Roerig debat over aanpak etnisch profileren

Vandaag is in de Haagse gemeenteraad een debat gevoerd over etnisch profileren. Een motie op initiatief van GroenLinks om bijv. met stopformulieren etnisch profileren verder uit te bannen werd aangenomen.

De motie van GroenLinks e.a. lag gevoelig, ook binnen de coalitie. Vooral het idee om met stopformulieren te gaan werken maakte veel los. Op zo’n formulier moet de politie aangeven op basis waarvan de persoon in kwestie staande wordt gehouden of wordt gecontroleerd. Zo wordt duidelijk of etnische kenmerken doorslaggevend waren in de beslissing tot controle. Burgemeester van Aartsen noemde de motie “onaanvaardbaar”, maar de Haagse Stadspartij en de meerderheid van de raad steunde deze motie van harte. Raadslid Fatima Faïd: “Natuurlijk zijn stopformulieren niet meteen dé oplossing, maar dit kan wel helpen om meer inzicht te geven in het eigen, soms onbewuste, handelen van agenten. De politie mag mensen alleen staande houden op basis van gedrag en reële verdenking, en natuurlijk niet op basis van etnische achtergrond en vooroordelen. Ik denk dat stopformulieren kunnen bijdragen aan de nodige cultuuromslag binnen het politieapparaat”.

Vorige week vond er in de commissie bestuur ook een debat plaats over etnisch profileren en dan in het bijzonder over de gang van zaken rondom het omstreden onderzoek naar etnisch profileren van de Leidse Universiteit. Onderzoek van Buro Jansen en Janssen legt, op basis van informatie verkregen uit diverse WOB-verzoeken, een groot aantal wetenschappelijke beperkingen bloot . Daarmee wordt de validiteit van het onderzoek ernstig in twijfel getrokken. Ook lijken er vooraf afspraken te zijn gemaakt rondom de uitkomsten van het onderzoek aangaande het afbreukrisico en onwenselijkheid dat het onderzoek de aandacht kan vestigen op (mogelijke) discriminatie door de politie. Op diverse vragen die onder andere de fractie van de Haagse Stadspartij over deze kwestie stelde werd geen overtuigend antwoord gegeven.

De gang van zaken rondom dit onderzoek onderstreept volgens de Haagse Stadspartij nog maar weer eens hoe belangrijk het is om blijvende aandacht te hebben voor etnisch profileren. Maar na jarenlange ontkenning van de problemen lijkt er sinds vorig jaar eindelijk iets veranderd. Er wordt nu erkend dat discriminatie door agenten wel degelijk een probleem is.

Faid: “Nu is het tijd om door te pakken en richting een oplossing te gaan. Ik ben blij dat de motie van GroenLinks is aangenomen, maar erg teleurgesteld over de manier waarop de burgemeester reageerde. Het college is nu aan zet om de aangenomen motie uit te voeren.”

Een motie van treurnis van GroenLinks hierover kreeg alleen steun van GroenLinks. Faid: “Dat de burgemeester een democratisch besluit niet wil uitvoeren is triest. Het is nu aan het college om te reageren op de aangenomen motie en dat wachten we af. Als het nodig is zullen wij het debat hierover vervolgen, want we moeten echt stappen gaan zetten en niet blijven aanmodderen. Het probleem van etnisch profileren moeten we krachtig aanpakken in het belang van veel mensen in de stad die zich hierdoor gediscrimineerd en gestigmatiseerd voelen”.