in combinatie met handhaving op illegale huisvesting, malafide werkgevers en slechte huisvesting verdrongen. Hierdoor kunnen arbeidsmigranten en anderen legaal op kamers wonen. De eigenaar/beheerder moet een vergunning aanvragen en daarna staan deze panden onder controle van de gemeente. Er zijn veel mogelijkheden om huisvesting voor arbeidsmigranten legaal te realiseren. Dit wordt gecombineerd met een aanpak, zoals die van de Haagse Pandbrigade, van illegale huisvesting.

10. Geregeld slapen er in Den Haag ook jonge toeristen in parken en op bankjes etc. vanwege het ontbreken van budgethotels en andere vormen van goedkope accommodatie in de stad. Deelt het college mijn mening dat goedkope accommodatie gerealiseerd dient te worden waar zowel toeristen als arbeidsmigranten terecht kunnen en niet alleen werknemers van Jobcenter? Zo nee, waarom niet?

Nee. Een gemeente verzorgt, zo goed als mogelijk, voldoende huisvesting voor haar inwoners, waaronder tijdelijke inwoners als arbeidsmigranten. Het is aan de markt om budgethotels te ontwikkelen voor toeristen. Indien er plannen hieromtrent worden ontwikkeld door exploitanten dan zal de gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden meewerken aan dergelijke initiatieven.

11. De werknemers van Jobcenter werken voor 100% in het Westland. Waarom wordt de huisvesting niet in het Westland geregeld?

Op zich is deze vraag terecht, hoewel de gemeente Westland het nodige doet aan huisvesting zoals het zogenoemde “Polenhotel” in Wateringen. In Nederland en Europa kennen wij echter een vrijheid van vestiging. Het is aan de arbeidsmigranten om te kiezen, waar zij willen wonen. Arbeidsmigranten willen vaak in Den Haag met haar stedelijke faciliteiten wonen. Daarnaast wil de gemeente Den Haag op dit gebied een voorbeeld zijn in de regio Haaglanden.

12. Worden de bewoners van de buurt rond de Lozerlaan nog geïnformeerd door de gemeente over de komst van 350 nieuwe buurtbewoners en over de mogelijke gevolgen? Zo nee, waarom niet en zo ja, wanneer?

Ja. In het kader van de bouwvergunningsprocedure zal een informatieavond worden georganiseerd.

13. Het is bekend dat goede huisvesting een voorwaarde is voor veel Oost-Europese werknemers om in Nederland te komen werken. Met de toenemende werkeloosheid door de kredietcrisis lijkt het momenteel niet verstandig om mensen uit het buitenland naar Nederland te lokken met goede huisvesting. Deelt het college die opvatting? Zo nee, waarom niet?

Nee. Met goede huisvesting wordt bedoeld, dat de huisvesting voldoet aan de Woningwet, Huisvestingswet en andere relevante wet- en regelgeving. Het is een wettelijke taak van de gemeente om toe te zien op deze wetgeving. Daarnaast kent de Europese Unie een vrij verkeer van personen en diensten. Dit betekent Oost-Europese werknemers recht hebben op huisvesting van tenminste het wettelijke minimumniveau in Nederland en vrij zijn zich hier te vestigen. Tot slot wordt in de vraag aangenomen dat goede huisvesting een voorwaarde is voor veel Oost-Europese werknemers om in Nederland te komen werken. Zover het college bekend, is dit nog niet onderzocht. Gezien het feit dat er regelmatig Oost-Europese werknemers in illegale en gevaarlijke situaties worden aangetroffen, lijkt dit ook geen logische aanname.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen