Haagse Stadspartij: “Verkrotting Harstenhoekweg keihard aanpakken”

Al meer dan tien jaar staan de panden op de hoek van de Harstenhoekweg en de Badhuisweg in Scheveningen te verkrotten. De gemeente Den Haag lijkt niet opgewassen tegen de speculatiepraktijken van eigenaar Bewi Vastgoed. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft wethouder Revis (VVD) opgeroepen om hard op te treden.
Op woensdag 29 augustus sprak de raadscommissie Ruimte op verzoek van raadslid Peter Bos over dit onderwerp. Buurtbewoonster Natascha Bruti en Bert van Swol namens de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS) schetsten een onthutsend beeld van jarenlange verloedering en een groot gebrek aan communicatie met de eigenaar. Bewi Vastgoed werkt samen met investeerder DanZep aan plannen voor deze plek, maar keer op keer sneuvelen deze plannen. Alle aanwezige politieke partijen spraken schande van de situatie en vroegen de wethouder om daadkrachtig op te treden.
Peter Bos: “Voor de zoveelste keer heeft de eigenaar een misplaatst bouwplan ontwikkeld dat totaal niet past in de omgeving. Vanuit de bewonersorganisatie BNS is aangeboden om in werkgroepverband mee te denken. Tot nu toe weigert de eigenaar dit te doen. Ik vind dat stuitend. De buurt wordt nu al jaren getergd met leegstand, verloedering en misplaatste plannen. De verantwoordelijke vastgoedpartijen hebben hun laatste kans verspeeld en het wordt tijd dat de gemeente ingrijpt.”
Een jaar geleden diende de Haagse Stadspartij al een motie in om eigenaar Bewi Vastgoed en ontwikkelaar DanZep nog een laatste kans te geven. De overgrote meerderheid van de raad steunde de motie destijds, maar veel geholpen heeft het niet vindt Peter Bos: “Dit soort vastgoedpraktijken willen we niet in Den Haag. De gemeente moet nu ingrijpen en onderzoeken of onteigening van de panden of andere zware middelen kunnen worden ingezet.”
De meeste politieke partijen lieten weten dat ze het liefst zien dat de panden gerenoveerd worden. Peter Bos: “Het gaat hier o.a. om 19eeeuwse monumentale villa’s die gesloopt dreigen te worden voor modernistische appartementblokken. Deze villa’s herinneren nog sterk aan de allure van het oude Scheveningen Bad. Er is al zoveel verloren gegaan. Het zou fantastisch zijn als ze opgeknapt kunnen worden”.
Wethouder Revis beloofde om opnieuw in gesprek te gaan met de eigenaar. Peter Bos zal in de raad van 20 september a.s. opnieuw een motie indienen.

 

In de pers
Den Haag FM, 21 september 2018