Haagse Stadspartij: ‘Regentenkamer moet blijven’

De Haagse Stadspartij springt in de bres voor de Regentenkamer nu de huidige plek mogelijk gaat verdwijnen. Wooncorporatie Staedion heeft het voormalige kerkgebouw 7,5 jaar geleden tijdelijk in gebruik gegeven aan de Regentenkamer. Daar komt in de toekomst een eind aan vanwege bouwplannen van Staedion. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij wil dit belangrijke podium voor de jazz graag behouden.

Peter Bos: ‘De Regentenkamer vervult al bijna 30 jaar een onmisbare rol binnen de jazz in Den Haag en dat moeten we koesteren. Het is een van de weinige vaste plekken in de stad waar regelmatig optredens en jamsessies van jazzmuzikanten plaats vinden.’ Peter Bos heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van b & w: ‘Ik hoop dat we de toekomst van de Regentenkamer als broedplaats van de jazz in Den Haag voor eens en altijd kunnen verzekeren. Den Haag verdient het.’

Schriftelijke vragen
De Regentenkamer is inmiddels 7,5 jaar gevestigd in de voormalige kerk van de Zevende Dags Adventisten in de Cort Heyligersstraat 4, maar moet daar mogelijk verdwijnen vanwege bouwplannen van Staedion. Hierover wil ik op basis van artikel 30 van het reglement van orde de volgende vragen stellen aan het college.
1. Kent u het bericht van Dagblad070 d.d. 20 januari 2018 ‘Jazzpodium Regentenkamer op zoek naar nieuwe plek’?
2. Hoe staat het met de bouwplannen van Staedion op deze locatie?
3. Kan het college aangeven wanneer Staedion de bouwaanvraag gaat indienen en de omgevingsvergunning wordt verleend?
4. De Regentenkamer bestaat inmiddels ruim 27 jaar en is uitgegroeid tot een belangrijk podium voor de jazz in Den Haag. Ook zijn er literaire avonden, exposities, improvisatietheater, wereldmuziek etc. Na huisvesting in het Hofje van Nieuwkoop, de Laan van Meerdervoort 34 en de Kombinatie in de Lange Beestenmarkt is de Regentenkamer neergestreken in de kerk bij de Noord West Buitensingel. Is het college hiervan op de hoogte?
5. Den Haag is vanouds een jazzstad met o.a. de internationaal bekende jazzopleiding van het Koninklijk Conservatorium, festivals als Jazz in de Gracht, organisaties als Projazz, live jazz in cafés en podia als de Regentenkamer. Is het college met mij van mening dat de Regentenkamer een belangrijke schakel vormt binnen de infrastructuur van de jazz in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
6. Is het college bereid om te zoeken naar een nieuwe plek voor de Regentenkamer? Zo nee, waarom niet?

In de pers
Posthoorn, donderdag 22 februari 2018

Uw reactie