Haagse Stadspartij wil maatregelen tegen segregatie in onderwijs

Woensdagavond 24 mei vindt er een werkbespreking plaats over segregatie in het onderwijs in Den Haag. Uitgenodigd zijn wetenschappers, scholen en ouders die o.a. spreken over succesvolle voorbeelden. De werkbespreking is een opmaat voor de Haagse Educatie Agenda (HEA). Tijdens deze avond start de discussie over de toekomst van het Haagse onderwijs. Voor de Haagse Stadspartij is het tegengaan van segregatie in het onderwijs een belangrijk punt.

Raadslid Joeri Oudshoorn: ‘Om kinderen een goede toekomst te geven, moet de kwaliteit van het onderwijs goed zijn. Maar ze moeten ook in staat zijn vriendschappen op te bouwen buiten hun eigen kring. Als je al jong bij veel verschillende gezinnen over de vloer komt, heb je een enorme voorsprong in de rest van je leven.’

Een diverse verbonden samenleving
Niet alleen het onderwijs kan een bijdrage leveren aan een hechtere, diverse verbonden samenleving, maar ook de kinderen – van kleuter tot jong volwassenen – moeten hierin actief meegenomen worden. Gebeurt dit niet dan accepteer je dat kinderen geen gelijke kansen krijgen en de maatschappij langzaam maar zeker verder verdeeld raakt.

Zand en veen
In Den Haag gaat het om de scheiding tussen zand en veen, tussen etnische identiteiten, culturen, geloven, maar zeker ook over de scheiding tussen rijk en arm en tussen kinderen met hoog en laag opgeleide ouders. Door de grote verschillen tussen de wijken in onze stad en door het internet is het voor veel mensen steeds lastiger om netwerken te vormen waarin alle geledingen van de Haagse samenleving vertegenwoordigd zijn. Mensen groeien op in hun eigen werkelijkheid, met hun eigen media en zelf geselecteerde groepen met vaak vergelijkbare meningen.