Pleidooi voor lagere toeristenbelasting hostels

De alsmaar stijgende toeristenbelasting voor hostels is de Haagse Stadspartij een doorn in het oog. Raadslid Peter Bos heeft bij de laatste raadsvergadering van 2019 een voorstel ingediend om de toeristenbelasting voor hostels te verlagen naar 3 euro per overnachting.

Den Haag wordt vooral voor budgettoeristen die aangewezen zijn op betaalbare overnachtingen in hostels een steeds duurdere stad. In 2008 moesten hostels nog 1,27 euro per overnachting betalen. Volgend jaar stijgt het tarief door naar 5,35 euro per overnachting. Peter Bos: “Ik vind het niet helemaal eerlijk dat hostels, die vooral bij jongeren in trek zijn, net zoveel toeristenbelasting moeten betalen dan vijfsterrenhotels. Als we Den Haag aantrekkelijk willen houden voor jonge backpackers om hier op bezoek te komen, dan moet het wel betaalbaar blijven.”

De toeristenbelasting vormt een steeds groter aandeel van de overnachtingsprijs van een bed of kamer in een hostel. Door de voorgestelde verhoging komt het aandeel in veel gevallen boven de 25% uit. Peter Bos: “De toeristenbelasting is sinds 2008 met ruim 300% gestegen. Dat wordt voor hostels een beetje te gortig. In mijn voorstel wordt de toeristenbelasting voor hostels verlaagd naar 3 euro. Dat levert de gemeente ietsje minder inkomsten op, maar is goed voor de stad en de backpackers”.

Het amendement van Peter Bos haalde helaas geen meerderheid:

Amendement: Hostels ontzien bij belastingverhoging
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 december 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Den Haag 2016).

Besluit:

Aan Artikel I het volgende deel toe te voegen:

D Aan Artikel 6, lid 2 van de Verordening wordt het volgende toegevoegd:

c. in een hostel per persoon per overnachting € 3,-.

Toelichting:

Voor enkele specifieke vormen van accommodaties, te weten de havens en de campings, geldt een aangepast (lager) tarief per overnachting. Door dit onderscheid te maken wordt tegemoet gekomen aan de wens om vermeende negatieve effecten op goedkopere vormen van overnachten zo veel mogelijk te beperken. Ook voor jongeren- of budgethostels geldt dat deze overwegend goedkope overnachtingsmogelijkheden bieden voor budgettoeristen. Om onze stad ook aantrekkelijk te houden voor de jongere budgettoerist wordt met dit amendement geregeld dat hostels iets minder toeristenbelasting per overnachting hoeven te betalen dan hotels.

Het (gewijzigde) tarief leidt voor het jaar 2020 tot een geringe minderopbrengst van de toeristenbelasting die in de gewijzigde nog op te stellen ontwerpbegroting 2020-2023 dient te worden verwerkt.

Peter Bos
Haagse Stadspartij