Gevaarlijke situatie door slecht wegdek Spui

De bestrating van het Spui, tussen en rond de tramrails, is heel slecht. Gedeeltes zijn verzakt en stenen sluiten niet meer goed aan waardoor er een onregelmatig wegdek ontstaat. Voetgangers zijn op het Spui gefocust op het ontwijken van het overige verkeer en komen zodoende eerder op het hobbelige wegdek ten val. Ook voor fietsers levert het wegdek gevaarlijke situaties op. Het wegdek op het Spui ligt er nog maar enkele jaren des te opmerkelijker is de slechte staat waarin het verkeerd.


De Haagse Stadspartij wil van het college weten wat de oorzaak van de verzakkingen is en wat de kosten zijn van het repareren van het wegdek. Ik vind de situatie zorgwekkend, de mogelijke veroorzaker van het slechte wegdek is de betonfundering onder de rails zegt Gerwin van Vulpen raadslid van de Haagse Stadspartij; ”Deze betonplaten worden mogelijk in de toekomst onder meer trajecten waar brede trams komen te rijden gelegd met waarschijnlijk dezelfde consequenties en kostenposten, daar moet kritisch naar gekeken worden!”.

Hieronder de ingediende schriftelijke vragen over het wegdek;

Het raadslid de heer van Vulpen heeft op 16 juni 2016 een brief met daarin zeven vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De bestrating van het Spui, tussen en rond de tramrails, is heel slecht. Gedeeltes zijn verzakt en
stenen sluiten niet goed meer aan waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat voor voetgangers en
fietsers. Daarom stelt de Haagse Stadspartij, onder vermelding van artikel 30 van het reglement van
orde, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de slechte staat van het wegdek tussen en om de rails op het Spui ?

Ja.

2. Zijn er bij het college klachten bekend over het slechte wegdek tussen en rondom de rails op het
Spui ?

Ja.

3. Ligt de oorzaak van de verzakte en losliggende stenen tussen en rondom de rails aan de
betonnen fundering die onder de rails zijn geplaatst? Zo nee, waar liggen de verzakkingen dan
aan? Graag een toelichting.

De belangrijkste oorzaak van de verzakkingen is intensief gebruik van de baan door bussen. Op de
stukken waar de bus niet rijdt, zoals aan het begin en het eind van de route Spui – Hofweg, doet het
probleem zich namelijk nagenoeg niet voor. Op dit moment wordt bezien hoe het probleem kan
worden verkleind.

4. Doet dit probleem zich voor op meerdere trajecten waar betonnen fundering voor de rails is
geplaatst? Graag een toelichting.

De oorzaak is niet zozeer gelegen in de betonnen fundering als wel in een combinatie van de hoge mate
van belasting, de wijze van bevestiging van de stenen op de ondergrond, de gebruikte stenen en het
bestratingsverband.

5. Wordt het wegdek tussen en rondom de tramrails gerepareerd? Zo nee, waarom niet? Graag een
toelichting. Zo ja, is dit sneller dan regulier onderhoud en op welke termijn zal dit plaatsvinden?

Ja, het wegdek wordt gerepareerd. Dit is sneller dan het reguliere onderhoud en zal op korte termijn
plaatsvinden.

6. Wat zijn de kosten om het wegdek te repareren?

De kosten voor het herstel zijn nog niet bekend.

7. Wie is verantwoordelijk voor deze kosten?

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de verharding tussen en naast de sporen is
vastgelegd in de overeenkomst uit 2002 tussen de gemeente en de HTM. Op grond hiervan is de HTM
verplicht het wegdek op haar kosten te onderhouden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,
K. de Snoo mw. I.K. van Engelshoven

3 Responses
  1. oby

    Wie geloofd de gemeente den haag nou nog echt? Moet je tweemaal je verhaal doen en ben je niet zo snel dan ben je je verhaal kwijt. Reactie 0.0 vanuit de gemeente!!!