Gesprekken partijfinanciering begonnen

Op 5 juli jl hebben de voorzitters van de onderstaande partijen een eerste verkennend gesprek gehad over partijfinanciën. Besloten is om na het reces opnieuw met elkaar te spreken om een aantal zaken in het kader van o.a. transparantie verder uit te werken. Het was een constructieve en aangename bijeenkomst.

bericht mede namens Partij-/Verenigingsvoorzitters van HvDH, VVD, D66, CDA, HSP, SP, PvdD, GL, PvdA en CU