Haagse Stadspartij wil convenant over partijfinanciering

De Haagse Stadspartij neemt het initiatief om met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag een convenant te ondertekenen voor meer transparantie over de financiering van de politieke partijen. Het Presidium gaat een onderzoek doen naar de partijfinanciering van Groep de Mos naar aanleiding van het raadsdebat van donderdag 6 juli over moties die deze partij indiende om bepaalde ondernemers te helpen.

Fractievoorzitter Peter Bos: ​’Groep de Mos heeft aangegeven geen inzage te willen geven in de partijfinanciering. Dat vind ik verwerpelijk en slecht voor het imago van lokale partijen.’

Na de zomer wil de Haagse Stadspartij samen met zoveel mogelijk andere partijen het initiatief nemen om een convenant te sluiten.

Peter Bos: ‘Transparantie in de politiek is van groot belang. Het lijkt me goed dat we met elkaar goede afspraken maken over de financiering. De wet voorziet daar niet in.’

Lees ook artikel in het AD

Uw reactie

Gebruik de CAPTCHA *^*