Haagse Stadspartij roept gemeente op: kom afspraken met Bureau Discriminatiezaken na!

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft voor de commissie samenleving van woensdag 29 juni een rondvraag aangemeld over het dreigende omvallen van de organisatie Bureau Discriminatiezaken in Den Haag. In 2014 is de subsidie voor Bureau Discriminatiezaken gehalveerd waardoor het vaste budget van de organisatie niet langer toereikend is om haar kerntaken uit te kunnen voeren. De gemeente heeft toentertijd toegezegd projecten te zullen financieren die aansluiten bij het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid. De samenwerking verloopt echter stroef en afspraken worden niet nagekomen.

Raadslid Fatima Faïd: “De meest in het oog springende misser van de gemeente is de gang van zaken rondom het meldpunt arbeidsdiscriminatie. Wethouder Baldewsingh heeft dit loket voor klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt met veel bombarie in de pers gepresenteerd maar het bestaat helemaal nog niet! Bureau Discriminatiezaken heeft de opdracht gekregen dit meldpunt op te zetten en heeft in november vervolgens een aanvraag ingediend waar nog steeds geen inhoudelijke reactie op is gekomen. Ook is er maar 10.000 euro toegekend voor dit project terwijl de werkelijke kosten bijna het viervoudige zijn. Ronduit schokkend hoe dit gaat. Met een symbolisch persmoment los je discriminatie toch echt niet op.”

Gevolg van dit alles is dat Bureau Discriminatiezaken door het uitblijven van de beloofde inkomsten uit gemeentelijke projecten dreigt om te vallen. Er is niet voldoende geld. Dit terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn een meldpunt te hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. Met het omvallen van Bureau Discriminatiezaken zou het enige meldpunt in deze stad verdwijnen. De Haagse Stadspartij vindt dat de wethouder de bestrijding discriminatie serieus moet nemen en dat er direct stappen moeten worden gezet om het voorbestaan van Bureau Discriminatiezaken te garanderen.