Site pictogram Haagse Stadspartij

Haagse Stadspartij trekt zich terug uit gesprekken rond partijfinanciering

 

Op 5 juli 2023 voerden de voorzitters van HvDH, VVD, D66, CDA, SP, PvdD, GL, PvdA, CU en ondergetekende een eerste en enig verkennend gesprek over partijfinanciën. Dit overleg was georganiseerd door D66, naar aanleiding van de toezegging van Hart voor Den Haag om hun donateurs bekend te maken en hun wil om verder in gesprek te gaan over partijfinanciering. Wat de Haagse Stadspartij betreft waren deze gesprekken helemaal niet nodig, omdat eerder al twee duidelijke moties van de Haagse Stadspartij over partijfinanciën zijn aangenomen ( zie links onderaan deze pagina).

In het verkennende gesprek is de afspraak gemaakt om na het zomerreces 2023 opnieuw samen te komen en zaken in het kader van o.a. transparantie verder uit te werken. Tot op heden zijn er geen stappen genomen om deze gesprekken voort te zetten.

“Aan verzoeken om een nieuwe bijeenkomst te plannen wordt geen enkel gehoor gegeven.” Zegt Patricia Dinkela, voorzitter van de Haagse Stadspartij.

“Natuurlijk hebben we alle begrip dat lokale afdelingen van landelijke partijen het druk hebben gehad rondom de verkiezingen in 2023, maar wij zien geen reden waarom de gesprekken in 2024 niet zijn voortgezet. Op de vraag of er nog vervolgafspraken worden ingepland komt geen enkele respons. Daarom hebben wij besloten dat wij ons voorlopig terugtrekken”.

“Bij ons is de indruk gewekt dat dit verkennende gesprek, dat op stel en sprong georganiseerd moest worden, alleen is opgezet uit opportunistische  politieke overwegingen en er geen behoefte is om daadwerkelijk afspraken te maken over transparante partijfinanciering. Wij lenen ons als vereniging niet voor ad hoc politieke spelletjes met als enig resultaat vage statements voor de media”.

Patricia Dinkela: “Wij hebben aangegeven dat we openstaan om opnieuw aan te sluiten als er een concreet plan op tafel komt.”

 

Lees hier onze reactie op twitter (X): partijfinanciering | Haagse Stadspartij (typefully.com)

 

Eerder aangenomen moties over transparante partijfinanciering:

Politieke partijen / verenigingen:

https://haagsestadspartij.nl/haagse-partijen-roepen-op-tot-transparantie-over-partijfinanciering/

Steunstichtingen en Clubs van 100, etc

https://haagsestadspartij.nl/lokale-politiek-moet-transparanter-worden-over-donateurs/

Bij vragen kunt u contact opnemen met: Patricia Dinkela – 06 30147264

 

Mobiele versie afsluiten