Haagse Stadspartij waakt over het erfgoed van Den Haag

(Artikel uit de Stadskrant van 13 april 2016)

Op 16 april vindt op het Plein de Dag van de Haagse Geschiedenis plaats.
Al ruim 10 jaar organiseert het Haags Gemeentearchief deze dag met als
doel om alle Hagenaars bekend te maken met de rijke geschiedenis van Den
Haag. De Haagse Stadspartij koestert de rijke geschiedenis van Den Haag,
onder andere door zich in te zetten voor behoud van karakteristieke
gebouwen en waar mogelijk sloop te voorkomen.

Wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) is niet alleen verantwoordelijk
voor monumentenzorg, maar ook voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Onder
zijn bewind wordt jaarlijks zo’n 120.000 m2 aan leegstaande kantoren
verbouwd tot vooral woningen in plaats van te worden gesloopt. Ook heeft
deze wethouder besloten om gemeentelijke stadsgezichten beter te
beschermen. Die bescherming stelde tot voor kort weinig voor, maar gaat nu
verankerd worden in bestemmingsplannen.
Een bijzonder renovatieproject waar wij ons voor inzetten is de
wooncoöperatie Roggeveenstraat. De bewoners willen hun huizen graag
overnemen van Haag Wonen. De plannen om deze straat te slopen zijn daarmee
voorlopig van de baan. Op initiatief van de Haagse Stadspartij zal de
Stationsbuurt worden aangewezen tot beschermd stadsgezicht. En één van de
laatste overblijfselen van industriële bedrijvigheid in Laakhaven blijft
dankzij de Haagse Stadspartij behouden. Het voormalige Shellgebouw blijft
als broedplaats Maakhaven voortbestaan. Binnenkort opent een nieuw
restaurant van Simonis in de Scheveningse haven haar deuren in de
gerenoveerde Rokerij aan de Dr. Lelykade. Ook dat bijzondere pand met de
karakteristieke hoge schoorsteen zou gesloopt worden, maar is op
initiatief van de Haagse Stadspartij gerenoveerd. Daarmee behoudt de haven
een laatste herinnering aan de roemruchte visserijgeschiedenis. En in
Loosduinen hebben we een stokje gestoken voor de sloop van de Bethelkerk
en hebben buurtbewoners de kans gekregen om met een renovatieplan te
komen.

Scholen renoveren
Ook kregen we steun voor onze motie om de subsidie voor nieuwbouw van
scholen in te kunnen zetten voor renovatie. Veel Haagse scholen maken
daarmee meer kans om te blijven staan in plaats van gemakzuchtig te worden
gesloopt. Vorig jaar besloot wethouder Wijsmuller om de voormalige school
in de Ketelstraat in het Laakkwartier te verkopen aan Coöperatief
Eigenwijzer. Door deze verkoop blijft het in 1924 gebouwde markante
schoolgebouw gespaard en zijn de sloopplannen van de baan.
Al met al koestert de Haagse Stadspartij het culturele erfgoed van deze
stad met heel veel inzet en resultaat. Niet alles lukt, maar we doen ons
best.