Haagse Stadspartij: ‘Regentenkamer moet blijven’

De Haagse Stadspartij springt in de bres voor de Regentenkamer nu de huidige plek mogelijk gaat verdwijnen. Wooncorporatie Staedion heeft het voormalige kerkgebouw 7,5 jaar geleden tijdelijk in gebruik gegeven aan de Regentenkamer. Daar komt in de toekomst een eind aan vanwege bouwplannen van Staedion. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij wil dit belangrijke podium voor de jazz graag behouden.

Peter Bos: ‘De Regentenkamer vervult al bijna 30 jaar een onmisbare rol binnen de jazz in Den Haag en dat moeten we koesteren. Het is een van de weinige vaste plekken in de stad waar regelmatig optredens en jamsessies van jazzmuzikanten plaats vinden.’ Peter Bos heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van b & w: ‘Ik hoop dat we de toekomst van de Regentenkamer als broedplaats van de jazz in Den Haag voor eens en altijd kunnen verzekeren. Den Haag verdient het.’

Het raadslid de heer Bos heeft op 12 februari 2018 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De Regentenkamer is inmiddels 7,5 jaar gevestigd in de voormalige kerk van de Zevende Dags Adventisten in de Cort Heyligersstraat 4, maar moet daar mogelijk verdwijnen vanwege bouwplannen van Staedion. Hierover wil ik op basis van artikel 30 van het reglement van orde de
volgende vragen stellen aan het college:

1. Kent u het bericht van Dagblad070 d.d. 20 januari 2018 ‘ “Jazzpodium Regentenkamer op zoek naar nieuwe plek”?

Ja, het college is bekend met dit nieuwsbericht.

2. Hoe staat het met de bouwplannen van Staedion op deze locatie?

De kerk is één van de ontwikkellocaties in de gebiedsontwikkeling Energiekwartier- Regentesse Zuid. Voor deze locatie wordt momenteel door Staedion en Heijmans gewerkt aan de bouwplanontwikkeling. De start van de sloop van de kerk staat nu gepland voor augustus 2018. Na hetslopen en bouwrijp maken zal in maart 2019 gestart worden met de bouw.

3. Kan het college aangeven wanneer Staedion de bouwaanvraag gaat indienen en de omgevingsvergunning wordt verleend?

In december 2018 wordt de aanvraag omgevingsvergunning verwacht. Uitgangspunt is een bouwaanvraag die past binnen het bestemmingsplan waardoor vergunning verlening in 8 weken moet kunnen plaatsvinden, met een mogelijke verlenging van 6 weken.

4. De Regentenkamer bestaat inmiddels ruim 27 jaar en is uitgegroeid tot een belangrijk podium voor de jazz in Den Haag. Ook zijn er literaire avonden, exposities, improvisatietheater, wereldmuziek etc. Na huisvesting in het Hofje van Nieuwkoop, de Laan van Meerdervoort 34 en
de Kombinatie in de Lange Beestenmarkt is de Regentenkamer neergestreken in de kerk bij de Noord West Buitensingel. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja, het college is op de hoogte van de verschillende locaties in de stad waar De Regentenkamer in de afgelopen jaren een belangrijke podiumfunctie voor met name jazzmuziek heeft kunnen vervullen.

5. Den Haag is vanouds een jazzstad met o.a. de internationaal bekende jazzopleiding van het Koninklijk Conservatorium, festivals als Jazz in de Gracht, organisaties als Projazz, live jazz in cafés en podia als de Regentenkamer. Is het college met mij van mening dat de Regentenkamer
een belangrijke schakel vormt binnen de infrastructuur van de jazz in Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college deelt die mening. Te midden van jazzorganisaties en festivals zoals ProJazz, Jazz070, het Cutting Edge Jazz Festival, Mondriaan Jazz en Jazz in de Gracht is de Regentenkamer een culturele broedplaats voor hoofdzakelijk jazz muziek. De wekelijkse jamsessie zijn daar een goed voorbeeld van. De Regentenkamer biedt jong jazz talent en ook ervaren jazzmusici al enkele decennia een podium in de stad.

6. Is het college bereid om te zoeken naar een nieuwe plek voor de Regentenkamer? Zo nee, waarom niet?

Ja, de broedplaatsmakelaar heeft afgelopen januari al contact met de Regentenkamer opgenomen om te assisteren bij de zoektocht naar een nieuwe locatie. Inmiddels zijn enkele locaties in de stad op mogelijkheden onderzocht. Randvoorwaarden die hierbij een rol spelen zijn het kunnen opbrengen van een gebruikersvergoeding of huursom, de mogelijke beperkingen die gelden als gevolg van het geluidsniveau dat met live muziek wordt geproduceerd en een (tijdelijke) horecavergunning die de Regentenkamer nodig heeft om de exploitatie rond te krijgen. Uiteraard moet een nieuwe locatie ook voor het publiek goed bereikbaar en vindbaar zijn.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                  de burgemeester,
Peter Hennephof                Pauline Krikke

 

In de pers
Posthoorn, donderdag 22 februari 2018
Dagblad070, maandag 26 maart 2018