Haagse Stadspartij voorstander van legale wietkweek

Op 16 maart 2016 sprak de raadscommissie Bestuur over de voors en tegens van gereguleerde wietteelt. De gemeenteraad is ernstig verdeeld over deze kwestie. Ook is er nog veel discussie over de feiten. De Haagse Stadspartij pleitte voor legalisering van de kweek en handel in softdrugs, maar ziet ook in dat met name de landelijke politiek dwarsligt. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadpartij sloot zich aan bij het voorstel van D66, PvdA en SP om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden in het legaliseren van de achterdeur. Hieronder de spreektekst van Peter Bos in de commissie:

Voorzitter,

We hebben twee weken geleden een interessante werkbespreking gehouden over gereguleerde hennepteelt. Het is een onderwerp dat op vele niveaus in de belangstelling staat. Zowel internationaal, nationaal als lokaal wordt er naar manieren gezocht om het gebruik van cannabis in goede banen te leiden. Nederland is met het systeem van de coffeeshops al meer dan 40 jaar baanbrekend. Het is een systeem dat is gebaseerd op het gedogen van gebruik en regulering van de verkoop. Doel is om een scheiding aan te brengen tussen hard- en softdrugs. Daarin is Nederland succesvol. Den Haag heeft in het verleden nog een primeur gehad met de eerste officiële huisdealer, die destijds in het Paard van Troje werkzaam was. De huisdealer was eigenlijk de voorloper van de coffeeshop. Het grote manco in het huidige systeem is de zogenaamde achterdeur. Het gaat dan om de kweek en handel van de producten, wat wel streng verboden is en waar actief op gehandhaafd wordt met alle gevolgen van dien. Door het gebruik te gedogen en de productie te criminaliseren is sprake van een kromme situatie.

Voor de Haagse Stadspartij is gebruik van softdrugs geen probleem. Mits met mate gebruikt is het een genotsmiddel waar veel mensen plezier aan beleven. Verbieden vinden we onnodig en een vorm van betutteling. Wij zijn voorstander van legalisering van de kweek en handel, maar in welke vorm en wanneer is voor ons nog een open vraag. Veel gemeenten willen experimenteren op dit gebied, er lopen nog veel onderzoeken over zaken als de internationale verdragen en over de export van wiet en ook de landelijke politiek geeft nog weinig ruimte voor nieuw beleid op dit punt. Daarnaast speelt het effect voor de volksgezondheid mogelijk nog een rol.

Voorzitter, de huidige situatie is niet ideaal. Aan de voordeur is de zaak gereguleerd, terwijl aan de achterdeur sprake is van een schimmige wereld waartegen een ware “war on drugs” wordt gevoerd. Dagelijks worden in deze stad hennepkwekerijen opgerold en leidt dit tot forse straffen, zonder dat dit tot vermindering van de problemen leidt. En dat is logisch want de vraag naar softdrugs blijft. De zware criminaliteit pikt ook een graantje mee, belastinginkomsten worden misgelopen en de nutsbedrijven verliezen miljoenen op deze praktijk. Dit alles kost ook nog enorm veel politie-inzet en ook de rechterlijke macht en het OM zijn er maar druk mee. Gelukkig is er ook een kentering zichtbaar. Rechters die kwekers van hennep steeds minder vaak bestraffen vanwege het kromme beleid, de Verenigde Naties die in april op verzoek van 95 landen bijeenkomen om de internationale verdragen op het gebied van verboden middelen te versoepelen, de vele steden met coffeeshops die het graag anders willen en de VNG die zich in juni zal buigen over het rapport “Failliet van het gedogen” van de bestuurlijke werkgroep Cannabisbeleid.

Voorzitter, ik vind het belangrijk dat Den Haag intensief meekijkt naar de ontwikkelingen op internationaal, nationaal en lokaal gebied. De Haagse situatie moet daarnaast goed worden gemonitord, de feiten moeten helder op een rij komen en toekomstige opties bespreekbaar worden gemaakt. Hoe zit de Haagse wietmarkt in elkaar, over welke bedragen hebben we het? Is hier ook sprake van productie voor de export, en hoe zit het met de verslavingsproblematiek in Den Haag? De werkbespreking was weliswaar nuttig, maar liet ook zien dat er zelfs over de feiten al veel verschillende visies zijn. En dat is jammer, daardoor ontstaan lastige discussies.

We hebben vorig jaar het Veiligheidsplan 2015-2018 vastgesteld in deze raad. Daarmee is ook het beleid m.b.t. de hennepteelt en de coffeeshops vastgesteld. Dat wil niet zeggen dat het denken stil moet blijven staan. Integendeel, we moeten kritisch blijven en als het kan verbeteringen aanbrengen in het beleid, maar laten we eerst eens goed onderzoek doen. Want als er iets is waar veel mist over bestaat is het de wietmarkt.