Haagse Stadspartij stelt opnieuw vragen over ME-geweld

30 Jun 2011. Veel klachten over het politie-optreden bij kunstprotest. Ook PvdA, SP en GroenLinks willen opheldering.

Speciale website: http://www.greetingsfromthehague.com/

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

De ME sloeg erop los
AD/Haagsche Courant, 29 Jun 2011

DEN HAAG Bij de protesten tegen bezuinigingen in de cultuursector is
maandag ook Todays Art-directeur Olof van Winden gearresteerd. Hij
raakte gewond en doet aangifte tegen de ME.

PIETER VAN DEN BROEKE

Van Winden raakte tijdens zijn arrestatie gewond toen hij naar eigen
zeggen door leden van de ME zeker zes keer hard met zijn hoofd op de
grond werd gedrukt. Ik heb daarna anderhalf uur in een politiebusje
gezeten, kreeg geen water en mocht niet eens mijn bloedende gezicht
afvegen. Ik ga zeker aangifte doen, al probeerden agenten me er
herhaaldelijk van te overtuigen dat ik kansloos ben, zegt Van Winden
vanuit het ziekenhuis, waar hij zich gisteren liet onderzoeken. De
diagnose: een hoofdwond, hersenschudding en gekneusde nekwervels.

Ook zijn vriendin Natasja van der Horst, die eveneens bij Todays Art
werkt, werd opgepakt bij de protesten die volgden op de manifestatie op
het Malieveld. Ik werd hard geduwd door de ME. Toen ik vroeg of ze
daarmee wilden stoppen, werd ik beetgepakt en meegesleurd. Toen Olof
achter me aankwam, werd hij tegen de grond geduwd en ook gearresteerd.
Ik ga ook aangifte doen. Dit was idioot machtsvertoon, bruut geweld om
niks.

In totaal werden maandag veertien mensen gearresteerd, volgens de
politie wegens niet nakomen van afspraken die gemaakt werden voor de
manifestatie. Zij zijn inmiddels allen weer vrijgelaten.

Ook andere actievoerders verwijten de ME onevenredig hard te hebben
opgetreden toen de demonstranten werden gedwongen te vertrekken bij de
zij-ingang van de Tweede Kamer in de Lange Poten. Het was een vreedzaam
protest, zegt de Amsterdamse acteur en toneelregisseur Jan Joris Lamers.
Maar we werden zonder aanleiding geschopt en geslagen. De ME sloeg erop
los. De agressie kwam van hen, niet van ons. Volgens een woordvoerder
van de politie is er door de ME proportioneel opgetreden en zijn er geen
charges uitgevoerd. We hebben de demonstranten, dat waren er een paar
honderd, ruim de gelegenheid geboden om zelf weg te gaan. Er is
meermalen omgeroepen dat zij daar moesten wegwezen. Als je dan toch
blijft zitten, dan weet je wat de gevolgen zijn. Het is spijtig dat het
zo gelopen is. Maar het staat mensen vrij om aangifte te doen. We zullen
zien waar de waarheid ligt.

Van Winden, sinds vorige maand ook directeur van het Nederlands
Instituut voor Mediakunst, kwam in september 2009 ook al in aanraking
met justitie. Hij werd toen met veel machtsvertoon door de politie van
zijn bed gelicht, omdat hij werd verdacht van opruiing. Op posters die
Van Winden had laten maken als reclame voor zijn festival, was te zien
dat het Vredespaleis en het stadhuis doelwit waren geworden van
terroristische aanslagen. Later werd hij ontslagen van
rechtsvervolging.

Links Den Haag kritisch over ME optreden bij demonstraties

dinsdag, 5 juli 2011 – 17:09

DEN HAAG – Vier linkse partijen in de Haagse gemeenteraad zetten
vraagtekens bij politie-optredens en de inzet van de mobiele eenheid
tijdens grote demonstraties in de hofstad.

Dat stellen de Haagse Stadspartij, de SP, GroenLinks en collegepartij PvdA
dinsdag in schriftelijke vragen aan burgemeester Jozias van Aartsen. De
directe aanleiding voor de vragen is het ingrijpen van de ME bij de
protesten tegen de cultuurbezuinigingen vorige week.

Bij ongeregeldheden rond het gebouw van de Tweede Kamer werd hard
opgetreden tegen rumoerige demonstranten.Eerder kwam het onderwerp ook al
ter sprake na ingrijpen van politie en ME bij protesten van studenten
tegen het kabinetsbeleid.

‘Onevenredig hard optreden’

De vier partijen willen van de burgemeester weten op basis waarvan is
besloten de ME in te zetten om de protesten te beëindigen. ‘Dit mag alleen
onder strikte voorwaarden”, stelt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van
de Haagse Stadspartij.

‘Bovendien wijzen verslagen van ooggetuigen op een allesbehalve kalme
operatie. Er is onevenredig hard opgetreden door de ME, er zijn mensen
geïntimideerd en uitgescholden. Wij vragen ons oprecht af waarom de ME
niet in staat is dit soort demonstraties zonder geweld in goede banen te
leiden.’

De woordvoerder van Van Aartsen liet weten dat de burgemeester de vraag op
korte termijn zal beantwoorden.

Bron: RTVWest

Zie ook:

http://www.nujij.nl/algemeen/links-den-haag-kritisch-over-me-geweld.12902722.lynkx

Van Aartsen: optreden ME tegen kunstenaars was goed

NRC Handelsblad, 13 jul 2011

Bij een kunstenaarsprotest in Den Haag greep de ME hard in. Volgens
burgemeester Van Aartsen was dat volkomen terecht.

Hij loopt nog altijd met een nekband, vanwege gekneusde nekwervels. Olof
van Winden, directeur van het Haagse TodaysArt-festival, werd opgepakt bij
de protesten tegen de cultuurbezuinigingen, ruim twee weken geleden in Den
Haag. Hij zegt door de mobiele eenheid zeker zes keer met zijn hoofd hard
tegen de grond te zijn geduwd. Behalve gekneusde wervels liep hij ook een
hersenschudding op. Volgens de kunstenaars was de demonstratie vreedzaam.
Veertien mensen werden gearresteerd.

De PvdA, GroenLinks, SP en Haagse Stadspartij in de gemeenteraad hebben
over het politie-ingrijpen vragen gesteld aan burgemeester Van Aartsen. De
vier linkse partijen stellen dat er ,,hard is geslagen door ME’ers, er
zijn mensen uitgescholden en geïntimideerd”. Ze vinden dat de ME ,,niet
proportioneel” heeft gehandeld.

Van Aartsen denkt daar anders over. Gisteren schreef hij in antwoord op de
raadsvragen dat de politie de demonstranten ,,veelvuldig” heeft
gewaarschuwd de Lange Poten te verlaten. ,,Herhaaldelijk is daaraan
toegevoegd dat anders geweld zal worden gebruikt”, schrijft de
burgemeester. Omdat de actie bleef doorgaan heeft de politie ,,enkele”
aanhoudingen verricht.

Volgens Van Aartsen hielden de demonstranten zich niet aan de gemaakte
afspraken. Zo bleek een ,,adequate ordedienst” bij de demonstranten te
ontbreken. De manifestatie zou op het Malieveld plaatsvinden en daar ook
worden afgesloten. Een ,,kleine delegatie” zou vervolgens op het Plein
terecht kunnen. In plaats daarvan ,,trokken ongeorganiseerde groepen
demonstranten (twee- à driehonderd man), ondanks oproepen van de
organisator om niet naar het centrum te gaan, toch op naar het Plein”,
schrijft Van Aartsen.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij ziet een ,,tendens” bij
demonstraties in Den Haag. ,,Demonstreren is een grondrecht, maar
hardhandig optreden van de ME lijkt de standaard geworden. Dat past niet
bij de stad van vrede en recht.” Van Aartsen is het niet eens met die
vaststelling. Volgens hem treedt de politie bij de demonstraties, die
dagelijks in Den Haag plaatsvinden, slechts bij ,,hoge uitzondering” op,
en de ME nog minder vaak.

Van Winden blijft erbij dat de politie veel te hard heeft opgetreden. Hij
publiceerde foto’s en filmpjes van het ME-optreden op de site
greetingsfromthehague.com. Te zien is onder meer hoe demonstranten klappen
met de stok krijgen van ME’ers. Van Winden zegt ruim duizend reacties te
hebben ontvangen. ,,Onder meer uit Kaïro en Athene. Mensen zeggen dat de
politie daar pas ingrijpt als ze wordt uitgedaagd.”

Van Aartsen schrijft in zijn brief dat bij de demonstratie tegen de
kunstbezuinigingen van ,,geweldsescalatie” geen sprake was.

PERSBERICHT

Regelmatig stelt de Haagse Stadspartij kritische vragen over het politie-optreden bij demonstraties. O.a. na de laatste grote studentendemonstratie op het Malieveld waar nodeloos geweld werd gebruikt tegen spontane demonstraties bij het Centraal Station en in de binnenstad. Na het onbeschaamd harde optreden van de ME op 27 juni j.l. bij de demonstraties tegen de kunstbezuinigingen scharen ook PvdA, GroenLinks en SP zich achter de kritiek en hebben de vier partijen in schriftelijke vragen de burgemeester ter verantwoording geroepen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “De reeks van incidenten en klachten over geweldmisbruik door de ME vind ik zorgelijk. Ik hoop dat de burgemeester inziet dat het zo niet langer kan”.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden Wijsmuller, Kapteijns, Gyömörei en Bolle

12 juli 2011

Inzake: optreden politie bij demonstratie

De raadsleden de heren G.H.M. Wijsmuller, A.J.F. Kapteijns en de dames I.M. Gyömörei en M. Bolle hebben op 30 juni 2011 een brief met daarin 6 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Opnieuw is een demonstratie in Den Haag door hard ingrijpen van de ME tot een
betreurenswaardig einde gekomen. Het betreft de manifestaties rond de
bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra op het gebied van kunst en
cultuur. Hierover hebben wij onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van
het reglement van orde de volgende vragen voor het college.

1. Kent het college het artikel “Cultuurprotest met harde klappen” (Den Haag
Centraal, 1 juli 2011)?

Ja.

2. De demonstratie van 27 juni j.l. op het Malieveld trok duizenden mensen aan en is
volgens alle betrokkenen in goede orde verlopen. Het keerpunt kwam toen om half vier
demonstranten zich richting het Tweede Kamer gebouw verplaatsten waar op dat moment Zijlstra met de Kamer in debat ging over zijn plannen. ME’ers maakten een einde aan de demonstratie omdat tegen de afspraken in het protest zich naar het centrum had verplaatst. Wat zijn volgens het college exact de risico’s als een groep
demonstranten besluit om in het centrum in de buurt van het regeringscentrum te
demonstreren?

3. Ook spontane niet aangemelde demonstraties mogen niet zonder een besluit van de burgemeester worden beëindigd en dan alleen nog onder strikte voorwaarden. Heeft de burgemeester het besluit zelf genomen en met welke juridisch houdbare argumenten heeft de burgemeester zijn besluit onderbouwd?

4. Ooggetuigenverslagen wijzen op een allesbehalve ‘kalme’ operatie. Er is hard
geslagen door MEers er zijn mensen uitgescholden en geïntimideerd. Kan de
burgemeester als verantwoordelijk korpsbeheerder uitleggen waarom de ME in dit soort situaties niet in staat is om zonder geweld en beledigingen demonstraties in goede banen te leiden? Zo nee, waarom niet?

5. Er is veel materiaal in de vorm van persartikelen, foto’s en filmpjes waaruit
blijkt dat de ME niet proportioneel heeft gehandeld. Tegelijkertijd heeft de
politiewoordvoerder o.a. in de Volkskrant van 30 juni 2011 verklaard “dat door de
demonstranten geen geweld is gebruikt, er geen stenen zijn gegooid en de politie
niet verbaal is beledigd. Ze waren op een plek waar ze niet mochten staan.” Is het
college van mening dat het bewust verwonden van demonstranten proportioneel is als
demonstranten ergens staan waar dat kennelijk niet mag?

Antwoorden op vragen 2, 3, 4 en 5:

Op 27 juni 2011 heeft de Nederlandse associatie voor podiumkunsten een aantal
activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de bezuinigingen op cultuur.
Deze activiteiten waren het sluitstuk van verschillende protestacties van diverse
kunst- en cultuurorganisaties in het hele land. Het protest was omgeven met veel
emotie; begrijpelijk, gezien de bezuinigingen die het kabinet gaat doorvoeren. De
organisatie heeft de activiteiten op grond van de Wet openbare manifestaties tijdig
aangemeld maar bleek weinig ervaring te hebben met het organiseren van grote
demonstraties. In diverse gesprekken tussen de organisatie, de politie en de
gemeente is, in goed overleg, tot een aantal afspraken gekomen om deze dag goed te
laten verlopen.

Toen bleek dat het aantal demonstranten te hoog zou zijn om deze op het Plein of
elders in de binnenstad te kunnen faciliteren, is met de organisatie afgesproken dat
de manifestatie op het Malieveld zou worden afgesloten en dat er niet rond het
regeringscentrum zou worden gedemonstreerd. Wel is de mogelijkheid geboden om een kleine delegatie af te vaardigen naar het Plein. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het zorgdragen door de organisatie voor een eigen ordedienst die verantwoordelijk is voor een ordelijk verloop van de demonstratie,
het niet blokkeren van in- en uitgangen van gebouwen, dat de politie optreedt als de
manifestatie zich in een andere richting wil voortzetten dan is afgesproken en
overige standaard afspraken.

Over het politie optreden is in de driehoek afgesproken dat dit zoveel mogelijk
deëscalerend diende te zijn (zie ook het antwoord op vraag 6). Er was voldoende
politie aanwezig, rekening houdend met de mogelijkheid dat demonstranten zich niet
aan de afspraken zouden houden. Wij hebben de organisatie op alle fronten geholpen,
zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van het protest. Zo is er
bijvoorbeeld voor gezorgd dat de demonstratie op het Malieveld kon worden gehouden
terwijl het Malieveld eigenlijk niet beschikbaar was in verband met de afbouw van
Veteranendag. Ook is het concert op de Hofvijver op zeer korte termijn mogelijk
gemaakt hoewel dat, gelet op de mogelijkheid dat het evenement zou worden
aangegrepen voor acties, niet zonder risico was.

Tijdens de manifestatie bleek een adequate ordedienst te ontbreken. Ook was de hitte
van de dag een urgent aandachtspunt. Ondanks aandringen van de politie had de organisatie zich hierop onvoldoende geprepareerd. De hulpdiensten hebben tijdens de manifestatie een noodvoorziening getroffen waarmee de deelnemers van water werden voorzien. Na afloop van de al met al goed verlopen demonstratie op het Malieveld trokken ongeorganiseerde groepen demonstranten (200 á 300 man), ondanks oproepen van de organisator om niet naar het centrum te gaan, toch op naar het Plein. Op dat moment heeft de politie contact met de burgemeester gehad die toen, in lijn met de gemaakte afspraken, de opdracht gaf om de demonstranten uit het centrum te houden om wanordelijkheden te voorkomen.

De achtergrond hiervan is als volgt: zoals u bekend worden vrijwel dagelijks
demonstraties gehouden rond het regeringscentrum. In de meeste gevallen vinden deze plaats op het Plein. De directe omgeving van het regeringcentrum is gezien de ligging en het gebruik niet geschikt voor grote demonstraties en/of (terugkerende) demonstraties met een verhoogd risico. De belangrijkste overwegingen hierbij zijn de zorg om de veilige aan- en afvoer van demonstranten, het voorkomen van confrontaties
tussen demonstranten en het winkelend-, uitgaans- en/of overig publiek en de fysieke
mogelijkheden van de politie om bij eventuele ordeverstoringen of calamiteiten op te
kunnen treden.

Vanwege het uitgangspunt van deëscalatie is in dit geval niet opgetreden tegen de
demonstranten op het Plein. Zij hebben gedurende een half uur de gelegenheid gehad
om te manifesteren. Na een oproep vanuit de groep demonstranten, bewoog men zich van het Plein naar de Lange Poten voor de ingang van de Tweede Kamer waar opnieuw een niet aangemeld protest ontstond. Na een lawaaiprotest ismen daar vervolgens overgegaan tot een sit-down actie. Dit leverde een potentieel gevaarlijke situatie op gezien de smalle straat ter plaatse en de vermenging van de demonstranten met het winkelend publiek. Bovendien was er geen sprake van enige vorm van organisatie waardoor een aanspreekpunt ontbrak. Daarop heeft de burgemeester op grond van de Wet openbare manifestaties besloten deze demonstratie ter voorkoming van wanordelijkheden te laten beëindigen.

Vervolgens heeft de politie veelvuldig gevorderd met gebruikmaking van de
megafooninstallatie, die direct achter de linie stond opgesteld. De tekst luidde:
“Demonstranten, hier spreekt de politie, u wordt verzocht zich te verwijderen
richting het Malieveld”. Herhaaldelijk is daaraan toegevoegd “dat anders geweld zal
worden gebruikt”. Doelstelling was de sit-down actie te beëindigen en de groep te
bewegen uiteen te gaan. Toen de actie op de Lange Poten desondanks bleef doorgaan, heeft de politie enkele aanhoudingen verricht. Ook direct voorafgaand aan de aanhoudingen is de vordering op niet mis te verstane wijze herhaald. In totaal is er wel 30 keer gevorderd. Hier werd echter geen gehoor aan gegeven.

In totaal heeft de politie veertien personen aangehouden. In enkele gevallen,
waarbij sprake was van het belemmeren van een aanhouding, is uiteindelijk de
wapenstok gebruikt. Bij de aanhoudingen waren ook ME-ers betrokken. Er is echter
nadrukkelijk geen sprake geweest van een optreden van de ME in aaneengesloten
verband waarbij geweld is gebruikt (een charge). Van ‘het bewust verwonden van
demonstranten’ is geen sprake geweest en evenmin is ‘er door de ME op losgeslagen’.
Voor zover wij kunnen beoordelen was het geweldgebruik door de politie noodzakelijk
en proportioneel.

6. Bij opeenvolgende incidenten voert steeds opnieuw verontwaardiging over het
optreden van de ME in Den Haag de boventoon. Is hiermee geweldsescalatie onderdeel van ME-strategie geworden? Hoe beoordeelt de burgemeester dit? En vindt de burgemeester met ons dat geweldsescalatie juist zoveel mogelijk moet worden tegengegaan?

Er vinden in Den Haag dagelijks demonstraties plaats die vrijwel zonder uitzondering
door de politie vakkundig in goede banen worden geleid. De politie hoeft slechts bij
hoge uitzondering op te treden. Het daadwerkelijk optreden van de Mobiele Eenheid
komt nog minder vaak voor. In de driehoek worden voorafgaand aan grote en/of
risicovolle demonstraties strikte beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen
vastgesteld. Deëscalerend optreden is daarbij een belangrijk beleidsuitgangspunt. Er
is geen sprake van geweldsescalatie. Ten slotte hechten wij eraan te vermelden dat
aan geweldsgebruik door de politie altijd een duidelijke waarschuwing vooraf gaat en
dat dit altijd proportioneel moet zijn. Van die vaste beleidslijn is ook nu niet
afgeweken.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Amsterdam 13-07-2011

Geachte raadsleden,

Wij lazen gisteravond op de website van De Volkskrant over de inhoud van de brief
van het Haagse college van Burgemeester en Wethouders aangaande het gewelddadige optreden van de ME na afloop van de cultuurdemonstratie op 27 juni (“Cultuurdemonstratie slecht voorbereid,” 12-07-2011). Deze brief toont de
gebeurtenissen als in een lachspiegel. Wij zouden niet goed zijn voorbereid, we
zouden geen rekening hebben gehouden met de hitte van die dag, en het geweld tegen de demonstranten was “‘noodzakelijk en proportioneel,” omdat er een gevaarlijke situatie dreigde vanwege het winkelend publiek.

Heel vreemd allemaal. Daags na de demonstraties kregen we bericht van de politie dat organisatorisch alles naar tevredenheid was verlopen. Ons contact met de politie
Haaglanden was sowieso uitstekend. Achteraf zijn er terecht vragen gesteld over het
onnodig harde optreden van de ME. Dit gebeurde bij een sit-in die plaatsvond nadat
het officiële protest was beëindigd. Wij hebben vernomen dat het geweld grof was.
Onder andere van de aanwezige RTL journalist Jos Heymans, die er via twitter met
afschuw over sprak. Het lijkt alsof het Haagse College nu de geschiedenis wil
herschrijven en suggereren dat deze demonstranten erom vroegen, omdat wij onze zaken niet op orde zouden hebben. Dat dit argument geen steek houdt spreekt vanzelf, maar het is nodig om op te merken dat het ook onwaar is. Wij waren goed georganiseerd en hebben alle aanwijzingen van de politie opgevolgd.

Opmerkelijk is dat het college schrijft dat de organisatie zich niet goed had
voorbereid op de hitte van die dag. Ja, het was warm en de zon scheen fel. We hebben
de brandweer verzocht ons bij te staan, maar die komen vanwege bezuinigingen helaas niet meer voor dit soort zaken opdraven. Gelukkig bleek de organisatie van de veteranendag zo aardig om een kraan beschikbaar te stellen, zodat er toch een
waterpunt voorhanden was. Er werd daarnaast frisdrank gesponsord, FNV Kiem deelde water uit en er was ook voldoende frisdrank te koop. We hebben verder zo veel mogelijk voor de hitte gewaarschuwd. Van de 10.000 demonstranten heeft zich maar één mevrouw bij de hulpdiensten gemeld.

Wonderlijk is de suggestie dat het winkelende publiek in gevaar dreigde te komen
doordat tweehonderd demonstranten op de grond waren gaan zitten. Hoezo? Was de
politie bang dat men over de sondes van subsidie-infusen zou struikelen? Of dat men
tot bloedens toe Mahler zouden blijven neuriën?

Twee punten in de brief van het Haagse college van B&W zijn wel juist. We hadden
geen goede eigen ordedienst; de cellisten, dramaturgen, acteurs, toneelschrijvers en
andere kunstenaars die zo’n geel hesje met ‘crew’ droegen, hadden geen verstand van
orde houden, maar veel aanleiding om in actie te komen was er ook niet. Ook hadden
wij inderdaad ‘weinig ervaring … met het organiseren van een dergelijk protest.’
Hoewel niet relevant (ervaring is immers geen vereiste om massaal te gaan
demonstreren) is het wel waar. De hele Mars der Beschaving is binnen twintig dagen
georganiseerd door een ad hoc verband van met name jonge theatermakers. Na een lange Mars waarbij drieduizend mensen zonder één noemenswaardig incident ’s nachts van Rotterdam naar Den Haag waren gelopen, stonden tienduizend mensen gebroederlijk op het Malieveld. Het succes van een demonstratie valt niet altijd te voorzien. Maar we zijn benieuwd wat we met de nu opgedane ervaring zullen bereiken.

Komend najaar wordt het ernst. Dan keren wij terug naar het Malieveld. Wij hopen dan
aan onze zijde de vakbonden te vinden, de openbaarvervoerbedrijven, de zorgsector,
de organisaties die opkomen voor de natuur in Nederland, rechters die zich door dit
kabinet voelen geschoffeerd, tuinders die geen werkkrachten kunnen vinden omdat
minister Kamp het braafste jongetje van de Trêveszaal wil spelen, gehandicapten die
hun PGB kwijtraken, studenten die hun studie niet meer kunnen betalen, alle
Nederlanders die het onbeschaafd vinden als de rekening van de kredietcrisis
daadwerkelijk door de mensen met de lage inkomens zal worden betaald. En wie weet
lopen ook diezelfde ME’ers aan onze zijde, omdat hen drieduizend nieuwe collega’s
door de neus zijn geboord.

De gesprekken met alle sectoren en groepen die zo onplezierig met dit kabinet in
aanraking zijn gekomen en daar verontwaardigd over zijn, zijn in volle gang.
Binnenkort wordt de datum geprikt. Het leger, ook de dupe van Rutte’s ongebreidelde
haast en gedram, zullen we vragen de ordetroepen voor deze demonstratie te leveren.

Met vriendelijke groeten,

Het Mars der Beschaving-team