Noodklok over toename dakloze gezinnen

Bij de Haagse Stadspartij maken we ons al jaren zorgen over de maatschappelijke opvang en de toename van dakloze gezinnen. Ouders met hun kinderen komen door het tekort aan woningen op straat te staan. Meerdere malen hebben onze raadsleden hier aandacht voor gevraagd, moties opgesteld en schriftelijke vragen over ingediend. 

De beantwoording van 10 december 2019 van onze schriftelijke vragen “Urgentie, Maatschappelijke Opvang en toename dakloze gezinnen” is vaag en verontrust ons nog meer. Het college spreekt zichzelf tegen en wat we al dachten wordt helaas bevestigd:

  • kinderen verblijven minimaal twee maanden in gezinsopvang of noodopvang;
  • de gemeente blijkt de gezinssamenstelling niet te registreren;
  • de reguliere gezinsopvang en de gemeentelijke noodopvang voor gezinnen zit momenteel vol; 
  • Er verblijven momenteel 20 gezinnen in een hotel. 

We schrikken ervan dat de gemeente de samenstelling van gezinnen niet registreert. Het is juist belangrijk te weten Om welke gezinnen het gaat en wat voor hulp en onderdak zij nodig hebben. Die informatie is essentieel wanneer men gezinnen wil onderbrengen. 

Als gezinnen acuut dakloos zijn moeten zij eerst twee maanden in de noodopvang wachten om in aanmerking te komen voor een urgentie. Het lijkt ons hoogst onwenselijk om gezinnen twee lange maanden in de noodopvang te zetten en ook weinig efficiënt. En alleen als zij een urgentie hebben of ervoor in aanmerking komen mogen de gezinnen in de gezinsopvang. De gemiddelde verblijfsduur van gezinnen is hierdoor onnodig lang, namelijk 6 maanden. 

Via verschillende kanalen krijgen wij casussen te horen van kwetsbare gezinnen die op straat dreigen te eindigen of al op straat zijn gezet. In één week tijd kregen wij diverse verontrustende berichten van professionals die met hun cliënten tegen een muur van onverschilligheid lopen. 

Een schrijnend voorbeeld is een alleenstaande vrouw, slachtoffer van huiselijk geweld, met drie kindjes waarvan de jongste een paar maanden oud is, die de noodopvang moet verlaten omdat de gemeente Den Haag vindt dat zij geen recht heeft op maatschappelijke zorg. De reden hiervoor is dat de mishandeling in Engeland heeft plaatsgevonden. Dit is een onterechte conclusie, de mevrouw stond ingeschreven in Den Haag en haar begeleidster informeerde ons dat zij op basis van mishandeling in Nederland juist een verblijfsvergunning heeft gekregen.

We blijven ons inzetten voor kwetsbare gezinnen in onze stad, voor en achter de schermen.

De Haagse Stadspartij sloot zich aan bij de demonstratie van Straat Consulaat om meer aandacht te vragen voor toenemende dakloosheid in Den Haag. De demonstratie vond plaats op de Hofplaats bij het gebouw van de Tweede Kamer op donderdag 19 december om 10.00 uur. De Tweede Kamer vergaderde die dag over dakloosheid in Nederland.

 

Raadslid Peter Bos sprak bij die betoging de volgende woorden:

Ik ben Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij. Een tijdje geleden heb ik ook gedemonstreerd tegen dakloosheid bij het standbeeld van Haagse Harry op de Grote Markt. Dat heeft geholpen want het nieuwe college van B&W heeft 8 miljoen extra voor het verminderen van dakloosheid gereserveerd. Ook komt er 50 miljoen extra voor de bouw van betaalbare woningen beschikbaar. Maar daarmee zijn we er nog niet, want het grootste probleem zit bij het Rijk en het Kabinet. Zij hebben met allerlei maatregelen de sociale woonsector uitgekleed, waardoor we nu een gigantisch tekort aan sociale woningen hebben. Als je door omstandigheden je woning kwijt raakt kom je op een jarenlange wachtlijst en op straat te staan, want betaalbare woningen zijn niet beschikbaar. Als je in de daklozenopvang terechtkomt kun je niet doorstromen naar een woning, want er zijn geen woningen. De grootste regeringspartij, de VVD, is hier vrij eerlijk over. Lees hun website: “Een kleinere sociale huursector, dat is het doel.” De VVD heeft de laatste jaren samen met veel andere rechtse partijen doelbewust aangestuurd op een sociale wooncrisis. En daarom is het goed dat we hier bij de Tweede Kamer staan. Wat er moet gebeuren is dat de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Dit is een belasting die woningcorporaties moeten betalen omdat ze sociale woningen verhuren. Voor dure woningen geldt deze belasting niet. Het is puur bedoeld om de woningcorporaties te zieken, het kost ze 2,4 miljard per jaar en het betekent dat ze te weinig geld overhouden om woningen te bouwen.

Deze asociale ontwikkeling is al sinds de jaren tachtig aan de gang. De afbraak van de sociale woningbouw gaat jaar na jaar door. De afgelopen vijf jaar zijn 100.000 huurwoning uit de sociale sector verdwenen, omdat ze te duur zijn geworden of gesloopt zijn. Beleggers uit binnen- en buitenland kopen woningen op en drijven de prijzen verder op.

Dat het aantal daklozen jaar na jaar stijgt is dus niet zo vreemd. Ook in onze gemeente gebeurt dat. Omdat het Kabinet een wanbeleid voert zitten wij met de gebakken peren. Dat moet een keer stoppen. Daarom moeten we de Tweede Kamer oproepen om niet alleen veel meer en betere opvang te regelen voor daklozen, maar ook om de volkshuisvesting in Nederland weer sociaal te maken. Stop met de verhuurdersheffing, zorg dat er voldoende sociale woningen komen en hou de beleggers en speculanten buiten de deur.

 

1 Response