Haagse politiek sluit historisch Roze Stembusakkoord

Acht partijen in de Haagse gemeenteraad hebben dinsdag 13 februari samen het Roze Stembusakkoord gesloten. In het akkoord spreken de partijen af zich in te zetten voor meer voorlichting op scholen, een betere registratie van geweld tegen LHBTQIA+’ers, speciale aandacht voor vluchtelingen en meer ontmoetingsplekken voor jongeren die vanuit hun culturele of religieuze achtergrond extra steun verdienen om zichzelf te kunnen zijn.

Met dit Roze Stembusakkoord ligt er al voor de gemeenteraadsverkiezingen een stevige belofte om op deze thema’s met elkaar op te trekken. ‘Daar zijn we super blij mee, want de acceptatie van LHBTQIA+’ers mag niet afhangen van de grillen van coalitieonderhandelingen. Wij zeggen nu met zijn allen: hier staan we voor, linksom of rechtsom.’ Het Roze Stembusakkoord is het eerste stembusakkoord dat ooit in de Haagse gemeentepolitiek voor de verkiezingen is aangegaan.

Ook het COC, de belangenvereniging die opkomt voor emancipatie, sociale acceptatie, empowerment en integratie van alle lesbisch vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen is trots op het stembusakkoord.
COC Haaglanden voorzitter Arnout van Kooij: ‘Ik ben heel blij dat politieke partijen, van links tot rechts, de handen ineenslaan. Ik ga ervan uit dat hiermee rechten van LHBTQIA+’ers hoog op de agenda van de gemeenteraad zullen blijven staan.’

‘Het mag niet uitmaken of je bijvoorbeeld homo, hetero, transgender of biseksueel bent, in onze stad is iedereen, ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie en expressie gelijkwaardig aan elkaar,’ stellen de PvdA, D66, GroenLinks, VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, SP en de Haagse Stadspartij in het akkoord.

De partijen ondertekenen het Roze Stembusakkoord op 15 maart tijdens het Roze Raadsdebat van het COC Haaglanden.

In de pers
Den Haag FM, dinsdag 13 februari 2018
Omroep West, dinsdag 13 februari 2018
AD, dinsdag 13 februari 2018